L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Birkirkara (Santa Elena)

Kolleġġjata Bażilika ta’ Santa Elena

Birkirkara kienet waħda mill-għaxar parroċċi msemmija f’dokument tas-sena 1436, ir-Rollo tal-Isqof Senatore Mello, u l-knisja parrokkjali ta’ dak iż-żmien kienet dedikata lil Sant’Elena. Fis-seklu tmintax inbniet il-knisja ta’ Sant’Elena li hemm illum; din saret kolleġġjata fl-1630.

Numru ta’ Parruċċani: 10,000

Numru ta’ Familji: 3,500

Prepostu Arċipriet

Mons. Paul Carmel Vella

Uffiċċju Parrokkjali

51, Triq il-Kbira, B’Kara BKR 2304

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn, l-Erbgħa: 5:00 pm – 6:30 pm

L-Erbgħa: 5:00 pm – 7:30 pm

Telefon

Uffiċċju: 2144 4725

Dar: 2144 2225

Mob: 9946 4343

Websajt

www.santaliena.org

www.bazilikasantelena.com

Imejl

paulcvella@gmail.com jew sthelenparish@gmail.com

Facebook

Ħbieb tat-Tempju Elenjan

Kapitlu Kolleġġjali

 • Mons. Paul Carmel Vella – Prepostu Arċipriet
 • Kan. Pawl Gauci – Dekan
 • Kan. Ġużepp Micallef – Kantur
 • Kan. Mikiel Borg
 • Kan. Charles Gauci
 • Mons. Etienne Sciberras 
 • Kan. Vinċenz Demicoli
 • Kan. Nicholas Joseph Doublet – Kanċillier
 • Kan. Karm Busuttil
 • Kan. Charles C. Attard – Penitenzier

Kanonċi Onorarji

 • Kan. Mikiel Agius
 • Kan. Carmelo Attard
 • Kan. Noel Borg
 • Kan. Charles Grech
 • Kan. Jesmond Grech
 • Kan. Simon Sciberras
 • Kan. Carmelo Attard
 • Mons. Karm Aquilina
 • Mons. Vincent Cachia
 • Mons. Anton Cassar
 • Kan. Joe Debono
 • Kan. Ivan Aquilina
 • Kan. Leonard Mintoff

Saċerdoti Residenti fil-Parroċċa

 • Mons. Karm Aquilina
 • Mons. Tarcisio Delicata
 • Mons. Ġużepp Brincat
 • Dun Maurice Mifsud
 • ​Dun Ivan Sant

Kunsill Pastorali Parrokkjali

President: Mons. Paul Carmel Vella, Prepostu Arċipriet

Moderatur: Mr Adrian Porter

Segretarju: Mr Andre’ Azzopardi

Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

President: Mons. Paul Carmel Vella, Prepostu Arċipriet

Membri: Prof Saviour Gauci

Quddies

Ħdud u Festi: 6.00, 7.00, 8.00, 9.15, 10.30am, 12.00, 6.30pm

Sibtijiet Filgħaxija: 5.30, 6.30pm

Ġranet Ferjali: 6.00, 7.00, 8.30, 6.30pm

Knejjes Filjali

Santwarju tal-Madonna Tal-Ħerba

Is-santwarju nbena fl-1640 fil-post fejn kien hemm knisja qadima hafna; gie konsagrat fit 23 ta’ Marzu 1783 mill-Isqof Labini. Fl-1923 beda x-xoghol biex is-santwarju jitkabbar u mill-knisja ta’ l-1640 baqa’ biss parti zghira. Ix-xbieha tal-Madonna giet inkurunata fis-7 ta’ Awissu 1910. Fis-santwarju jistghu jsiru z-zwigijiet.

Rettur

Propostu Arċipriet

Quddies

Ġranet Ferjali: 9:00 am

Adorazzjoni: 
It-Tieni Erbgħa: 10:00 am – 11:00 am
L-Ewwel Sibt: 5:00 pm

Knisja tal-Madonna tal-Vitorja

Rettur

Kan. Charles Gauci

Tel: 2144 0416

Quddies

Ħdud u Festi: 7.00am

Sibtijiet Filgħaxija: 6.00pm

Ġranet Ferjali: 5.30pm

Knisja ta’ Santu Rokku

L-ewwel knisja nbniet fl-1593, iżda ġiet profanata mill-Isqof Balaguer fl-1659; inbniet mill-ġdid wara li għaddiet il-pesta tas-sena 1676; il-knisja reġgħet inbniet fl-1863. Illum l-knisja hi ċentru ta’ devozzjoni lejn Santa Rita ta’ Cascia.

Rettur

Prepostu Arċipriet

Quddies

Ħdud u Festi: 9:00 am

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 5.30pm

Il-Ħamis: 10.00am

Is-Sibt: 5.00pm

Knisja ta’ Sant’Antnin u Santa Katerina

Il-knisja nbniet fl-1571, iżda ġiet profanata fl-1659; reġgħet inbniet fl-1828, u llum hija ċentru ta’ devozzjoni ewkaristika.

Rettur

Prepostu Arċipriet

Quddies

Ġranet Ferjali: 9.30am

Knisja tal-Konverżjoni ta’ San Pawl

Fl-1538 inbniet knisja fil-post fejn, skond it-tradizzjoni, San Pawl kien waqaf jippriedka; fl-1852 il-knisja reġgħet inbniet.

Rettur

Kan. Nicholas Doublet

Mob

79539195

Quddies

Ħdud u Festi: 10.30 am (Tridentina)

Sibtijiet Filgħaxija: 7.00 pm

Ġranet Ferjali: 7.00 pm

Knisja ta’ San Franġisk ta’ Assisi

Il-Patrijiet Konventwali fi żmien il-gwerra, fl-1941, fetħu kappella żgħira f’villa fit-triq li tieħu għall-Imsida biex jieħdu ħsieb il-ħafna refuġjati li kienu marru hemm. Fl-1953 bdew jibnu l-knisja tagħhom u din ġiet dedikata fl-1963. Mal-knisja hemm il-kunvent kif ukoll il-kulleġġ tal-istudenti tal-Ordni. Fil-knisja jistgħu jsiru żwiġijiet. Mal-Knisja hemm ukoll dar ta’ akkoljenza kif ukoll seminarju tal-Postulanti.

Rettur

Patri Arthur Cutajar OFM Conv

Telefon

2144 1928

Quddies

Ħdud u Festi: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 am (barra f’Awwissu) u 6.30 pm

Sibtijiet filgħaxija: 6.30 pm

Ġranet Ferjali: 6.30, 7.30 am u 6.30 pm

Festi Pubbliċi fost il-ġimgħa: 6.30, 7.30, 8.30 am u 6.30 pm

Oratorju MSSP

L-Oratorju nbena fl-1910 minn Dun Mikiel Sammut. Il-benefatturi kienu s-Sinjuri Mikiel u Giulia Casolani u s-Sur Alfons Marija Galea, u fil-bidu kienu jieħdu ħsiebu l-Patrijiet Salesjani. Fl-1912 ħaduh f’idejhom il-Freres iżda mbagħad telquh wara tliet snin. Fl-1927 ħaduh f’idejhom il-patrijiet tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl. Fl-Oratorju jistgħu jsiru żwiġijiet.

Rettur

Dun Martin Cilia MSSP

Telefon

2144 1917

Quddies

Minn Ottubru sa Mejju:

Ħdud u Festi: 7.30 am u 10.30 am

Sibt: 7.00 am; 6.00 pm; 7.30 pm

Ġranet ferjali: 7.00 am u 6.30 pm

Minn Ġunju sa Settembru:

Ħdud u Festi: 7.30 am u 10.30 am

Sibt: 7.00 am; 6.00 pm; 7.30 pm

Matul il-Ġimgħa: 7.00 am u 7.00 pm

Matul il-Ġimgħat tal-Avvent u tar-Randan: Talb tas-Salmi: fis-6.00am

Kappella tal-Isptar Mater Dei

Quddies

Ġranet ferjali: 6.30 am; 7:00 am; 12:00 pm

Sibt: 6.30 am; 7:00 am; 7:00 pm

Ħdud u Festi: 7.30 am u 10.30 am

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knisja ta’ Sant’Antnin u ta’ Santa Katerina

Indirizz

Main Road, Birkirkara

Ħinijiet tal-Ftuħ

Mit-Tnejn sas-Sibt

7.00 am – 12.00 pm

4.00 pm – 8.30 pm

Oratorju MSSP

Indirizz

Oratorju MSSP,

Triq San Giljan,

Birkirkara

Ħinijiet tal-Ftuħ

4.00 pm – 11.00 pm