L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

L-Isla (Senglea)

 • Il-Knisja Parrokkjali tal-Isla, iddedikata lit-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija, aktarx ġiet proġettata fuq pjanta tal-arkitett Vittorio Cassar fl-1580 bħala monument tar-rebħa l-kbira tal-Assedju tal-1565. Saret Parroċċa fil-bidu tas-sena 1581 u ġiet ikkonsagrata fl-20 ta’ Ottubru 1743 mill-Isqof Paolo Alpheran de Bussan. Il-Papa Piju VI, fil-21 ta’ Mejju 1786 iddikjaraha Kolleġġjata Insinji. Fl-1921 il-knisja saret Bażilika b’digriet tal-Papa Benedittu XV; saret ukoll santwarju għaliex l-istatwa ta’ Marija Bambina ġiet inkurunata fl-4 ta’ Settembru 1921. F’Jannar 1941 iġġarrfet bil-bombi iżda nbniet mill-ġdid u reġgħet ġiet ikkonsagrata minn Mons. Mikiel Gonzi, Arċisqof ta’ Malta, fl-24 ta’ Awwissu 1957.
  Numru ta’ Parruċċani: 2,700
  Numru ta’ Familji: 1,100
 • Knisja Kolleġġjata Arċipretali ta’ Marija Bambina

  Data tad-Dedikazzjoni: 15 ta’ Ottubru 1943; 24 ta’ Awwissu 1957
 • Arċipriet

  Kan. Robin Camilleri
 • Uffiċċju Parrokkjali

  27, Triq San Lawrenz
  L-Isla ISL 1113
 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn u l-Ġimgħa:
  4.30 – 6.00 pm

  Is-Sibt:

  8.30 – 10.00am

  N.B – Kull l-ewwel Ġimgħa tax-xahar l-uffiċċju parrokkjali ma jiftaħx
 • Telefon

  2182 7203

  2180 7204

 • E-mail

  parrocca.senglea@maltadiocese.org
 • Presbiterju Parrokkjali

  Kan. Robin Camilleri, Arċipriet
  Kan. Kantur Teol. Mark Ellul
  Kan. Dekan. Angelo Vella

  Kan. Teżorier Dun Jonathan Farrugia

  Kan. Penitenzier Dun Karm Camilleri

  Kunsill Pastorali Parrokkjali 

  President: Sur Lino Zahra

  Segretarju: Stephen Azzopardi

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Kan. Robin Camilleri, Arċipriet
  Segretarju: Sur Gino Parnis
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00, 8.00, 11.00 am; 6.00 pm
  Sibtijiet Filgħaxija: 6.00 pm
  Ġranet Ferjali: 6.30, 7.45 am ; 6.00 pm
  Kull nhar ta’ Ġimgħa: 6.30, 7.45, 10.00 am u 6.30pm
 • Knejjes Oħra

 • Knisja ta’ San Ġiljan

  Il-knisja nbniet tliet darbiet, l-ewwel darba fl-1311, imbagħad fl-1539 u fl-aħħar fl-1710. Fiha jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.
 • Rettur

  Arċipriet
 •  
 • Knisja ta’ San Filippu

  Il-knisja hi dedikata lill-Madonna ta’ Portu Salvu (liż-Żjara tal-Verġni Marija lil Santa Eliżabetta) u nbniet fl-1640. Hi magħrufa bħala knisja ta’ San Filippu għax ingħatat lil-patrijiet Filippini li bnewha mill-ġdid fl-1741. Meta l-patrijiet Filippini ħallew Malta, il-knisja ħa hsiebha l-Arċipriet ta’ l-Isla. Fi żmien il-kolera l-kunvent sar sptar u meta l-knisja ta’ l-Isla ġġarrfet bil-bombi fl-aħħar gwerra, il-knisja ta’ San Filippu serviet bħala knisja parrokkjali.
 • Rettur

  Dun Antoine Farrugia S.D.B.
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00, 9.30am
  Sibtijiet Filgħaxija: 6.00pm (xitwa); 6.30pm (sajf)
  Ġranet Ferjali: 8.00am; 6.00pm (xitwa); 6.30pm (sajf)
   

  Telefon

  21827327

  27827323

 • Dar Sant Anna

  Dar tal-Anzjani li tiftah ghall-quddies ghall-pubbliku. Din tinsab fi triq il-Kappillan Mifsud
 • Quddies

  Mit-Tnejn sal-Gimgħa: 9.30 am
  Ħdud u Festi: 9.00am
 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Kappella ta’ San Ġiljan

  Indirizz:

  Triq San Ġiljan, Senglea

  Ħinijiet tal-ftuħ:

  Kuljum: 8.00am – 8.00pm