L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Wied il-Għajn (Marsaskala)

 • Wied il-Għajn sar parroċċa fl-1949, u bħala knisja parrokkjali ntgħażlet il-knisja żgħira ta’ Sant’Anna li kienet ġuspatronat tal-kapitlu ta’ l-Isla. Il-knisja li hemm illum bdiet tinbena fl-1953.
 • Numru ta’ Parruċċani: 14,000

  Numru ta’ Familji: 3,500

 •  

  Knisja Parrokkjali Ta’ Sant’ Anna

 • Kappillan

  Dun Roderick Camilleri

  Mob: 9948 8566

 • Uffiċċju Parrrokkjali

   Knisja Parrokkjali Ta’ Sant’Anna

  Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa:

  4.30 – 5.30pm

   Telefon

   21 636 878 Knisja

   27 633 703 Uffiċċju

 • E-mail

  parrocca.m’scala@maltadiocese.org

  parish.marsaskala@gmail.com

 •  
 • Presbiterju Parrokkjali

   Dun Roderick Camilleri, Kappillan

   Dun Luke Cutajar, Viċi

   Dun Victor Agius

 • Saċerdot residenti fil-parroċċa

   Dun Charles Abela

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

   President: Dun Roderick Camilleri, Kappillan

   Chairperson: Ms Mildred Falzon

   Segretarja: Ms Maria Xuereb 

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

   President: Dun Roderick Camilleri, Kappillan

   Chairperson: Sur Patrick Anastasi

   Segretarja: Ms Mildred Falzon

   Membri: Ms Grace Zammit

 • Quddies

   Ħdud u Festi: 6.30, 8.00, 9.15 a.m.; 11.30 a.m; 6.00 p.m.

   Sibtijiet: 7.45am; 5.15 p.m., 6.30 p.m., 8.00 p.m.

   Ġranet Ferjali: 7.00, 7.45 a.m.; 6.00 p.m. (xitwa) 6.30 p.m. (sajf)

 • Knejjes Oħra

 • Il-Knisja Parrokkjali l-Qadima ta’ Sant’Anna

  Il-knisja kienet guspatronat tal-kapitlu ta’ l-Isla, li ċeda d-drittijiet tiegħu fuq talba ta’ l-isqof, biex isservi ta’ knisja parrokkjali.

 • Knisja tal-Madonna taċ-Ċintura

   Hi l-kappella tad-dar magħrufa minn nies bħala “dar tal-Markiża”; inbniet fis-seklu tmintax.

 • Knisja tal-Madonna tar-Rużarju

  Il-knisja nbniet fl-1856 minn Luigi dei Conti Manduca; fl-1997 il-familja tatha lid-djoċesi. 

 • Quddies

   Ħdud u Festi: 11.00am (Bl-Ingliż); 7.00pm (bit-Taljan)

 • Knisja ta’ San Antnin

   Inbniet fl-1675 u hi knisja benefiċjali; iżuruha ħafna nies u jagħtu ħafna wegħdi; issir Quddiesa fiha fit-13 ta’ Ġunju.

 • Rettur

   Il-Kappillan

 • Knisja tal-Madonna tad-Dawl u San Antnin

  Il-knisja nbniet fl-1740 flok knisja oħra li kienet dedikata lil San Ġwann Battista u li kienet ingħalqet fl-1654.
 • Rettur 

  Dun Roderick Camilleri 
 • Telefon

  21695518

 • Knisja ta’ San Gejtanu

   Tinsab fid-daħla ta’ San Tumas u nbniet fl-1657; issir Quddiesa kull nhar ta’ Sibt fis-7.00 pm.

 • Rettur 

  Dun Remiġ Saliba 
 • Kappella tal-Adorazzjoni

   Knisja Madonna Taċ-Ċintura

  Indirizz:

   Triq iż-Żonqor, Marsascala

  Ħinijiet tal-ftuħ:

  6.30am – 8.00pm (Xitwa)

  6.30am – 10.00 pm (Sajf)