L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Birkirkara (Santa Marija)

Il-knisja l-qadima ta’ Santa Marija nbniet fl-1617 u dejjem kienet meqjusa bħala monument mill-isbaħ, għalkemm għamlet żmien twil magħluqa. Fl-1950, il-kapitlu ta’ Birkirkara ddeċieda li jirrestawraha u reġgħet infetħet fl-1973. Wara snin li fihom din il-knisja kienet isservi bħala żona pastorali awtonoma, saret parroċċa fit-8 ta’ Mejju 2005.

Numru ta’ Parruċċani: 3,100

Numru ta’ Familji: 1,200

Kappillan

Dun Reuben Deguara

Uffiċċju Parrokkjali

130, E. B. Vella Street, Birkirkara BKR 1570

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn u l-Ħamis:

4:30 – 5:30 pm

Is-Sibt:

9:30- 11:00 am

Telefon

21448026

Websajt

www.santamarijabirkirkara.com

Imejl

parrocca.birkirkara.sm@maltadiocese.org

Facebook

Parroċċa Santa Marija – Birkirkara

Presbiterju Parrokkjali

Dun Reuben Deguara- Kappillan
Mons. Ġużepp Brincat

Kunsill Pastorali Parrokkjali 

President: Sur Ralph Camilleri

Segretarju: Sinjura Doreen Sammut

Quddies

Ħdud u Festi: 7:00, 8:30, 10:00 am u 6:00 pm

Sibtijiet Filgħaxija: 6:00 pm

Ġranet Ferjali: 7:00, 8:30 am, 6:00 pm

Knisja tal-Kulleġġ San Alwiġi

Il-Kulleġġ ta’ San Alwiġi nbena bejn is-snin 1896 u 1897 għall-istudenti Ġiżwiti. Fl- 1907 bit-tħabrik tal-Papa San Piju Għaxra, il-Kulleġġ ħa post il-Kulleġġ li l-Patrijiet Ġiżwiti Ngliżi kellhom f’San Ġiljan, li kien għalaq. Il-Knisja tal-Kulleġġ bdiet tinbena fl-1914 u ġiet konsagrata fl-1923. Hija miftuħa għall-pubbliku u fiha jistgħu jsiru żwiġijiet.

Rettur

Ġiżwiti

Telefon

2279 5313

Quddies

Ħdud u Festi: 8:00 am u 9:00 am (bl-Ingliż)

Sibtijiet filgħaxija: 6:15 pm

Kappella tad-Dar tal-Kleru “Christus Sacerdos”

Id-Dar tal-Kleru nbniet minn Mons Salv Grima bħala Dar għall-irtiri għas-saċerdoti u bħala residenza għal saċerdoti anzjani jew waħedhom. Mons Grima sejjaħ grupp ta’ tfajliet biex jitolbu għall-qdusija tas-saċerdoti u biex jgħinu lis-saċerdoti l-iżjed lil dawk residenti fid-Dar tal-Kleru. Il-Kappella hi miftuħa għall-pubbliku kuljum mill-10.00 am sa nofsinhar u mill-4.00 sas-7.00 pm.

Rettur

Mons Anton Cassar

Telefon

2144 1670