L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

San Ġiljan (St Julian’s)

 • Fl-1682 il-knisja ż-żgħira li kien hemm fuq l-għolja tal-Qaliet ġiet imkabbra u fl-1848 saret viċi-parroċċa ta’ Birkirkara; fl-1854 reġgħet ġiet imkabbra u fl-1891 saret parroċċa. Fi zmienna l-knisja l-qadima ta’ Lapsi, kif kienet magħrufa, ċkienet wisq għan-nies li kienu marru joqogħdu f’San Ġiljan u fl-1961 beda l-bini tal-knisja l-ġdida li tlesta fl-1968. Il-Papa Ġwanni Pawlu II fiż-żjara tiegħu f’Malta fl-1990, iltaqa’ ma’ l-intellettwali Maltin f’din il-knisja.

 • Numru ta’ Parruċċani: 9,000

  Numru tal-Familji: 4,000

 • Knisja Parrokkjali ta’ San Ġiljan

  Data tad-dedikazzjoni 17 ta’ Diċembru 1978

 • Kappillan

  Dun Claude Portelli

 • Uffiċċju Parrokkjali

  115 Triq Lapsi

  San Ġiljan

  STJ 1260

 • Telefon

  21380270

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa

  9:45 a.m. – 1.00 p.m.

 • Presbiterju Parrokkjali

   • Dun Claude Portelli, Kappillan
   • Dun Pawl Mizzi, Viċi
   • Mons Gwann Galea
   • Dun Stefan Attard
 • Saċerdoti residenti fil-parroċċa

   • Dun Marco Portelli
   • Dun Tony Agius
   • Dun Giljan Cassar
   • Dun Martin Bruno

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Dun Claude Portelli, Kappillan

  Segretaria: Simone Wightman

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Dun Claude Portelli, Kappillan

  Membri: Anna Marie Mejlaq

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.00, 9.30, 11.00 am, 12.15 pm (bl-Ingliż fl-ewwel Ħadd tax-xahar); 6.30 pm (xitwa); 7.00 pm (sajf)

  Sibtijiet Filgħaxija: 7.30 am; 9.00 am; 6.30 pm; 7.45 pm

  Ġranet Ferjali: 7.00, 9.00 am; 6.30 pm (xitwa); 7.00 pm (sajf)

 • Knejjes Filjali

 • Il-knisja ta’ Lapsi

  L-ewwel knisja nbniet għall-ħabta tal-1580, iżda dik li hemm illum inbniet fl-1682. Fl-1848 saret viċi-parroċċa ta’ Birkirkara u mbagħad, billi l-għadd tan-nies f’San Ġiljan kien dejjem qed jiżdied, tkabbret fl-1852 u fl-1891 saret il-knisja parrokkjali u baqgħet sa kemm inbniet il-knisja l-ġdida. Fil-knisja ta’ Lapsi jistgħu jsiru żwiġijiet u llum qed tintuża wkoll għat-tagħlim tad-duttrina.

 • Rettur

  Kappillan

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 9.00 am

  Ġranet Ferjali: 7.45 am

 • Knisja tal-Kunċizzjoni

  Il-knisja nbniet mill-Kavallier Rafel Spinola biex ikollu knisja qrib il-palazz li kien bena fl-inhawi li llum huma maghrufa bhala Spinola minn ismu. Il-knisja bdiet timbena fl-1687 u tbierket sena wara. Fil-bidu ta’ dan is-seklu l-knisja tkabbret u fl-1914 saritilha faccata gdida. Fiha jistghu jsiru zwigijiet.

 • Rettur

  Il-Kappillan

 • Quddies

  Mit-Tnejn sas-Sibt: 5.30 pm

  Is-Sibt: 4.00pm (bit-Taljan)

 • Knejjes tar-Reliġjużi

 • Knisja ta’ Santa Rita

  Il-patrijiet Agostinjani ġiethom ix-xewqa li jibnu kunvent u knisja fil-bajja ta’ San Ġorġ, San Ġiljan. Fl-1923 sabu l-benefattriċi Nikolina Pons li tathom l-art fejn jibnu l-kunvent tagħhom; bnewh bejn l-1926 u l-1928. Fil-gwerra l-kunvent u l-knisja saru ħerba u nbnew mill-ġdid fl-1944. Fil-knisja jistgħu jsiru żwiġijiet.

 • Rettur

  P. Joe Farrugia OSA

 • Telefon

  2137 7708

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.30, 10.00 am u nofsinhar (xitwa biss)

  Sibtijiet Filgħaxija: 7.00 pm u 9.00 pm (żgħażagħ)

  L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: 7.00 pm

  Ġranet Ferjali: 8.30 am

 • Knisja tal-Madonna tal-Parir it-Tajjeb

  Fl-1936 l-avukat Ġużè Pace bena kunvent u knisja u fdahom lill-patrijiet Agostinjani f’dik il-parti ta’ San Ġiljan li llum hi magħrufa bħala Paceville. Tant kien kbir l-iżvilupp, li l-patrijiet ħassew il-ħtieġa li jibnu knisja ġdida li nfetħet fl-1973.

 • Rettur

  P. Mario Abela OSA

 • Telefon

  2135 4464, 2138 1172

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.30 , 9.00, 11.30 am (bl-Ingliż)

  Is-Sibt: 6.30 pm, 9.30 pm

  Ġranet Ferjali: 7.30 am, 6.45 pm

 • Monasteru ta’ Santa Klara

  Fl-1920 is-sorijiet Klarissi minn Ħaż-Żabbar marru f’San Ġiljan f’dar fi Triq il-Karmnu; iżda billi din id-dar kienet żgħira wisq għalihom bnew monasteru ġdid fi Triq Reġjonali: l-ewwel ġebla tqiegħdet fl-1933 u s-sorijiet daħlu fid-dar il-ġdida fl-1935.

 • Rettur

  P. Ġiljan Sammut OFM

 • Telefon

  2138 3341

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.30 am u 11.00 am

  Ġranet ferjali: 6.30 am

 • Il-Kappella tal-Millennju (The Millennium Chapel)

  Il-Kappella tal-Millennju nfetħet fit-8 ta’ Diċembru 2000. Oasi ta’ paċi fil-qalba tal-post tad-divertiment u t-turiżmu. Miftuħa kuljum mid-9.00 am sas-2.00 am tal-għada għal kull persuna, hi x’inhi r-reliġjon jew kulur. Ġesù Ewkaristija huwa dejjem espost għall-adorazzjoni u l-post joffri servizzi ta’ counselling għal min għandu xi problema. Immexxija minn Fundazzjoni ta’ Lajċi maħtura mill-Provinċja Agostinjana.

 • Direttur

  Rev. P. Hilary Tagliaferro O.S.A.

 • Website

  www.millenniumchapel.org

  www.mclift.org

  Email: info@millenniumchapel.org

 • Telefon

  2135 4464

 • Ċelebrazzjonijiet

  Talb ta’ nofsinhar bis-Salmi: Kuljum 12.15 pm;

  Adorazzjoni tal-Ħniena Divina: Kull l-aħħar ġimgħa tax-xahar fil-5.30 pm.

  Adorazzjoni Taize’: Kull l-ewwel ġimgħa tax-xahar fis-7.30 pm

 • Kappelli tal-Adorazzjoni

  Parroċċa ta’ San Ġiljan

  Car Park tal-Knisja, San Ġiljan

  Ħinijiet tal-ftuħ:

  7.30am – 9.30pm (kuljum)

  Millennium Chapel

  Triq il-Knisja, San Ġiljan

  Ħinijiet tal-ftuħ:

  9.00am-2.00am