L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Pembroke

 • Il-medda ta’ art bejn il-Bajja ta’ San Ġorġ u Baħar iċ-Ċagħaq, magħrufa bħala Pembroke kienet okkupata mill-militar Ingliż għal żmien twil. Xi priġunieri Ġermaniżi Kattoliċi kienu bnew kappella żgħira lejn it-tmiem tal-aħħar tal-gwerra. Mat-tmiem tal-bażi militari ingliża f’Malta, xi Maltin bdew jokkupaw xi postijiet li kellhom is-servizzi Ngliżi meta l-Gvern kien ta xi plots. Il-kappella ġiet irranġata mill-Perit Richard England fuq stedina tal-kappillan ta’ San Ġiljan. Imbagħad Pembroke inqata’ mill-Parroċċa ta’ San Ġiljan meta l-Ibraġ sar Żona Pastorali Awtonoma u għalhekk sar parti miż-żona ta’ l-Ibraġ. Billi l-inħawi baqgħu jiżdiedu fil-popolazzjoni, Pembroke sar Żona Pastorali Awtonoma għalih fl-1998. Sar Parroċċa fit-8 ta’ Diċembru 2004 bil-Knisja dedikata lil Kristu Rxoxt.

 • Numru Ta’ Parruċċani: 4,000

  Numru Ta’ Familji: 1,200

 • Knisja Parrokkjali Ta’ Kristu Rxoxt

 • Kappillan

  Dun Reuben Micallef

 • Uffiċċju Parrokkjali

  ‘Ċentru Kristu Rxoxt’,

  35, Triq G. Mitrovich,

  Pembroke PBK 1016

 • Ħinijiet tal-ftuħ

  It-Tlieta:

  9.30am – 11.00am

  Il-Ħamis:

  5.00pm – 6.00pm

 • Telefon

  2137 2740, 7905 1000

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Reuben Micallef, Kappillan
  Dun Raphael Pace

 • Kunsill Pastorali Parrokkjali

  Moderatur: Kenneth Pullicino
  Segretarja: Sa Sandra Borg
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.00, 9.30, 11.00am; 6.15pm

  Sibtijiet filgħaxija: 6.15pm

  Ġranet Ferjali: 9.00am; 6.15pm