L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Birżebbuġa

Fid-9 ta’ Settembru 1913, Birżebbuġa saret parroċċa u l-knisja ż-żgħira tad-Duluri saret il-knisja parrokkjali, iżda billi din kienet żgħira wisq, minnufiħ bdiet il-ħidma ħa timbena knisja akbar. Il-knisja l-ġdida, dedikata lil San Pietru fil-ktajjen, infetħet għall-kult fis-16 ta’ Gunju 1938, għalkemm ix-xogħol tal-bini ma kienx lest għal kollox.

Numru ta’ Parruċċani: 10,532
Numru ta’ Familji: 3,200

Knisja Parrokkjali ta’ San Pietru Fil-Ktajjen

Data tad-dedikazzjoni: 14 ta’ Mejju 1977

Kappillan

Kan. Anton Galea Scannura

Uffiċċju Parrokkjali

2, Triq il-Kurat Fenech, Birżebbuġa BBG 2031

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn:
9:00am – 11:00am
4:30pm – 6:00pm

L-Erbgħa:
4:30pm – 7:00pm

Il-Ġimgħa
4:30pm – 6:00pm

Telefon

2165 1200

Imejl

parrocca.birzebbugia@maltadiocese.org

Websajt

www.bugaparish.org

Facebook

Parroċċa ta’ San Pietru il-Ktajjen Birżebbuġa

Presbiterju Parrokkjali

Kan. Anton Galea Scannura – Kappillan
Dun Ryan Lee Pace – Viċi Kappillan
Mons. Frans Schembri
Dun Ġużepp Berry
Mons. Alfred Micallef
Dun Charles Carabott
Dun Peter Ellul

Sacerdoti oħra residenti fil-parroċċa

Dun John Anthony Berry
Dun Colin Apap
Mons. Joe Magro
Dun Rene’ Camilleri

Kunsill Pastorali Parrokkjali 

President: Kan. Anton Galea Scannura – Kappillan

Moderatur: Sur John Mizzi

Segretarja: Sinjura Catherine Bonnici

Kunsill Ekonomiku Parrokkjali 

President: Kan. Anton Galea Scannura – Kappillan

Segretarju: Sur Anthony Mifsud

Quddies

Ħdud u Festi: 6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 11.00am; 6.00, 7.00pm
Sibtijiet: 7.00, 7.45, 8.30am; 5.30, 6.30pm, 7.30pm (Sajf biss)
Ġranet Ferjali: 7.00, 7.45, 8.30am; 6.30pm

Knejjes Filjali

Knisja tad-Duluri

Il-knisja nfetħet fl-1907 u kienet l-ewwel knisja parrokkjali tal-post; illum qed tintuza minn xi għaqdiet tal-Parroċċa.

Knisja ta’ San Ġorġ

Il-knisja kienet diga teżisti fis-sena 1575 imma kienet abbandunata. Infetħet mill-ġdid fl-1683, u llum qed tiehu ħsiebha is-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl. Fil-knisja jistgħu jsiru żwiġijiet.

Quddies

Ħdud u Festi: 7.30am u 9.30am (bl-Ingliż)

Kappella tar-Ragħaj it-Tajjeb

Rettur

Kan. Anton Galea Scannura – Kappillan

Quddies

Ħdud u Festi: 10.00am

Knisja tal-Kunċizzjoni f’Bengħisa

Inbniet fl-1822 u tkabbret fl-1862. Fil-Ħdud u l-festi titqaddes Quddiesa għan-nies li joqogħdu fl-inħawi; fiha jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.

Rettur

Dun Ġużepp Berry

Quddies

Ħdud u Festi: 7.00 am

Kappella Sagra Familja

Inbniet fl-1865. Bħalissa qed tintuża ghall-Adorazzjoni kontinwa.

Kappella tal-Verġni Marija Għajnuna ta’ l-insara

Inbniet fl-1833 u hi proprietà tal-familja Cachia Zammit

Kappella ta’ San Ġużepp

Inbniet fl-1871 u hi proprjetà privata

Kappella tal-Madonna li Tħoll l-Għoqiedi (Qajjenza)

Il-Kappella tinsab fi Triq il-Mandolina, fil-limiti tal-Qajjenza, fejn isiru ukoll il-lezzjonijiet tal-katekiżmu.

Quddies

Ħdud u Festi: 9:00 am

Kappella tal-Adorazzjoni

Knisja Sagra Familja

Indirizz:

Triq iż-Żurrieq, Birżebbuġa

Ħinijiet tal-ftuħ:

Mit-Tnejn sas-Sibt: 8.30am – 8.00pm