L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Santa Venera

 • Il-knisja l-antika ta’ Santa Venera ġiet fdata f’idejn il-patrijiet Karmelitani fis-sena 1912 meta ma kienx għad hemm ħafna nies. Sitt snin wara, Santa Venera saret parroċċa. Minħabba li l-popolazzjoni baqgħet dejjem tiżdied, il-patrijiet ħassew il-ħtieġa li jibnu knisja oħra f’post aktar ċentrali, fi Triq San Ġużepp. Fit-3 ta’ Dicembru 1989 il-knisja l-ġdida saret il-knisja parrokkjali u fis-6 ta’ Ottubru 1990 tqiegħdet l-ewwel ġebla tal-knisja l-ġdida. Din tbierket fis-17 ta’ Lulju 2005.

  Numru ta’ Parruċċani: 10,000

  Numru ta’ Familji: 2,400

 • Knisja Parrokkjali Ta’ Santa Venera

 • Kappillan

  Patri Maurice Abela O.Carm

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Triq il-Parroċċa

  Santa Venera

  SVR 1261

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn u s-Sibt

  8.00 a.m. – 9.00 a.m.

  L-Erbgħa u l-Ġimgħa

  4.30 p.m. – 5.30 p.m.

 • Telefon

  2148 2851

  Mowbajl

  79071610

 • Presbiterju Parrokkjali

  Patri Maurice Abela O.Carm, Kappillan

  P. Joseph Falzon O.Carm, Pirjol

  P. Samuel Abela O.Carm

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Patri Maurice Abela O.Carm, Kappillan

  Moderatur u PRO: Sur Stanley Spiteri

  Segretarja: Ms Josette Zerafa

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7,00, 8,00, 9.00, 11.30am; 6.00pm

  Sibtijiet filgħaxija: 6.30pm

  Ġranet Ferjali: 7.00, 8.30am; 6.30pm

 • Knisja l-Qadima ta’ Santa Venera

 • Rettur

  P. Jurgen Cucciardi  O.Carm

 • Telefon

  2148 4053

 • Indirizz

  Misraħ Santa Venera

  Santa Venera

  SVR 1681

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.30. 8.30, 10.00am; 6.00pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 5.00, 6.00pm

  Ġranet Ferjali: 6.30, 7.15, 6.00pm

 • Knisja ta’ San Ġużepp

  L-Istitut San Ġużepp twaqqaf fis-sena 1888 minn Mons. F. Bonnici f’dar fil-Ħamrun. Malajr ħass il-ħtieġa li jkabbar, u ħa b’ċens mingħand il-Gvern l-art fejn illum hemm mibni l-Istitut, li tela’ bit-tħabrik ta’ Dun Ġorġ Bugeja. Maż-żewġ blokki ta’ l-Istitut, Dun Ġorġ Bugeja żied il-knisja li hemm illum. L-Istitut għal xi żmien kien immexxi mill-Frères, iżda llum hu f’idejn is-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl.

  Data tad-Dedikazzjoni: 14 ta’ Mejju 1916

 • Rettur

  Fr Louis Mallia MSSP

 • Telefon

  2124 5046; 2123 1252

 • Indirizz

  Dar San Ġużepp

  Triq San Ġużepp

  Santa Venera

  SVR 1010

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.30 am

  Sibtijiet: 8.00 am; 7.30 pm

  Ġranet Ferjali: 7.00 am

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Parroċċa Santa Venera

  Indirizz:

  Numru 387, Triq il-Kbira San Ġużepp

  Ħinijiet tal-ftuħ:

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa:

  7.00am – 5.00pm (fis-sajf sas-6.00pm)