L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Raħal Ġdid (Paola – Madonna ta’ Lourdes)

Biex jilħaq in-nies li joqogħdu f’dik in-naħa ta’ Raħal Ġdid li tagħti għall-Marsa, il-Kappillan Dun Franġisk Xuereb ħa ħsieb jibni knisja, dedikata lill-Madonna ta’ Lourdes, li fil-1974 saret knisja parrokkjali.

Numru ta’ Parruċċani: 2,300
Numru ta’ Familji: 720

Parroċċa Tal-Madonna Ta’ Lourdes

Kappillan

Dun John Muscat

Uffiċċju Parrokkjali

81, Notre Dame
Triq Britannia
Paola PLA 1641

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta u l-Ħamis
4:30 – 5:45 pm Xitwa
5:00 – 6:15pm Sajf

E-mail

parrocca.paola.ml@maltadiocese.org

Telefon

2169 5081

Presbiterju Parrokkjali

Dun John Muscat, Kappillan
Dun Stefan Bonanno

Kunsill Pastorali Parrokkjali

President: Dun John Muscat Kappillan
Chairperson: Sur Edwin u Sinjura Maria Gauci
Segretarja: Sinjura Nancy Farrugia

Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

President: Dun John Muscat Kappillan
Segretarju: Sur Frans Farrugia

Membri: Sur Miguel Borg, Sur Victor Difesa, Sur Vince Formosa

Quddies

Ħdud u Festi: 7:30am, 9:30am u 6:00 pm
Sibtijiet: 7:30am u 6:00 p.m.
Ġranet Ferjali: 7:30 am u 6:00pm (xitwa),  6:30 pm (sajf)