L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

L-Imqabba

 • L-Imqabba saret parroċċa fl-1598 u sakemm inbniet il-knisja ta’ Santa Marija li hemm illum. Bħala knisja tal-parroċċa intuzat il-knisja ta’ San Bażilju. Il-knisja ta’ llum inbniet fl-1699, u ġarrbet ħafna ħsara fl-aħħar gwerra, u x-xogħol tat-tiswija baqa’ sejjer sal-1947.

  Numru ta’ Parruċċani: 4,000

  Numru ta’ Familji: 1,200

 • Knisja Parrokkjali Assunzjoni Ta’ Santa Marija

  Data tad-Dedikazzjoni 20 ta’ Mejju 1774

 • Kappillan

  Dun John Philip Curmi

 • Uffiċċju Parrokkjali

  35, Pjazza tal-Knisja

  Mqabba MQB 1013

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn 

  7:00pm – 8:00pm
 • Telefon

  Uffiċċju: 21649306

  Dar: 21641081

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun John Curmi, Kappillan
  Dun Trevor Fairclough

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Dun John Curmi, Kappillan

  Moderatur: Ms Mary Zammit

  Segretarja: Ms Josephine Farrugia

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00, 8.30, 10.00 am, 6.30 pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.30 pm 

  Ġranet Ferjali: 6.30, 8.00am , 6.00pm (xitwa) ; 6.30pm (sajf)

 • Knejjes Filjali

 • Knisja San Bażilju

  Il-knisja ġiet imkabbra fi tliet perijodi differenti : l-ewwel parti nbniet fl-1486 u l-aħħar li tkabbret kien fl-1515. Fil-bidu tat-twaqqif tal-parroċċa u waqt il-gwerra ntużat bħala knisja parrokkjali; illum qed tintuża għal-laqgħat u għall-konferenzi. Dan l-aħħar sar xogħol ta’ restawr fuq din il-Knisja.

 • Rettur

  Kappillan

 • Kappella Santa Katerina

  Il-kappella tinsab fejn fl-imgħoddi kien hemm żewġ kappelli żgħar, San Pietru u Santa Katerina. L-isqof fl-1750 ried li jitwaqqgħu ż-żewg kappelli u timbena waħda dedikata lil Santa Katerina. Fl-1764 bdiet timbena mill-ġdid. Fiha jinżammu l-bradelli ta’ Santa Marija u tal-Madonna tal-Ġilju.

 • Kappella San Mikiel

  Il-kappella hi mibnija mal-ġenb tal-knisja ta’ San Bazilju u hi mniffda magħha. Aktarx inbniet fl-1550 u reġgħet inbniet fl-1669.

 • Kappella Madonna tad-Duluri

  Il-knisja nbniet fis-seklu sittax u ġiet imkabbra fl-1680. Tinfetaħ kull nhar ta’ Ġimgħa minħabba d-devozzjoni tan-nies lejn id-Duluri tal-Madonna.

 • Kappella tac-Ċimiterju

  Il-kappella nbniet fl-1910 u hi dedikata lil Ġesù Nazzarenu.

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Kappella Madonna tad-Duluri

  Indirizz

  Triq il-Parroċċa, l-Imqabba

  Ħinijiet tal-Ftuħ

  9.00am – 6.00pm