L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Tas-Sliema (Stella Maris)

 • Tas-Sliema bdiet issir post ta’ villeġġjatura għan-nies tal-Belt Valletta f’nofs is-seklu dsatax u għall-ewwel, il-knisja ż-żgħira ddedikata lill-Madonna tal-Grazzja (li tlestiet fl-1804), kienet biżżejjed għan-nies li kienu joqogħdu hemm. Iżda meta żdiedet il-popolazzjoni, inħasset il-ħtieġa li tinbena knisja oħra. Dan sar fl-1854 u l-knisja ġiet dedikata lill-Verġni Marija Kewkba tal-Baħar. Aktar tard il-knisja ġiet imkabbra u fl-1878 saret parroċċa. Tas-Sliema kompliet tikber u żdiedu parroċċi oħra: tas-Sacro Cuor, ta’ San Girgor u tan-Nazzarenu.
  Numru ta’ Parruċċani: 3,000
  Numru ta’ Familji: 1,350
 • Knisja Parrokkjali Tal-Verġni Marija Kewkba Tal-Baħar

  Data tad-dedikazzjoni: 28 ta’ Novembru 1899
 • Arċipriet

  Mons. Anton Portelli
 • Uffiċċju Parrokkjali

  41, Triq Il-Lunzjata
  Tas-Sliema SLM 1461
 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa:
  10.00am – 12.00 pm
  4.30pm – 6.00pm
 • Telefon

  2133 4941
 • Presbiterju Parrokkjali

  Mons Anton Portelli, Arċipriet
  Dun Mario Delmar, Viċi
  Mons. Arthur Said Pullicino
 • Saċerdoti Residenti fil-Parroċċa

  Dun Michael Bugeja

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  Moderatur: Sur Joe Huber
  Segretarja: Ms Phyllis Bajada Abram

  Kunsil Ekonomiku Parrokkjali​

  President: Mons. Anton Portelli, Arċipriet
  Segretarju: Sur Joe Pace Ross
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00, 9.00, 10.30am, 12.00 noon; 6.30 pm (bl-Ingliż)
  Sibtijiet Filgħaxija: 5.30, 7.00 pm
  Ġranet Ferjali: 7.30am, 9.30 am; 6.30 pm
 • Knisja Filjali

 • Knisja tal-Madonna tal-Grazzja

  Il-knisja nbniet fil-bidu tas-seklu dsatax u fiha nġiebu l-fdalijiet ta’ żewġ saċerdoti u lajk li kienu nidfunin fil-knisja antika ta’ Tignè. Il-knisja kienet taqdi l-ftit nies li kienu jgħixu f’tas-Sliema dak iż-żmien.
 • Rettur

  Kappillan
 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Knisja tal-Madonna tal-Grazzja

  Indirizz:
  High Street, Tas-Sliema
  Ħinijiet tal-ftuħ:
  Mit-Tnejn sas-Sibt: 10.00am – 5.30pm