L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

L-Imsida

 • L-Imsida saret parroċċa fl-1867 u sas-sena 1889 bħala knisja parrokkjali kien hemm il-knisja antika tal-Kunċizzjoni. Il-knisja li hemm illum, dedikata lill-Patroċinju ta’ San Ġużepp, infetħet għall-kult fis-sena 1889.

  Numru ta’ Parruċċani: 8,500

  Numru ta’ familji: 2,500

 • Knisja Parrokkjali Ta’ San Ġużepp

  Data tad-Dedikazzjoni: 22 ta’ April 1894

 • Kappillan

  Kan Simon Sciberras

 • Uffiċċju Parrokkjali

  92 Triq il-Knisja

  Msida MSD 1531

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn:
  9.30 – 11.00am
  5.00 – 6.00pm

  L-Erbgħa:
  9.30 – 11.00am

  Il-Ġimgħa:
  5.00 – 6.00pm

 • Telefon

  2133 4949 Uffiċċju

  2720 1873 Dar

  79298887 Mobile

 • Presbiterju Parrokkjali

  Kan Simon Sciberras, Kappillan
  Kan Dun Alfred Camilleri
  Dun Brendan Gatt

 • Saċerdoti residenti fil-parroċċa

  Dun Alex Bezzina
  Mons. Vincenz Cachia
   

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Kan Simon Sciberras, Kappillan

  Moderatur: Sur Alex Vella

  Segretarju: Sur Alfred Camilleri 

  Kunsil Ekonomiku Parrokkjali

  President: Kan Simon Sciberras, Kappillan

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00am u 6.00pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 5.15pm u 6.30pm

  Ġranet Ferjali: 6.30, 8.00am u 6.00pm (6.30pm fis-Sajf)

 • Knejjes Oħra

 • Knisja tal-Kunċizzjoni

  Il-knisja hi antika ħafna, hi knisja troġloditika jiġifieri knisja f’għar, li skond Mons. Dusina kienet dedikata lill-Madonna tas-Sokkors. Fl-1640 nbniet mill-ġdid dik il-parti tal-knisja li hi barra mill-għar u fl-1670 żdiditilha sagristija. Fl-1835 l-Imsida saret viċi-parroċċa u fl-1867, meta l-Imsida saret parroċċa, il-knisja tal-Kunċizzjoni saret il-knisja parrokkjali sakemm inbniet il-knisja ta’ San Ġużepp.

 • Rettur

  Il-Kappillan

 • Quddies

  Ħdud, Festi u It-Tlieta: 7.30 am

 • Knisja tas-Sorijiet Franġiskani

  Fl-1961 is-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesu fetħu skola l-Imsida u l-kappella ta’ l-iskola nfetħet għan-nies tal-lokalità.

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.15, 10.00am

  Ġranet Ferjali: 6.30, 8.15am

  Quddiesa fis-6.00 pm fl-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, f’Ras ir-Randan u fl-Għid ta’ l-Imwiet

 • Kappella tad-Dar Manwel Magri

  Il-Patrijiet Ġiżwiti fetħu dar maġenb l-Università u l-Kappella tad-dar hi miftuħa għan-nies tal-viċin u għal gruppi ta’ talb.

 • Indirizz

  Triq Mons. Carmelo Zammit

  Msida MSD 2020

 • Telefon

  2134 4349

 •  

 • Kappella San Tumas Moore

  Hi l-Kappella ta’ l-Università u l-ewwel ġebla tqiegħdet fl-1977: inbniet mill-Knisja ta’ Malta bħala Ċentru Pastorali ta’ ħidma ma’ l-istudenti.

 • Kappillan tal-Universita’

  Fr. Mark Cachia S.J.

 • Telefon

  32902341

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 10.00am (bl-Ingliz); 11.30am kull tielet Ħadd tax-xahar (‘Alive on Sunday’ bl-Ingliz)
  Sibtijiet: 7.30pm 
  Ġranet Ferjali: 7.20am; 12.30pm 

 • Kappelli tal-Adorazzjoni

  Marina Home

  Indirizz:

  Triq ix-Xatt, l-Imsida

  Ħinijiet tal-ftuħ:

  9.00am – 1.00pm u 4.00pm – 8.00pm

  Kappella taċ-Ċentru

  Indirizz:

  Triq il-Kunċizzjoni, Msida

  Ħinijiet tal-ftuħ:

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 9.00am – 9.00pm