L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Tas-Sliema (Madonna tas-Sacro Cuor)

Fl-1872 qassis mill-Belt, Dun Pawl Vella D.D. kellu dar ta’ villeġjatura f’Tas-Sliema. Hu beda jitħabat biex jibni knisja fuq art imħollija mill-Kapitlu Kattidral apposta. Il-Knisja bdiet tinbeda fl-1877 u ddedikata lis-Sinjura tagħna tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’. Illum magħrufa Madonna tas-Sacro Cuor. Il-bini tlesta f’ Ġunju 1881. F’ Novembru tal-istess sena ġiet mogħtija lill-Patrijiet Franġiskani Minuri. Saret Parroċċa fl-1918.

Numru tal-parruċċani: 6,000

Numru tal-familji: 1,280

Kappillan

P. Paul Attard O.F.M.

Uffiċċju Parrokkjali

Triq Dun Pawl Vella

Tas-Sliema SLM 1184

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn:

5:00 – 7:00 pm

L-Erbgħa:

9.45 – 12.00 pm

E-mail

parrocca.sliema.sc@maltadiocese.org
frangiskan@gmail.com

Website

sacrocuorsliema.com

Telefon

Uffiċċju: 2131 3505

Kunvent: 2133 1183

Presbiterju Parrokkjali

P. Paul Attard O.F.M, Kappillan

P. Pawl Galea O.F.M., Gwardjan u Viċi

P. Norbert Ellul-Vincenti O.F.M.

P. Mark Enriquez O.F.M.

Fra Lorrie Zerafa O.F.M.

P. Sandro Overend O.F.M.

Saċerdoti residenti fil-parroċċa

P. Savio Vella SDB

Dun Mark Sultana

Kunsill Pastorali Parrokkjali

President: P. Paul Attard O.F.M

Moderatriċi: Ms Pauline Darmanin

Segretarja: Ms Rita Vella Brincat

Quddies

Ħdud u Festi: 6:30, 8:00, 9:30 (Tfal), 11:00am; 6:30pm

Sibtijiet Filgħaxija: 5:00pm u 6:30pm.

Granet Ferjali: 6:30, 7:30, 9:00am; 6:00pm (ħin tax-xitwa), 6:30 pm (ħin tas-sajf)

Kappella Tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù

Il-kappella tal-iskola San Franġisk tas-Sorijiet Franġiskani Tal-Qalb Ta’ Ġesù hi miftuħa għan-nies u fiha kuljum hemm quddiesa.

Quddies

Fil-jiem tal-iskola: 6:15am

Fil-jiem l-oħra: 6:45am

Kappella tal-Adorazzjoni

Kappella “Il-Mulej Blata tiegħi”

Indirizz:

Triq Dun Pawl Vella, SLM 1184

(ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali)

​Ħinijiet tal-Ftuħ:

Kuljum mit-8:00am sat-8:00pm