L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Santa Luċija

Wara l-aħħar gwerra, barra Ħal Tarxien tela’ qasam ta’ bini. Dan il-qasam tant tela’ fi żmien qasir li nħasset il-ħtieġa li tkun parroċċa għaliha, u għalhekk inbniet knisja dedikata lil San Piju X, li tbierket fl-4 ta’ Ġunju 1972 u ġiet konsagrata fl-4 ta’ Ġunju 1992.

Numru ta’ Parruċċani: 2,900

Numru ta’ Familji: 1,050

Knisja Parrokkjali Ta’ San Piju X

Data tad-dedikazzjoni: 4 ta’ Ġunju 1992

Kappillan

Dun Joseph Mizzi

Uffiċċju Parrokkajli

Triq Ineż Soler,

Santa Luċija SLC 1450

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta:

4:30 pm – 6:00 pm

Is-Sibt:

9:00 am – 10:30 am

Telefon

21828931

Mobile

79461470

E-mail

parrocca.santa.lucija@maltadiocese.org

Website

www.santalucijaparishmalta.com

Facebook

Parrocca Santa Lucija Malta

Presbiterju Parrokkjali

Dun Joseph Mizzi, Kappillan
Dun Pawl Galea
Dun Adrian Caruana Colombo

Kunsill Pastorali Parrokkjali

President: Dun Joseph Mizzi, Kappillan

Moderatur: Sur Michael Pule

Segretarja: Ms Lorraine Cauchi

Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

President: Dun Joseph Mizzi, Kappillan

Moderatur: Sur Lawrence Ciantar

Segretarja: Ms Pauline Pisani

Quddies

Ħdud u Festi: 7:00; 9:00; 11:00 am; 6:30 pm

Ġranet Ferjali (sas-Sibt): 6:45; 8:30 am; 6:30 pm

Kappella tal-Adorazzjoni

Parroċċa Santa Luċija

Indirizz:

Triq Ineż Soler (parti miċ-Ċentru Parrokkjali), Santa Luċija

Ħinijiet tal-Ftuħ:

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 8:30 am -6:00 pm

Sibtijiet: 8:30 am – 12 pm