L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Raħal Ġdid (Paola-Kristu Re)

 • Raħal Ġdid sar parroċċa għalih fl-1910 u dak iż-żmien il-knisja parrokkjali kienet dik ta’ Santa Ubaldeska, li l-Gvern kien taha lill-Knisja: avolja saret estenzjoni, baqgħat żgħira wisq għan-nies li bdew imorru joqogħdu f’Raħal l-Ġdid u għalhekk inbniet knisja ġdida li ġiet dedikata lil Kristu Re.

  Numru Tal-Parruċċani: 7,516

  Numru Tal-Familji: 2,803

 • Knisja Parrokkjali Kristu Re

  Data tad-Dedikazzjoni 3 ta’ Ġunju 1967

 • Kappillan

  Dun Marc Andrè Camilleri

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Triq Lampuka

  Paola PLA 1142

 • Ħinijiet tal-uffiċċju

  It-Tnejn u l-Erbgħa: 10.30 – 11.30am; 5.00 – 6.00pm

  Il-Ġimgħa: 10.30 – 11.30am

 • Telefon

  2169 5022, 21805955

 • E-mail

  parrocca.paola.kr@maltadiocese.org

  paolaparish@yahoo.com

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Marc Andrè Camilleri, Kappillan

  Patri Herbert Friggieri S.J.

  Dun Leonard Mintoff, Viċi

  Dun Gilbert Scicluna, Viċi

 • Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Dun Marc Andrè Camilleri

  Moderatur: Sur Alfred Chetcuti

  Segretarja: Ms Josephine Frendo

 • Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Dun Marc Andrè Camilleri

  Segretarju: Sur Frank Balzan

  Membri: Sur Emanuel Camilleri, Sur Noel Gatt

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00am; 6.00pm, 7.30pm (għaż-Żgħażagħ)

  Sibtijiet: 6.30, 7.30, 8.30, 10.00am; 6.30pm, 7.30pm (bl-Ingliż)

  Ġranet Ferjali: 6.30, 7.30, 8.30, 10.00am; 6.30pm

 • Knejjes tar-Reliġjużi

 • Kappella tas-Sorijiet ta’ San Ġużepp ta’ l-Apparizzjoni

  Is-sorijiet ta’ San Ġużepp ta’ l-Apparizzjoni marru f’Raħal Ġdid fl-1910 u fetħu skola li fl-1926 ġiet trasferita fejn hi llum; il-kappella tal-kunvent hi miftuħa għas-nies.

 • Rettur

  Kappillan

 • Knisja ta’ San Antnin f’Għajn Dwieli

  Fl-1953 il-Kapuċċini fetħu kappella żgħira f’Għajn Dwieli, iżda ma damux jaħsbuha biex jibnu knisja kbira li tlestiet fl-1965. Hi dedikata lil San Antnin ta’ Padova u fiha jistgħu jsiru żwiġijiet.

 • Rettur

  P. Raymond Mercieca OFM Cap

 • Telefon

  21828157

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00, 8.30, 10.00 u 11.30am

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.00pm (xitwa); 6.30pm (sajf)

  Ġranet Ferjali: 6.45, 8.00am; 6.30pm

 • Knisja ta’ Santa Ubaldeska

  Il-knisja nbniet fl-1629 mill-Granmastru De Paule; meta l-Ordni ta’ San Ġwann telaq minn Malta, l-knisja waqgħet f’idejn il-Gvern li, fuq talba ta’ l-Isqof, taha lill-Knisja biex isservi ta’ Knisja parrokkjali għal Raħal il-Ġdid. Dan ġara fl-1900. Il-knisja serviet bħala viċi-parroċċa minn 1905 sakemm Raħal Ġdid sar parroċċa fl-1910. Fl-1936 il-knisja ma baqgħetx aktar il-knisja parrokkjali; fiha llum isiru xi laqgħat.

 • Rettur

  Kappillan

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  M.U.S.E.U.M. Soċji Interni

  Indirizz:

  13, Triq Santa Monika, Paola PLA 1221

  Ħinijiet tal-Ftuħ:

  Mit-Tnejn sas-Sibt:

  7.00am – 4.00pm

  Il-Ħadd:

  7.00am – 12.00pm