L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

San Ġwann

 • Meta l-inħawi bejn Birkirkara u tas-Sliema, wara l-gwerra, bdew jiżviluppaw, Mons. Gonzi talab lill-patrijiet Kapuċċini biex jieħdu ħsieb il-ħajja spiritwali tan-nies. Il-Kapuċċini bdew il-ħidma tagħhom fis-sena 1956 u ħasbu għall-bini ta’ knisja dedikata lill-Madonna ta’ Lourdes u tlestiet fl-1959. Fl-1965 saret knisja parrokkjali tal-post.


  Numru ta’ parruċċani:
  13,500

  Numru ta’ familji: 3,500

 • Parroċċa Tal-Madonna Ta’ Lourdes

  Data tad-dedikazzjoni 12 ta’ Mejju 1962

 • Kappillan

  P. Emmanuel Abela OFM Cap

  Mobile: 79268281

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Kunvent tal-Kapuċċini

  Pjazza Lourdes

  San Ġwann SGN 2010

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn L-Erbgħa u l-Ġimgħa

  9.00 – 11.00 am

  7.00 – 8.00 pm

 • Telefon

  2138 6112 / 3

 • Facebook

  Parrocca Lourdes – San Gwann

 • Presbiterju Parrokkjali

  P. Emmanuel Abela OFM Cap, Kappillan
  P. Joe Grixti OFM Cap, Viċi u Żona Taż-Żwejt
  P. Joe Libreri OFM Cap, Viċi u Żona Mensija
  P. Mario Borg OFM Cap
  P. John Vella OFM Cap
  P. Martin Micallef OFM Cap
  Br. Jesmond Ciantar OFM Cap
  Br. Elmar Pace OFM Cap

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President:  Sur Tony Micallef

  Segretarju: Ms Ruth Cauchi

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 am u 6.00 pm

  Sibtijiet: 7.00, 7.45, 8.30 am, 5.45 pm u 7.00 pm

  Festi Pubbliċi: 7.00, 7.45, 8.30 am u 6.30 pm

  Ġranet Ferjali: 6.00, 7.00, 7.45, 8.30 am u 6.30 pm

 • Knejjes Filjali

 • Ta’ Żwejt – Ċentru Pastorali “Nazaret”

 • Rettur

  P. Joe Grixti OFM Cap

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 9.00 am

  Ġranet Ferjali: It-Tlieta u l-Ġimgħa: 6.30 pm

  Is-Sibt: 6.00 pm

 • Santwarju tal-Madonna tal-Mensija

  Il-knisja hi mibnija fuq għar li skond it-tradizzjoni, meta stab, kien hemm xbieha tal-Madonna bil-musbieħ jixgħel quddiemha. Il-knisja sa qabel il-gwerra kienet tinsab f’nofs il-kampanja, u kienet ingħalqet mill-isqof fl-1659 iżda reġgħet infetħet meta ġiet restawrata. Illum fiha jistgħu jsiru żwiġijiet.

 • Rettur

  P. Joe Libreri OFM Cap

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 11.00 am

  Is-Sibt: 5.30 pm

  Ġranet Ferjali: 5.30 pm

 • Kappella ta’ San Filippu u San Ġakbu

  Il-kappella nbniet fl-1730 mill-prepostu ta’ Birkirkara ta’ dak iż-żmien.

 • Kappella Santa Margerita

  Il-kappella nbniet fis-seklu sittax u ngħalqet fis-sena 1568, iżda reġgħet infetħet erba’ snin wara; fi żmien l-aħħar gwerra ġarrbet ħsarat kbar u kważi nqerdet għal kollox, iżda ġiet mibnija mil-ġdid u nfethet fl-1990; qed isservi għal-laqgħat ta’ talb u għall-laqgħat ta’ l-għaqdiet.


 • Kappella ta’ San Ġwann ta’ l-Għargħar

  Il-kappella li tinsab f’nofs it-triq li tieħu għal tas-Sliema, kienet ingħalqet mill-isqof Balaguer fl-1659 iżda nfetħet mill-ġdid fl-1472. Meta l-patrijiet Kapuċċini, fuq talba ta’ l-Arċisqof Mons. Gonzi bdew jieħu ħsieb il-ħajja spiritwali tan-nies tal-post, fil-bidu kienu jaqdu l-missjoni tagħhom minn din il-kappella; illum qed tintuża għat-taghlim tad-duttrina mill-Museum tal-Bniet.

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Kappella Santa Margerita

  Indirizz:

  Triq il-Kappella, San Ġwann

  Ħinijet tal-Ftuħ:

  7.30am – 9.00pm