L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Tas-Sliema (San Girgor)

 • Kienet Xewqa ta’ l-Arcisqof Mons. Mawru Caruana O.S.B. li f’tas-Sliema timbena knisja dedikata lil San Girgor il-Kbir, u l-ġebla tqiegħdet fil-20 ta’ Ottubru 1923. Il-knisja l-ġdida saret parroċċa fil-22 ta’ Diċembru 1943.

  Numru ta’ Parruċċani: 3,500

  Numru ta’ Familji: 1,200

 • Knisja Parrokkjali Ta’ San Girgor Il-Kbir

  Data tad-Dedikazzjoni: 11 ta’ Ottubru 1949

 • Kappillan

  Dun Victor Scicluna

 • Uffiċċju Parrokkjali

  13, Triq Norfolk

  tas-Sliema

  SLM 2015

 • Ħinijiet ta’ l-Uffiċċju

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa

  4.45 -6.00 pm

 • Telefon

  2133 0740

 • E-mail

  parrocca.sliema.sg@maltadiocese.org

  Facebook

  San Girgor il-Kbir

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Victor Scicluna, Kappillan
  Dun Noel Vella
 • Saċerdoti residenti fil-Parroċċa

  Dun Rafel Pace
  Dun Simon Sciberras

  Kunsil Pastorali Parrokkjali

  President: Dun Victor Scicluna, Kappillan

  Moderatur: Sur Robert Naudi

  Segretarja: Ms Marie Vassallo

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.30, 9.00, 10.30, 11.30 am; 5.30 pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.30 pm

  Ġranet Ferjali: 6.45, 7.45, 8.45 am; 6.30 pm

 • Knejjes Oħra

 • Knisja ta’ St. Patrick

  Is-Salesjani ġew f’Malta fl-1903 u marru joqogħdu fil-bini li bnielhom is-Sur Fons Marija Galea fl-1904. Il-bini issemma’ “St. Patrick’s Salesian School” għall-edukazzjoni tat-tfal subien li jintbagħtu fl-Istitut mill-Gvern. Il-knisja ta’ l-Istitut hi miftuħa għall-pubbliku u l-Quddies kollu fiha jsir bl-ingliż. Fil-knisja jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.

 • Rettur

  Fr Joe Cini S.D.B.

 • Telefon

  2133 0238; 2133 4614

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.00, 9.00, 10.15 am; 6.00, 7.30 pm

  Ġranet Ferjali: 7.30, 9.00 am

  In May and October Holy Rosary is recited at 6.30 pm followed by Holy Mass.

 • Marija Awżiljatriċi – Oratorju Don Bosco

  Is-Sur Fons Marija Galea ħaseb ukoll għall-bini ta’ Oratorju festiv, il-“Iuventutis Domus” faċċata ta’ l-Istitut St. Patrick. Ix-xogħol tal-bini beda fl-1907 u l-kappella nbniet fl-1909 u tbierket is-sena ta’ wara. Fl-Oratorju jistgħu jsiru żwiġijiet.

 • Rettur

  Fr. Paul Formosa S.D.B.

 • Telefon

  2133 1447; 2133 7309

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.30 am; 12.00pm u 7.30pm

  Ġranet Ferjali: 8.00 am

  L-ewwel Ġimgħa tax-xahar: 7.30 pm

  Fl-24 ta’ kull xahar: 7.30 pm

 • Knisja tas-Sagra Familja

  Is-Sorijiet Ursolini fetħu l-ewwel dar tagħhom f’Tas-Sliema fl-1894 f’numru 3 Triq Stella Maris. Id-dar kienet żgħira wisq għall-creche li kellhom fiha, u Mons. Sidor dei Conti Formosa akkwista biċċa art f’dik li llum hi Triq Karm Galea Salesjan biex jibni kunvent u knisja għas-sorijiet. Il-knisja nfetħet fl-1904 u fiha jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00 am

  Sibtijiet filgħaxija: 6.30 pm

  Ġranet ferjali: 6.00 pm