Birżebbuġa

Fid-9 ta’ Settembru 1913, Birżebbuġa saret parroċċa u l-knisja ż-żgħira tad-Duluri saret il-knisja parrokkjali, iżda billi din kienet żgħira wisq, minnufiħ bdiet il-ħidma ħa timbena knisja akbar. Il-knisja l-ġdida, dedikata lil San Pietru fil-ktajjen, infetħet għall-kult fis-16 ta’ Gunju 1938, għalkemm ix-xogħol tal-bini ma kienx lest għal kollox.

Numru ta’ Parruċċani: 10,532
Numru ta’ Familji: 3,200

Knisja Parrokkjali ta’ San Pietru Fil-Ktajjen

Data tad-dedikazzjoni: 14 ta’ Mejju 1977

Kappillan

Kan. Anton Galea Scannura

Uffiċċju Parrokkjali

2, Triq il-Kurat Fenech, Birżebbuġa BBG 2031

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn:
9.30am – 11.00am

L-Erbgħa:
4.30pm – 7.00pm

Telefon

2165 1200

Imejl

parrocca.birzebbugia@maltadiocese.org

Websajt

www.bugaparish.org

Facebook

Parroċċa ta’ San Pietru il-Ktajjen Birżebbuġa

Presbiterju Parrokkjali

Kan. Anton Galea Scannura – Kappillan
Dun Ġużepp Berry
Dun Charles Carabott
Mons. Alfred Micallef
Mons. Frans Schembri

Sacerdoti oħra residenti fil-parroċċa

Dun Colin Apap
Dun John Berry

Kunsill Pastorali Parrokkjali 

President: Kan. Anton Galea Scannura – Kappillan

Moderatur: Sur John Mizzi

Segretarja: Sinjura Catherine Bonnici

Kunsill Ekonomiku Parrokkjali 

President: Kan. Anton Galea Scannura – Kappillan

Segretarju: Sur Anthony Mifsud

Quddies

Ħdud u Festi: 6.30, 8.00, 9.00, 11.00am; 5.30pm, 7.00pm (Xitwa); 6.00pm, 7.30pm (Sajf)
Sibtijiet Filgħaxija: 5.30, 6.30pm, 7.30pm (Sajf);
Ġranet Ferjali: 6.00, 7.00, 7.45, 8.30am, 6.30pm

Knejjes Filjali

Knisja tad-Duluri

Il-knisja nfetħet fl-1907 u kienet l-ewwel knisja parrokkjali tal-post; illum qed tintuza minn xi għaqdiet tal-Parroċċa.

Knisja ta’ San Ġorġ

Il-knisja kienet diga teżisti fis-sena 1575 imma kienet abbandunata. Infetħet mill-ġdid fl-1683, u llum qed tiehu ħsiebha is-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl. Fil-knisja jistgħu jsiru żwiġijiet.

Quddies

Ħdud u Festi: 7.30am u 9.30am (bl-Ingliż)

Kappella tar-Ragħaj it-Tajjeb

Rettur

Kan. Anton Galea Scannura – Kappillan

Quddies

Ħdud u Festi: 10.00am

Knisja tal-Kunċizzjoni f’Bengħisa

Inbniet fl-1822 u tkabbret fl-1862. Fil-Ħdud u l-festi titqaddes Quddiesa għan-nies li joqogħdu fl-inħawi; fiha jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.

Rettur

Dun Ġużepp Berry

Quddies

Ħdud u Festi: 7.00 am

Kappella Sagra Familja

Inbniet fl-1865. Bħalissa qed tintuża ghall-Adorazzjoni kontinwa.

Kappella tal-Verġni Marija Għajnuna ta’ l-insara

Inbniet fl-1833 u hi proprietà tal-familja Cachia Zammit

Kappella ta’ San Ġużepp

Inbniet fl-1871 u hi proprjetà privata

Kappella tal-Adorazzjoni

Knisja Sagra Familja

Indirizz:

Triq iż-Żurrieq, Birżebbuġa

Ħinijiet tal-ftuħ:

Mit-Tnejn sas-Sibt: 8.30am – 8.00pm