L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

L-Ibraġ

Il-Knisja Tal-Ibraġ inbniet fl-1966, u b’digriet tas-6 ta’ Novembru 1998, twaqqfet iz-zona awtonoma ġdida maqtugħa mill-parroċċi ta’ B’Kara, San Ġiljan u Ħal Għargħur. Fl-4 ta’ April 1999 saret Parroċċa, u llum tiġbor fiha l-oqsma ta’ St Andrews, Swieqi, Tal-Ibraġ, Upper Gardens, High Ridge, Victoria Gardens u Madliena.

Numru ta’ Parruċċani: 13,500

Numru tal-Familji: 4,000

Parroċċa Marija Immakulata, Omm Il-Knisja

Kappillan

Dun Blake Camilleri

Uffiċċju Parrokkjali

Knisja Parrokkjali Tal-Ibraġ

Triq l-Ibraġ

Swieqi SWQ 2031

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn u t-Tlieta: 4:30 -6:00 pm

L-Erbgħa: 8:30 – 10:00 am

Is-Sibt: 9:30 – 11:00 am

Telefon

21370196, 79988460

Email

parrocca.ibrag@maltadiocese.org

Website

www.standrewsparish.com

Presbiterju Parrokkjali

Dun Blake Camilleri, Kappillan

Dun James Saydon, Viċi Kappillan

Mons. Victor Grech

Dun John Scicluna SJ

Kunsill Ekonomiku 

President: Dun Blake Camilleri

Segretarju: Sur Richard Cachia

Saċerdoti li jagħtu servizz fil-parroċċa

Dun Stefan Attard

Quddies

Ħdud u Festi: 7:15, 8:30, 9:45, 11:00 am, 12:15 pm bl-Ingliż, 6:30 pm

Festi pubbliċi: 7:00, 8:00 am u 6:30 pm

Ġranet Ferjali: 7:00, 8:00 am u 6:30 pm

Sibtijiet: 9:00 am, 5:15 pm, 6:30 pm

Knejjes Oħra

Knisja ta’ Santa Marija Maddalena

Fuq l-għolja tal-Madliena sa mis-sena 1490 kien hemm knisja ddedikata lil Santa Marija Maddalena; din ingħalqet fis-sena 1659 mill-Isqof Balaguer flimkien ma’ ħafna knejjes oħra tal-kampanja. Il-knisja li hemm illum inbniet fl-1880.

Rettur

Kappillan

Kappella tal-Adorazzjoni

Indirizz:

Triq l-Ibraġ, L-Ibraġ

Ħinijiet tal-Ftuħ:

9:00 am – 9:00 pm