L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

San Pawl il-Baħar (St Paul’s Bay)

 • San Pawl il-Baħar minn dejjem kien post ta’ villeġġatura, iżda sal-bidu tas-seklu l-ieħor tant kiber li s-Santwarju ta’ San Pawl ma’ setax ilaħħaq iktar mal-ħtiġijiet tan-nies tal-post Għalhekk il-Markiża Anna Bugeja b’tifkira tas-Sena Mqaddsa tal-1900 bniet Knisja ddedikata lil Marija Addolorata u tatha lill-Patrijiet Franġiskani Konventwali. Il-Knisja saret Parroċċa fl-1905, u tkabbret kif inhi llum bejn l-1968-1979.

  ​Numru ta’ Parruċċani: 5,000
  Numru ta’ Familji: 2,100

  Knisja Parrokkjali dedikata lil Marija Addolorata

  Data tad-dedikazzjoni 8 ta’ April 1979.

  Kappillan

  Patri Josef Pace OFM Conv

  Viċi-Kappillan

  Uffiċċju Parrokkjali

  35, Triq it-Torri,

  San Pawl il-Baħar,
  SPB 3340

  Ħinijiet tal-Uffiċċju

  Il-Ġimgħa
  10:00 am – 12:00 pm
  4:45 pm – 5:45 pm
  Is-Sibt

  9:00 am – 12:00 pm

  Ġranet oħra b’appuntament mal-Kappillan

  Facebook Page

  Email

  Telefon

  2157 9266 Uffiċċju

  2157 3445 Kunvent
  2157 4443 Fax
  7926 5116 Mobile Kappillan

  Presbiterju Parrokkjali

  Patri Josef Pace OFM Conv., Gwardjan u Kappillan

  Patri Elias Vella OFM Conv.
  Patri David Borg OFM Conv.
  Patri Ġorġ Zammit OFM Conv.
  P. Manwel Gatt OFM Conv.
  Fra Ġorġ Micallef OFM Conv.

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  Moderatriċi: Sinjorina Maria Camilleri

  Segretarju: Fra Gorg Micallef OFM Conv.

  Quddies

  Ħdud u Festi: 7:15 am, 8:30 am 9:45 am; 11:00 am (bl-ingliż);

  5:00 pm (xitwa); 6:00 pm (sajf)
  Sibtijiet filgħaxija: 6:00 pm
  Sibtijiet filgħaxija Lulju u Awwissu: 6:00 pm  u 7:30 pm
  Ġranet Ferjali (mit-Tnejn sas-Sibt): 7:00 am, 8:00 am u 6:00 pm

  Knejjes Filjali

  Knisja Sant’Anna, Pwales

  Il-knisja hi antika u kienet ingħalqet, iżda reġgħet infetħet fl-1672; saritilha ħsara mill-franċiżi meta niżlu Malta fl-1798. Illum qed jieħdu ħsiebha il-patrijiet Franġiskani Konventwali.

  Rettur

  Kappillan

  Knisja Madonna tal-Karmnu

  Il-knisja bdiet tinbena fl-1835; fl-1927 ġiet imkabbra u fl-1929 bdew jieħdu ħsiebha l-Patrijiet

  Franġiskani Konventwali; fiha jistgħu jsiru żwiġijiet.

  Rettur

  Kappillan

  Quddies

  Ħdud u Festi: 8.00 am

  Sibtijiet filgħaxija: 5.00 pm
  Kull l-ewwel Ġimgħa tax-xahar: 5.00 pm

  Knisja tal-Madonna ta’ l-Abbandunati, il-Wardija

  Il-knisja nbniet fl-1690 minn Fra Raymond Perellos qabel sar Granmastru; hi knisja ġuspatronali.

  Rettur

  Kappillan

  Quddies

  Ħdud u Festi: 7.30 am

  Ġranet Ferjali u Sibtijiet:  6.00 pm

  Santwarju ta’ San Pawl tal-Ħġejjeġ

  Rettur

  Dun Dione Cutajar

  Quddies

  Ħdud u Festi: 9.30, 11.00 am

  Sibtijiet filgħaxija: 5.00pm (Fis-Sajf ikun hemm oħra fis-7.00 pm)
  Ġranet Ferjali : 5:30pm (xitwa); 6:00pm (sajf)

  L-Għar ta’ San Martin

  Fl-1931 tqiegħdet statwa tal-Madonna fl-għar u, aktar tard, tqiegħdet ukoll statwa ta’ Santa Bernardetta; fl-1939 fl-għar beda jsir il-Quddies fil-festi tal-Madonna, iżda llum dan ma għadux isir.

  Knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem

  Il-Kapuċċini fetħu knisja fuq l-għolja tax-Xemxija fl-1959. Minħabba ħsarat li żviluppaw fil-bini, twaqqgħet fl-1988 biex timbena mill-ġdid.

  Rettur

  Patri Diegu Theuma O.F.M.Cap.

  Telefon

  2157 3282

  Indirizz

  Knisja tal-Kapuċċini

  L-Għolja tax-Xemxija,
  San Pawl il-Bahar
  SPB 9021

  ​Quddies

  Minn Ottubru sa April:

  Ħdud u Festi: 8.00, 10.00 am
  Sibtijiet filgħaxija: 6.00 pm
  Minn Mejju sa Settembru:
  Ħdud u Festi: 7.00, 8.30, 10.00 am; 7.00 pm
  Sibtijiet filgħaxija: 5.30 pm; 7.00 pm
  Ferjali: 7.00 am u 6.30 pm
 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Parroċċa San Pawl il-Baħar

  Indirizz:
  35, Triq it-Torri, San Pawl il-Baħar
  Ħinijiet tal-Ftuħ:
  6:30am – 12:00pm
  4:45pm – 4:45pm
  2