L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

In-Naxxar

In-Naxxar kien wieħed mill-għaxar parroċċi li kien hawn f’Malta fl-1436. Il-knisja li hemm illum inbniet minn Tumas Dingli bejn is-snin 1616 u 1630, u biż-żmien żdiedulha n-navati tal-ġnub u saret faċċata ġdida.

Numru ta’ parruċċani: 15,500

Numru ta’ familji: 4,300

Knisja Arċipretali Ta’ Marija Bambina

Data tad-Dedikazzjoni 11 ta’ Diċembru 1729

Arċipriet

Dun David Gauci

Uffiċċju Parrokkjali

Domus Curialis
133 Triq il-Kbira
Naxxar

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta, l-Ħamis u l-Ġimgħa

10.00 – 11.30 am

5.00 – 6.30 pm

Website

www.bambinanaxxar.org

Facebook

Parrocca Marija Bambina Naxxar

E-mail

parrocca.naxxar@maltadiocese.org jew bambinanaxxar@gmail.com

Telefon

Uffiċċju: 2143 5376

Dar: 2141 2475

Knisja: 2143 7767

Presbiterju Parrokkjali

Dun. David Gauci, Arċipriet

Dun Stefan Galea, Viċi

Dun Gerald John Micallef, Viċi

Patri Salv Sammut S.J., Awziljarju

Dun Tony Agius

Kan Dun Michael Agius, Rettur S. Pawl tat-Tarġa

Dun Ray Zammit, Rettur Sgħajtar

Kunsill Pastorali Parrokkjali

President: Ms Claire Zammit

Segretarja: Ms Dorothy Fenech

Quddies

Ħdud u Festi: 6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am ; 5.00pm u 6.30pm. (Minn Ġunju sa’ Settembru fil- 5.30pm u 6.30pm).

Sibtijiet Filgħaxija: 5.00pm u 6.30pm

Ġranet Ferjali: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30p.m.

L-ewwel Ġimgħa tax-xahar: 5.00pm

Knejjes Filjali

Knisja ta’ San Ġwann

Inbniet wara s-sena 1575 u ġiet magħluqa fl-1658 flimkien ma’ ħafna knejjes oħra tal-kampanja mill-isqof Balaguer; inbniet mill-ġdid fis-seklu tmintax.

Rettur

Dun. David Gauci, Arċipriet

Quddies

Ħdud u Festi: 7.30 am

Ġranet Ferjali: 7.00 am

Knisja tal-Kunċizzjoni

Inbniet fil-bidu tas-seklu sbatax u fiha jinsab il-fdal tal-martri San Fidiel li kien inġieb minn Ruma fl-1839.

Rettur

P. Danjel Bonello OP

Quddies

Ħdud u Festi: 7.30 am

Kuljum: 7.00 am

Il-Ħamis: 7.00 am u 5.00 pm

Kappella ta’ Santa Luċija

Il-kappella hija antika ħafna u kienet teżisti fis-sena 1500; inbniet mill-ġdid fis-seklu sbatax.

Rettur

Dun. David Gauci, Arċipriet

Quddies

Ħdud u Festi: 8.00am

Ġranet Ferjali: 7.00am

Knisja ta’ Santa Marija tal-Magħtab

L-ewwel knisja nbniet fl-1500 u reġgħet inbniet qrib is-sena 1690.

Rettur

Dun. David Gauci, Arċipriet

Quddies

Ħdud u Festi: 7.00 am

Knisja ta’ San Ġakbu

Inbniet fis-seklu sittax u ngħalqet fl-1658 flimkien ma’ ħafna knejjes oħra tal-kampanja; infetħet mill-ġdid xi għoxrin sena wara.

Rettur

Dun. David Gauci, Arċipriet

Quddies

Fil-festa: 24 u 25 ta’ Lulju fis-7.30 pm

Santwarju Ġesú Ħniena Divina (San Pawl tat-Tarġa)

Rettur

Kan. Dun Michael Agius

Quddies

Il-Ġimgħa: Adorazzjoni u Quddiesa bejn it-3.00pm u l-4.00pm

Ġranet Ferjali – 8.30 am

Is-Sibt: 4.30pm, 6.30pm

Ħdud u Festi: 8.30am – 10.00am u  11.30am (Bl-Ingliż)

Kappella ta’ San Pawl tat-Tarġa

Il-Kappella San Pawl tat-Tarġa tinsab in-Naxxar fiz-Zona “San Pawl tat-Tarġa.” Hemm tradizzjoni antika ħafna li tgħid li din il-knisja tinsab fil-post fejn San Pawl ippriedka u nstema’ anke minn Għawdex. Il-Knisja li hemm illum inbniet fis-sena 1696, skond id-data li hemm fuq il-bieb tal-ġenb. Fiha jistgħu jsiru żwiġijiet.

Rettur

Kan. Dun Michael Agius

Kappella Familja Mqaddsa (Sgħajtar)

Rettur

Dun Raymond Zammit

E-mail

sghajtar@gmail.com

Telefon

21419515 – 79950440

Website

www.centrupastoralisghajtar.org

Quddies

Ħdud u Festi: 8.15am u fl-10.15am

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 7.00pm

Is-Sibt: 6.00 pm u fis-7.30pm

Kappella ta’ Santa Marija tax-Xagħra

Inbniet għall-ħabta tal-1500, u reġgħet inbniet fl-1690 bl-għajnuna tad-devoti tagħha li kienu jżuruha sikwit. Skond tradizzjoni qawwija, ċertu kavallier, kunjomu Xara, għamel wegħda lill-Madonna li jekk teħilsu mill-għarqa jibni kappella għad-unur tagħha. Malli qala l-grazzja temm il-wegħda li kien għamel u bena din il-kappella fil-kampanja tan-Naxxar.

Rettur

Kan. Dun Mikiel Agius

Santwarju tal-Madonna tat-Triq

Fl-1945 il-Markiż Scicluna ta lill-Ġizwiti d-dar tiegħu tan-Naxxar biex jużawha bħala novizzjat; madwar din id-dar qadima l-Ġizwiti tellgħu korp ta’ bini ġdid bejn 1950 u 1954. Il-kappella tad-dar hi dedikata lill-Madonna tat-Triq.

Rettur

P. Paul Chetcuti S.J.

Telefon

21410348,  21410349

Quddies

Ħdud u Festi: 6.30am u 7.30am

Ġranet Ferjali: 6.15am u 7.00am u 8.15am

Kappella tal-Madonna tad-Duluri – Ċimiterju San Ġorġ

Iċ-ċimiterju beda jimbena fl-1932 u tliet snin wara sar l-ewwel dfin fih.

Quddies

Mit-Tnejn sal-Ħamis: Ruzarju fl-4.30pm u Quddiesa fil-5.00pm

Il-Ġimgħa: 4.30 pm

Is-Sibtijiet: 7.45am

Kull l-ewwel Tnejn tax-xahar: 10.00am (apparti l-quddies fil-5.00pm)

Kappella ta’ Ġesù Rxoxt – Residenza tal-Anzjani f’Hilltop Gardens

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 4.30 p.m.

Is-Sibt: 5.00 p.m. u fis-7.00 p.m.

Il-Ħadd: 10:30 a.m. (Malti) u fil-11:30 a.m. (bl-Ingliż)

Kappella tal-Adorazzjoni

Kappella ta’ Santa Marija tax-Xagħra

Indirizz:

Triq F.W. Ryan, in-Naxxar

Ħinijiet:

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa:

9.00am – 12.00am

4.00pm – 7.00pm

Kappella ta’ San Pawl tat-Tarġa

Indirizz:

Triq San Pawl, in-Naxxar

Ħinijiet:

Il-Ġimgħa: 9.30am-10.30am