L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

L-Imġarr

In-nies ta’ l-Imġarr, minħabba ‘l bogħod li kellhom għall-knisja, kienu ilhom jixtiequ li l-knisja ż-żgħira ta’ Santa Marija li kellhom fir-raħal issir parroċċa; ix-xewqa tagħhom seħħet fl-1898, u minnufih bdew jaħsbu għall-bini ta’ knisja ġdida: bix-xogħol u t-tħabrik tan-nies kollha tar-raħal il-knisja tlestiet fis-sena 1946.

Parroċċa ta’ Santa Marija

Numru ta’ parruċċani: 3,900

Numru ta’ familji: 1,950

Kappillan tal-Parroċċa

Dun George J. Schembri

Uffiċċju Parrokkjali

47, Triq Dun Edgar,

Mġarr MĠR 1340

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn 

9:00 – 11:00 am

L-Erbgħa u l-Ġimgħa

4:00 –  6:00 pm

Telefon

21 57 25 78

E-mail

parrocca.mgarr@maltadiocese.org

Presbiterju Parrokkjali

Dun George J. Schembri, Kappillan

Dun Noel Vassallo

Dun Jimmy Bonnici

Saċerdoti oħra residenti fil-Parroċċa

Mons. Alfred Vella

Dun Edgar Vella

Dun Lawrenz Gauc

Kunsill Pastorali Parrokkjali

President: Dun George J. Schembri, Kappillan

Moderatriċi: Ms Rosella Depasquale

​Segretarju: Mr Keith Vella

Quddies

Ħdud u Festi: 5:30; 7:00; (7:30 am S. Anna) 9:00; 10:30 am; 5:00 pm

Sibtijiet Filgħaxija: 7:00 pm

Ġranet Ferjali: 7:30 am; 7:00 pm

Knejjes Filjali

Knisja tal-Madonna ta’ Hodegitria (Ta’ Binġemma)

Il-knisja li tinsab f’Binġemma, fuq l-irdum, inbniet fis-seklu sbatax; qed jieħdu ħsiebha l-Patrijiet tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl (M.S.S.P.)

Rettur

Fr Karm Borg MSSP

Telefon

21572578

Quddies

Ħdud u Festi: 11:00 am

Sibtijiet Filgħaxija: 5:00 pm

Knisja ta’ Sant’Anna fiż-Żebbiegħ

Kienet ilha tinħass il-ħtieġa li tinbena knisja n-naħa taż-“Żebbiegħ” li kien qed jiżviluppa sewwa. Illum hemm knisja dedikata lil Sant’Anna. Fiha jistgħu jsiru żwiġijiet.

Rettur

Dun Jimmy Bonnici

Quddies

Ħdud u Festi: 7:30 am, 11:30 am (Xitwa)

Ġranet Ferjali: 6:30 pm

Kappella tal-Adorazzjoni

Parroċċa tal-Imġarr

Indirizz

Triq il-Kurat Chetcuti (taħt il-Knisja Parrokkjali)

Ħinijiet tal-Ftuħ

Kuljum: 7:00 am – 10:00 pm