L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Birkirkara (San Ġużepp Ħaddiem)

Il-knisja ta’ San Ġuzepp Ħaddiem bdiet tinbena f’Settembru tal-1965 u tlestiet fl-1967.  L-ewwel quddiesa saret fl-1 ta’ Mejju, 1967 u fis-16 ta’ Ġunju, 1969,  Mons. Arċisqof Mikiel Gonzi ħareġ digriet li għamilha viċi-parroċċa.  F’Marzu tas-sena 1973, l-istess Arċisqof, permezz ta’ digriet ieħor,  ħatarha parroċċa, bl-ewwel Kappillan ikun Dun Karm Aquilina.

Data tad-Dedikazzjoni: 26 ta’ Mejju 1993

Numru ta’ Parruċċani: 5,800

Numru ta’ Familji: 1,675

Kappillan

Dun Charlon Muscat

Uffiċċju Parrokkjali

71, Triq il-Bwieraq, Birkirkara BKR 1212

Ħinijiet tal-uffiċċju

It-Tlieta

9:00am – 10:00am

6:00pm – 7:00pm

Il-Ħamis  

9:00am – 10:00am

5:00pm – 6:00pm

Telefon

2148 3245

Imejl

parrocca.b’kara.sg@maltadiocese.org

Websajt

www.sanguzepphaddiem.com

Facebook

Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem

Presbiterju Parrokkjali

Dun Charlon Muscat – Kappillan

Dun Joe Borg

Dun Anthony Fitzpatrick

Saċerdoti Residenti fil-Parroċċa

L-Isqof Awżiljarju  Joseph Galea-Curmi
Kan. Dun Charles Attard

Kunsill Pastorali Parrokkjali

President: Dun Charlon Muscat – Kappillan

Moderatur: Sur Geoffrey Bezzina

Segretarju: Sur Clayton Mifsud

Kunsill Parrokkjali Ekonomiku

President: Dun Charlon Muscat – Kappillan

Membri: Sur Geoffrey Bezzina, Sur Ġorġ Cilia u s-Sur Tarcisio Vella 

Quddies

Ħdud u Festi: 6:30am, 9:00am, 11:00am u 6:30pm

Sibtijiet: 6:30am, 7:45am, 5:00pm u 6:30pm

Ġranet Ferjali: 6:30am, 7:45am u 5:00pm  

Santwarju ta’ Santa Tereża

Indirizz

Kunvent tal-Patrijiet Tereżjani, Triq il-Wied, Birkirkara, BKR 9010

Pirjol

P. Victor Mallia OCD

Telefon

2144 2858

Imejl

terezjani@ocdmalta.org

Quddies

Ħdud u Festi: 7:00am, 8:30am, 10.00am, 11:30am u 6:30pm

Sibtijiet filgħaxija: 6:00pm

​Matul il-ġimgħa: 6:30am, 7:30am, 8:30am u 6:30 pm