L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

L-Iklin

Din il-parroċċa kienet tifforma parti mill-Parroċċa ta’ Ħal Lija u ġiet imwaqqfa bħala Żona Pastorali Awtonoma b’Digriet tal-25 ta’ Jannar 2003 u b’effett mill-15 ta’ Frar 2003. Ġiet imwaqqfa bħala parroċċa fid-19 ta’ Marzu 2005. L-ewwel kappillan kien Mons. Karm Aquilina.

Parish Population: 3,200

Families: 1050

Knisja Parrokkjali tal-Familja Mqaddsa

Kappillan

Dun Keith Bonnici

Uffiċċju Parrokkjali

Ċentru Parrokkjali

Pjazza Ninu Cremona,

L-Iklin IKL 1302

Telefon

Uffiċċju 2142 3003

Mowbajl 7997 2444

Ħinijiet tal-Uffiċċju

Il-Ħamis (Segreterija):

9:00 am – 11:00 am

Is-Sibt (Kappillan u Segreterija):

7:15 am – 10:30 am

Imejl

parrocca.iklin@maltadiocese.org

Websajt

www.parroccaiklin.com

Facebook

Parroċċa Familja Mqaddsa Iklin

Youtube

Parroċċa Familja Mqaddsa  L-Iklin Malta

Presbiterju Parrokkjali

Dun Keith Bonnici, Kappillan

Mons. Anton Vella

Kunsill Pastorali Parrokkjali

President: Dun Keith Bonnici, Kappillan

Moderatriċi: Ms Jackie Mallia

Kummissjoni Ekonomiku Parrokkjali

Moderatur: Sur Anthony Sammut

Segretarju: Mr Joe Galea

Quddies

Ħdud u Festi: 8:30, 10:00, 11:15 am u 6:00 pm

Sibtijiet Filgħaxija: 6:00 pm, 7:45 pm

Ġranet Ferjali: 6:45 u 6:15 pm

Il-Ħamis u s-Sibt: 8:30am