L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Is-Siġġiewi

Is-Siġġiewi ilu parroċċa minn qabel is-sena 1436, iżda mill-knisja l-qadima ma fadalx ħlief parti minn xi kappella. Il-knisja li hemm illum bdiet timbena fl-1675 fuq disinn ta’ Lorenzo Gafà; tlestiet tlettax-il sena wara u ġiet dedikata lil San Nikola ta’ Bari. Fl-1862 tkabbret fuq disinn ta’ Dr. Nikol Zammit.

Numru ta’ Parruċċani: 7,700

Numru ta’ Familji: 2,500

Knisja Arċipretali Ta’ San Nikola Ta’ Bari

Data tad-Dedikazzjoni: 1 ta’ Mejju 1729

Arċipriet

Dun Josef Mifsud

Uffiċċju Parrokkjali

37 Triq il-Parroċċa
Is-Siġġiewi SGW 1530

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa
Sajf: 5:30pm – 6:30pm
Xitwa: 4:30pm – 6:00pm

E-mail

parrocca.siggiewi@maltadiocese.org

Website

www.siggiewiparish.com

Facebook

Parroċċa San Nikola Siġġiewi

Telefon

2146 0827

Presbiterju Parrokkjali

Dun Josef Mifsud, Arċipriet

Dun Nikol Aquilina

Dun Martin Micallef

Dun Ġorġ Grima

Mons. Danjel Schembri

Dun Mark Spiteri

Saċerdoti residenti fil-Parroċċa

Dun Dione Cutajar

Dun Joe Gatt

Dun Reuben Gauci

Mons. Pawl Vella

Dun Dunstan Xuereb

Kunsill Pastorali Parrokkjali 

President: Dun Josef Mifsud, Arċipriet

Moderatur: Mr George A. Said Zammit

Segretarja: Ms Roberta Farrugia

Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

President: Dun Josef Mifsud, Arċipriet

Segretarju: Sur Joseph Agius

Membri: Sur Charles Abela, Sur Carmel Abela, Sur Tarcisio Pace

Quddies

Ħdud u Festi: 6:00, 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 am; 5:30 pm

Sibtijiet Filgħaxija: 5:15 u 6:30 pm

Ġranet Ferjali: 5:30, 6:15, 7:00, 7:45 am; 6:30 pm

Knejjes Filjali

Ċentru Pastorali Trinità Qaddisa

Iċ-Ċentru Pastorali nfetaħ biex jieħu ħsieb ħidma pastorali fost in-nies li joqogħdu f’parti ġdida tar-raħal.

Quddies

Ħdud u Festi: 8;15 am

Nhar ta’ Erbgħa u nhar ta’ Ġimgħa: 7:00 am.

Knisja ta’ San Mark

Il-knisja nbniet fl-1608 flok knisja oħra aktar antika dedikata lil San Ġwann l-Evanġelista.

Rettur

Dun Ġorġ Grima

Quddies

Ġranet Ferjali: 8:00 am

Knisja tal-Madonna tal-Providenza

Il-knisja tinsab fejn fl-antik kien hemm ir-raħal ta’ Ħal Kbir u l-knisja ta’ dan ir-raħal kienet dedikata lill-ħarba fl-Eġittu; il-knisja ingħalqet mill-Isqof Alpheran iżda reġgħet inbniet fl-1747 u ġiet imbierka fl-1753. Fl-1815 inbnielha portiku biex tissaħħaħ wara l-ħsarat li ġarrbet mis-sajjetti u minn terrimot. Issir il-festa fil-15 ta’ Awissu.

Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ħax-Xluq

Il-knisja nbniet fis-seklu ħmistax, iżda mir-raħal ta’ Ħax-Xluq ma fadal xejn ħlief palazz li llum hu razzett imdawwar bl-għelieqi : issir il-festa l-Ħadd wara l-15 ta’ Awissu.

Knisja tal-Madonna tal-Karmnu fil-Fawwara

Il-knisja hi proprjetà tal-fratellanza tal-Karità fil-knisja ta’ San Pawl, il-Belt (legat Gerolamo Ciantar). Il-fratellanza tiċċelebra l-festa l-Ħadd wara s-16 ta’ Lulju.

Dar tal-Providenza

Fl-1962 l-Azzjoni Kattolika Maltija ħadet mingħand in-Navy ingliża ir-Rest Camp li kellha fis-Siġġiewi biex iservi bħala post għas-“summer camps” li dak iż-żmien l-Azzjoni Kattolika kienet torganizza għall-aspiranti tagħha. Fl-1965 beda x-xogħol ħa jseħħ il-ħsieb ta’ Mons. Dun Mikiel Azzopardi li jinbnew blokki ta’ bini ha jkunu xi ħaġa bħall-Istitut li San Ġużepp Cottolengo kien waqqaf f’Turin. Illum fid-Dar tal-Provvidenza hemm il-Villa Mons. Gonzi għaż-żgħar, il-Villa Papa Luciani għal dawk li huma awtonomi, u l-Villa Papa Giovanni għall-kbar.

Direttur

Dun Martin Micallef

Quddies

Sibtijiet, Ħdud u Festi: 10:00 am
Ġranet Ferjali: 4:00 pm (barra l-Erbgħa)
L-Erbgħa: 9:30am

Kappella tal-Lunzjata fil-Fawwara

Il-kappella nbniet fl-1619 iżda l-Isqof Balaguer għalaqha fl-1658. Inbniet mill-ġdid fl-1716 u tinsab fuq Ġebel Ciantar fid-daħla tal-Fawwara.

Kappella tal-Lunzjata ta’ l-Għolja

Inbniet fl-1430 mill-Kan. Bartilmew Tonna, reġgħet inbniet fl-1464 u reġgħet inbniet ukoll fl-1650; iġġarfet bit-terrimot tal-1693 iżda s-sena ta’ wara nbniet mill-ġdid bi flus in-nies tax-xwieni; terrimot ieħor reġa’ ġarrafha fl-1856, u nbniet mill-ġdid sena wara.

Kappella ta’ San Ġwann Battista

Il-knisja nbniet għall-habta tas-sena 1730 u magħha nbniet dar għar-rettur u sptar tal-Kapuċċini. Fi żmien il-gwerra serviet bħala knisja għall-Kapuċċini rifuġjati fis-Siġġiewi. Il-festa’ ssir l-aħħar Ħadd ta’ Awissu.

Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ċwejra

Il-knisja bnewha d-Duminkani tal-Birgu fl-1742 fuq biċċa art li tahielhom il-Granmastru Despuig.

Kappella tal-Adorazzjoni

Kappella ta’ San Ġwann

Indirizz:

Pjazza San Nikola, Siġġiewi

Ħinijiet tal-Ftuħ:

6:00am – 10:00pm