Minħabba r-restrizzjonijiet marbutin mal-COVID-19, il-ħinijiet tal-quddiesa nbidlu
Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet il-ġodda

Birkirkara (San Ġużepp Ħaddiem)

Il-knisja ta’ San Ġuzepp Ħaddiem bdiet tinbena f’Settembru tal-1965 u tlestiet fl-1967.  L-ewwel quddiesa saret fl-1 ta’ Mejju, 1967 u fis-16 ta’ Ġunju, 1969,  Mons. Arċisqof Mikiel Gonzi ħareġ digriet li għamilha viċi-parroċċa.  F’Marzu tas-sena 1973, l-istess Arċisqof, permezz ta’ digriet ieħor,  ħatarha parroċċa, bl-ewwel Kappillan ikun Dun Karm Aquilina.

Data tad-Dedikazzjoni 26 ta’ Mejju 1993

Numru ta’ Parruċċani: 5,800

Numru ta’ Familji: 1,675

Kappillan

Dun Charlon Muscat

Uffiċċju Parrokkjali

71, Triq il-Bwieraq, Birkirkara BKR 1212

Ħinijiet tal-uffiċċju

It-Tlieta

9.00am – 10.00am

6.00pm – 7.00pm

Il-Ħamis  

9.00am – 10.00am

5.00pm – 6.00pm

Telefon

2148 3245

Imejl

parrocca.b’kara.sg@maltadiocese.org

Websajt

www.sanguzepphaddiem.com

Facebook

Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem

Presbiterju Parrokkjali

Dun Charlon Muscat – Kappillan

Dun Joe Borg

Dun Anthony Fitzpatrick

Saċerdoti Residenti fil-Parroċċa

Isqof Awżiljarju  Joseph Galea-Curmi
Kan. Dun Charles Attard

Kunsill Pastorali Parrokkjali

President: Dun Charlon Muscat – Kappillan

Moderatur: Sur Geoffrey Bezzina

Segretarju: Sur Clayton Mifsud

Kunsill Parrokkjali Ekonomiku

President: Dun Charlon Muscat – Kappillan

Membri: Sur Geoffrey Bezzina, Sur Ġorġ Cilia u s-Sur Tarcisio Vella 

Quddies

Ħdud u Festi: 6.30 am, 9.00 am, 11.00 am,

Ottubru – Ġunju: 5.00pm, 6.30 pm 

Lulju – Settembru: 7.00 pm 

Sibtijiet Filgħaxija: 5.00 pm u fis-6.30 pm

Ġranet Ferjali: 6.30 am, 7.45 am, 4.30 pm (xitwa) u fis- 6.30 pm 

Santwarju ta’ Santa Tereża

Indirizz

Kunvent tal-Patrijiet Tereżjani, Triq il-Wied, Birkirkara, BKR 9010

Pirjol

P. Victor Mallia OCD

Telefon

2144 2858

Imejl

terezjani@ocdmalta.org

Quddies

Ħdud u Festi: 6.00 am, 7.30 am, 9.00 am, 10.30 am, 11.30 am; 5.30 pm u fis-6.30 pm

Sibtijiet filgħaxija: 5.30 pm u fis- 6.30 pm

​Matul il-ġimgħa: 6.00 am, 6.45 am, 7.30 am, 8.30 am u fis-6.30 pm