L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Ta’ Xbiex

Il-Patrijiet Karmelitani Tereżjani bdew jibnu l-kunvent tagħhom f’ Ta’ Xbiex fl-1948 fuq biċċa art li ġiet mogħtija lilhom mill-Baruni Pietro Paolo Testaferrata Moroni Viani. Il-knisja bdiet tintuża fl-1958 u saret Parroċċa fl-ewwel ta’ Ġunju 1969. Ġiet ikkonsagrata fl-1 ta’ Ġunju 1989.

Numru ta’ Parruċċani: 2,220

Numru ta’ Familji: 700

Knisja Parrokkjali Ta’ San Ġwann Tas-Salib

Data tad-Dedikazzjoni: 1 ta’ Ġunju 1989

Kappillan

Patri Salvinu Spagnol O.C.D.

Uffiċċju Parrokkjali

16 Vjal Sir Temi Żammit,

Ta’ Xbiex

XBX 1015

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn u l-Ġimgħa:

5:00 – 7:00 pm

L-Erbgħa:

9:00 – 10:00 am

Telefon

2131 7001 Uffiċċju

2133 2280 Kunvent

E-mail

parrocca.ta’xbiex@maltadiocese.org

Website

www.stjohnofthecross.net

Facebook

St John of the Cross Parish Church Ta’ Xbiex

Presbiterju Parrokkjali

Patri Salvinu Spagnol O.C.D., Kappillan
Patri Alfred Vassallo O.C.D., Viċi

Quddies

Ħdud u festi: 7:00, 8:30, 10:00 (bl-Ingliż), 11:30am; 6:00pm

Mit-Tnejn sas-Sibt: 7:15, 8:30am; 6:00pm