L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Is-Swatar

 • Iż-Żoni magħrufa bħala is-Swatar u Tal-Qattus kienu jiffurmaw parti mill-Parroċċi ta’ Birkirkara (Santa Elena). Peress li dawn iz-zoni kienu bdew jiżviluppaw ġmielhom, inħass il-bżonn li jiżdied is-servizz pastorali għalihom. Fl-1989 il-Kanonku Dun Karm Busuttil, beda jiċċelebra l-Quddiesa fiċ-Ċentru tal-MUSEUM u f’xi djar sakemm tlesta ċ-Ċentru Pastorali. Fl-2004 tlestiet il-Knisja u b’digriet tat-3 ta’ Diċembru 2006, is-Swatar sar Żona Pastorali Awtonoma. Mons. Arċisqof Pawl Cremona O.P. stabbilixxa z-Zona Awtonoma tas-Swatar bħala Parroċċa taħt it-titolu ta’ San Ġorġ Preca, b’seħħ mit-8 ta’ Novembru 2008.

  Numru ta’ Parruċċani: 5,600

  Numru ta’ Familji: 1,600

 • Parroċċa dedikata lil San Ġorġ Preca

 • Kappillan

  Dun Robert Grech

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Triq il-Graffitti Navali

  Swatar BKR 4121

 • Ġranet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn u l-Ġimgħa

  5.00pm – 6.15 pm

 • Telefon

  2149 8757; 99236639

 • E mail

  parrocca.swatar@maltadiocese.org

  Facebook

  Parroċċa Swatar

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Robert Grech, Kappillan

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Dun Robert Grech, Kappillan

  Moderatur: Ms Joyce Mifsud

  Segretarja: Ms Daniela Attard

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.30, 9.00, 10.30 am u 6.30 pm

  Mit-Tnejn sas-Sibt: 9.00 am u 6.30 pm

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Indirizz:

  Triq it-Torri, Swatar

  Ħinijiet tal-Ftuħ:

  6.30am – 7.30pm