L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Marsaxlokk

 • Marsaxlokk mill-qedem kien meqjus post imqaddes kif jixhdu l-fdalijiet li hemm fl-inħawi tas-Silġ. Għal żmien twil, minħabba l-biża’ tal-furbani, n-nies ma baqgħux jgħammru hemm iżda għall-ħabta ta’ 1890 il-post reġa’ beda jiġbed in-nies, l-aktar fis-sajf, u għalhekk inbniet il-knisja dedikata lill-Madonna ta’ Pompej li saret knisja parrokkjali fl-1897. F’dawn l-aħħar tletin sena, fit-8 ta’ Mejju, nhar l-anniversarju tad-dedikazzjoni tas-Santwarju tal-Madonna f’Pompej ħdejn Napli, fil-parroċċa qed isir pellegrinaġġ nazzjonali. Il-Knisja Parrokkjali hi Santwarju Marjan.

 • Numru ta’ Parruċċani: 4,200
  Numru ta’ Familji: 1,100
 • Knisja Parrokkjali Tal-Madonna Ta’ Pompej – Santwarju

  Data tad-Dedikazzjoni: 17 ta’ Settembru 1962

 • Kappillan

  Rev. Kan Luke Seguna

 • Uffiċċju Parrokkjali

  39 Pjazza Madonna ta’ Pompej,

  Marsaxlokk MXK 1300

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn, l-Erbgħa, l-Ħamis u l-Ġimgħa

  8.30 am – 12.00 pm

  It-Tlieta

  4.30pm – 6.00pm

 • Telefon

  21 65 06 62

 •  
 • Website

  www.freewebs.com/marsaxlokkparish

  Facebook

  marsaxlokkparish
 • Presbiterju Parrokkjali

  • Rev. Kan. Luke Seguna, Kappillan
  • Rev. Kan.Timon Mercieca
  • Mons. Karm Żammit

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Il-Kappillan

  Segretarja: Ms Salvina Caruana

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00am u 6.00pm

  Sibtijiet Filgħaxija (Xitwa): 5.30pm u 7.00pm

  Sibtijiet Filgħaxija (Sajf): 6.00pm u 7.30pm

  Ġranet Ferjali: 6.30; 7.45am u 6.00pm; Sajf: 6.30pm

 • Knejjes u Kappelli tar-Reliġjużi

 • Knisja tal-Madonna tas-Silġ

  Il-knisja li hemm illum inbniet fl-1833 flok knisja oħra li nbniet fl-1650. Fl-1933 il-knisja bil-bini li għandha magħha għaddiet f’idejn il-Patrijiet Tereżjani. Fil-knisja jistgħu jsiru ż-żwiġijiet. Illum il-kunvent hu miftuħ għall-irtiri.

 • Rettur

  P. Jose Debono O.C.D.

 • Telefon

  21 65 12 68

 • Indirizz

  Patrijiet Tereżjani,

  Dar tat-Talb tas-Silġ,

  Marsaxlokk MXK 1147

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 5.30; 6.30 am.

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.00 pm Xitwa ; 6.30 pm Sajf

  Ġranet Ferjali: 6.00 am; 6.00 pm

 • Knisja tad-Duluri

  Tagħmel parti minn Domus Mariae tas-Sorijiet Missjunarji ta’ Ġesù Nazzarenu.

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  “Jiena Dejjem Magħkom”

  Indirizz

  Pjazza Madonna ta’ Pompei, quddiem il-Knisja Parrokkjali

  Ħinijiet tal-Ftuħ

  7.00am – 9.00pm