L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Tas-Sliema (Ġesù Nazzarenu)

Il-Knisja Ta’ Ġesù Nazzarenu nbiet mill-Markiż Ermolao Zimmermann Barbaro Di San Giorgio u ġiet konsasgrata fis-sena 1895; fis-sena 1908 il-knisja ġiet fdata lill-Patrijiet Dumnikani u fl-1973 saret knisja parrokkjali.

Numru ta’ Parruċċani: 1,870

Numru ta’ Familji: 990

Parroċċa ddedikata lil Ġesù Nazzarenu

Data tad-dedikazzjoni: 2 ta’ Lulju 1895

Kappillan

Patri Joe Cilia, OP

Uffiċċju Parrokkjali

Kunvent tad-Dumnikani

Triq ix-Xatt ta’ Tignè

Tas-Sliema SLM 3010

Ħinijiet tal-Uffiċċju

L-Erbgħa u l-Ġimgħa 

5:00 pm – 6:15 pm

Is-Sibt

8:30 -10:30 am

E-mail

parrocca.sliema.gn@maltadiocese.org

Telefon

2131 6191 – Uffiċċju

Mobile

99316191

Presbiterju Parrokkjali

P. Joe Cilia OP, Kappillan u Pirjol

P. Salv Galea OP

P. Dumink Scerri OP

P. Charles Tabone OP

P. Mario Zerafa OP

P. Joe Vassallo OP

Kunsill Pastorali Parrokkjali

President: P. Joe Cilia, Kappillan

Moderatur: Ms Lizette Said Pullicino

Segretarja: Ms Josette Vella

Quddies

Ħdud u Festi: 8:00, 10:00, 11:30 am (bl-Ingliż), 7:00 pm

Ġranet Ferjali: 7:30, 9:00 am; 7:00 pm