L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Konkatidral ta’ San Ġwann – Valletta

 • San Ġwann inbena mill-Granmastru La Cassiere bejn l-1573 u l-1577 u ġie konsagrat fl-20 ta’ Frar 1578 minn Mons. Lodovico de Torres, Arċisqof ta’ Monreale. Fi żmien il-Granmastru Rafel Cotoner saret il-pittura tas-saqaf minn Mattia Preti. San Ġwann kien il-knisja konventwali tal-Ordni tal-Kavallieri ta’ Malta, iżda meta Malta ħaduha l-Franċiżi minn għandhom, Napuljun ta l-knisja ta’ San Ġwann lill-Isqof ta’ Malta kif jidher ċar minn dokument iffirmat minn Napuljun stess u jinsab flarkivju tal-Kurja. Il-Fondazzjoni tal-Kon-Katidral ta’ San Ġwann hija responsabbli għall-amministrazzjoni materjali u kulturali, waqt li l-Kapitlu Metropolitan huwa responsabbli għall-funzjonijiet reliġjużi kollha.
 • Membri tal-Kapitlu tal-Katidral Addetti għall-Konkatidral

   

 • Pro Rettur

  Mons. Victor Zammit McKeon

   

 • Membri

  Mons. Carmelo Aquilina
  Mons. Edgar Attard
  Mons. Charles Attard
  Mons. Joseph Bajada
  Mons. Carmelo Bonavia
  Mons. Joseph Bugeja
  Mons. Lawrence Cachia
  Mons. Philip Calleja
  Mons. Tarcisio Delicata
  Mons. Anton Galea
  Mons. Lawrence Gatt
  Mons. Victor Grech
  Mons. Lawrence Mifsud
  Mons. Arthur Said Pullicino
  Mons. Alfred Xuereb 
  Dun Joseph Brincat

   

 • Attenda

  Mons. Alfred Vella
  Mons. Hector Scerri

   

 • Telefown

  2122 5639
  2248 0411

  1

 •  

 •  

  Paġna ta’ Facebook 

   

 • Quddies

  Ħdud u Festi:

  7.45 a.m., 9.15 a.m., 11.00 a.m., 12.00p.m. (ħlief Lulju, Awwissu u Settembru), 5.30 p.m. (mill-1 ta’ Novembru sat-30 ta’ Ġunju), 6.00 p.m. (mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Ottubru)
  Sibtijiet: 8.30 a.m., 5.30 p.m. (mill-1 ta’ Novembru sat-30 ta’ Ġunju), 6.00 p.m. (mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Ottubru)
  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 8.30 a.m.