L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

L-Imtarfa

Parroċċa dedikata lil Santa Luċija Verġni u Martri

L-Imtarfa, li qabel kienet tagħmel parti mill-Parroċċa tar-Rabat, rat żjieda fil-popolazzjoni f’dawn l-aħħar snin. Għal żmien twil kienet tintuża l-knisja ta’ Santa Luċija għan-nies li joqogħdu fl-Imtarfa, knisja li nbniet għall-habta tas-sena 1460. Imbagħad wara li telqu l-Ingliżi minn Malta, għall-ħabta ta’ l-1980, flok il-knisja ta’ Santa Lucija, bdiet tintuża l-knisja ta’ San Oswald li kienet il-knisja ta’ l-isptar militari ta’ l-ingliżi. Imbagħad inħass il-bżonn ta’ Ċentru Pastorali u ta’ Knisja ġdida u ikbar. Fid-19 ta’ April 2000 l-Imtarfa saret Zona Awtonoma u fit-8 ta’ Diċembru 2004 ġiet dikjarata Parroċċa.

​Numru ta’ Parruċċani: 2,900
Numru ta’ Familji: 800

Kappillan

Dun René Vella

Uffiċċju Parrokkjali

Ċentru Parrokkjali Santa Luċija
Triq ir-Riġmenti Maltin
Imtarfa MTF 1540

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta
9:00 – 10:30 am
Il-Ħamis
5:00 – 6:30 pm

Telefon

2145 4234

E-mail

parrocca.mtarfa@maltadiocese.org

Facebook

Mtarfa Parish

Presbiterju Parrokkjali

Dun René Vella, Kappillan
Mons Joe Magro
Fr Martin Micallef

Kunsill Pastorali Parrokkjali

Moderatur: Dun René Vella, Kappillan

Segretarja: Ms Natalie Heywood

Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

Moderatur: Dun René Vella, Kappillan

Segretarju: Sur Charles Bugeja

Quddies fil-Parroċċa (fiċ-Ċentru)

Ħdud u Festi: 9:00 am, 11:00 am u 6:30 pm
Sibtijiet filgħaxija: 6:30 pm
Granet Ferjali: 7:45 am

Quddies fil-Kappella ta’ San Oswald

Ħdud u Festi: 8:00 am
Ġranet Ferjali: 6:30 pm