L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Il-Qrendi

 • Il-Qrendi ilu parroċċa mis-sena 1618. In-nies tar-raħal malli saru Parroċċa għalihom bnew knisja ġdida dedikata lil Santa Marija flok il-knisja li kien hemm; il-knisja l-ġdida twaqqgħet u flokha nbniet il-knisja li hemm illum bejn l-1688 u l-1713.

  Numru ta’ Parruċċani: 2,775

  Numru ta’ Familji: 950

 • Knisja Parrokkjali Ta’ Santa Marija

  Data tad-dedikazzjoni 13 ta’ Ottubru 1782

 • Amministratur

  Dun Mario Said, Parish 

 • Uffiċċju Parrokkjali

  51, Triq il-Parroċċa

  Qrendi QRD 1024

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn u l-Ħamis:

  4.30 pm – 6.00 pm

  Is-Sibt:

  9.30 am – 11.00 am

 • Telefon

  2164 9395

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Mario Said, Amministratur
  Mons. Emanuel Agius
  Dun Reuben Gauci

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Dun Mario Said, Amministratur

  Moderatur: Sur John Buttiġieġ

  Segretarju: Sur Twanny Bonello

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Dun Mario Said, Amministratur

  Segratarju: Sur Kenneth Farrugia

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.00, 7.15, 8.30, 10.00 am u 6.30 pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.30 pm

  Ġranet Ferjali: 7.45 am u 6.30 pm

 • Knejjes Filjali

 • Knisja tal-Madonna tal-Ħniena

  L-ewwel knisja nbniet fis-seklu tlettax fir-raħal il-qadim ta’ Ħal Lew u żmien ilu kienet viċi-parroċċa taż-Żurrieq. Il-knisja li hemm illum nbniet fl-1650 u għal żmien twil kienet wieħed mis-santwarji l-aktar devoti tal-gżira. Il-festa ssir il-Ħadd wara t-8 ta’ Settembru.

 • Knisja ta’ San Mattew

  Il-knisja hi antika ħafna u aktarx inbniet fis-seklu ħmistax fit-tarf tal-ħondoq tal-Maqluba: tinfetaħ nhar il-festa li ssir il-Ħadd wara l-21 ta’ Settembru u għal xi ħtiġijiet spiritwali. Jistgħu jiġu ċelebrati żwiġijiet f’din il-Knisja.

 • Kappella ta’ Sant’Anna

  Il-knisja nbniet b’wegħda għall-ħelsien mill-ħbit tat-Torok fl-1565; fl-1796 ġiet restawrata u llum tinfetaħ nhar il-festa titulari, fis-26 ta’ Lulju, u għal ħtiġijiet spiritwali oħra.

 • Kappella tas-Salvatur

  Il-kappella nbniet fl-1658 fil-post fejn kien hemm kappella oħra aktar antika: hi knisja benefiċjali u fiha jsiru laqgħat ta’ talb. Dan l-aħħar ġiet restawrata u qed tintuza għall-adorazzjoni.

 • Kappella ta’ Santa Katerina

  Il-kappella nbniet fl-1526 u tinsab barra r-raħal.

 • Kappella tal-Madonna tal-Grazzja

  Il-kappella nbniet fuq il-quċċata tal-Maqluba fl-1658 u oriġinarjament kienet dedikata lill-Madonna tal-Vitorja.

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Kappella tas-Salvatur

  Indirizz:

  Triq iż-Żurrieq, Qrendi

  Ħinijiet tal-ftuħ:

  8.30am – 7.00pm