Bormla (Cospicua)

 • Bormla saret parroċċa fis-sena 1586 u l-knisja, iddedikata lit-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Marija, hi knisja kolleġġjata mis-sena 1822. Il-kwadru titulari ġie nkurunat mill-Kardinal Ferrata fis-sena 1905 u, ħamsin sena wara, il-Kardinal Tedeschini żejnu b’stellarju tad-deheb.
 • Numru ta’ Parruċċani: 5, 657
  Numru ta’ Familji: 1,600
 • Knisja Kolleġġjata Arċipretali Tal-Kunċizzjoni

  Data tad-dedikazzjoni 25 ta’ Mejju, 1732
 • Arċipriet

  Kan. Anton Cassar
 • Uffiċċju Parrokkjali

  65, Triq il-Gendus, Bormla BML 1025
 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tlieta: 10:30 – 11:30 a.m.

  Il-Ħamis: 5:30 – 7:00 p.m.
 • Telefon

  2182 8413
 • Presbiterju Parrokkjali

  Kan. Anton Cassar – Arċipriet
  Kan.  Ruben Vella – Viċi Arċipriet
  Kan. Joe Abela – Kantur
  Kan. Jesmond Manicaro – Dekan
 • Saċerdot ieħor residenti fil-Parroċċa

  Dun Joe Henry Abela

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Kan. Anton Cassar – Arċipriet
  Chairperson: Ms Sylvana Attard
  Segretarju: Vakanti

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Kan. Anton Cassar, Arċipriet
  Chairperson:  ​Sur Kelsey Ferriggi
  Segretarja: Sra Gretel Busuttil
  Membri: Sna Osanna Causon u Sur Conrad Busuttil.
 • Quddies

  Ħdud u Festi:  6.45, 9.15, 11.45 am, 5.00 pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 4.45, 6.00 pm
  Ġranet Ferjali: 6.45, 8.30 am, 6.00 pm
 • Knejjes Filjali

 • Knisja ta’ San Pawl

  Il-knisja nbniet fl-1741 flok knisja oħra li kienet inbniet fl-1590. Fil-knisja jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.
  Fil-knisja jkun hemm kuljum l-Adorazzjoni Perpetwa mis-7.30 am sat-8.00 pm
 • Rettur

  Kan. Anton Cassar – Arċipriet
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.15 am
  Sibtijiet: 5.30 pm
  Ferjali: 7.15 am
 • Kappella San Tumas

 • Rettur

  Kan. Anton Cassar – Arċipriet
 •  
 • Ċentru Pastorali Sagra Familja

  Fid-Domus isir il-katekiżmu għat-tfal u attivita’ pastorali għall-adolexxenti, żgħażagħ u adulti, inklużi koppji u anzjani.
 • Rettur

  Kan. Anton Cassar – Arċipriet
 • Konservatorju ta’ San Ġużepp

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 9.30 am
 • Knejjes u Kappelli Tar-Reliġjużi

  Kappella tas-Sorijiet Ursolini

  Is-Sorijiet Orsolini bdew jibnu l-kunvent tagħhom f’Bormla fl-1952 u sentejn wara bdew il-ħidma tagħhom ta’ ħarsien u ta’ edukazzjoni tat-tfal.

  Kappella tas-Sorijiet Franġiskani

  Is-Sorijiet Franġiskani marru Bormla fl-1889 biex hemm jiftħu skola. Il-kunvent u l-iskola ġew meqruda għal kollox fil-gwerra, iżda reġgħu bnewha biex ikunu jistgħu jkomplu l-missjoni tagħhom ta’ tagħlim u edukazzjoni tat-tfal.
 • Quddies

  Ħdud u Festi u Ġranet Ferjali: 7.15 am
  Monasteru Santa Margerita
  Il-monasteru twaqqaf fl-1726 bħala orfanatrofju minn żewġ saċerdoti, megħjunin minn sinjura li flimkien ma’ xi nisa oħra kienu jieħdu ħsieb l-orfanatrofju u jgħixu flimkien ħajja ta’ reliġjużi bħala Terzjarji Tereżjani, iżda l-Granmastru deherlu li kellhom jgħixu bħala Klawstrali, u fl-1739 sbatax-il soru ħadu l-abitu tat-tieni Ordni Tereżjan mill-Isqof Alpheran.
  Dedikazzjoni tal-knisja 28 ta’ Ottubru 1787
 • Rettur

  Il-Patrijiet Terezjani
 • Telefon

  2182 0558
 • Quddies

  Ħdud u Festi u Ġranet Ferjali: 7.15 am

  Knisja ta’ Santa Tereża

  Il-knisja u l-kunvent tat-Tereżjani f’Bormla nbnew fl-1625 u għal żmien twil kien l-uniku kunvent li kellhom it-Tereżjani f’Malta.
  Data tad-Dedikazzjoni 18 ta’ Marzu 1797
 • Rettur

  Pirjol Patri Juan Debono OCD
 • Telefow

  2182 6111
 • Quddies

  Ħdud u Festi:  7.15, 8.45, 10.15 am, 4:15 pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.30 pm
  Ġranet Ferjali: 6.15, 8.00 am, 6.30 pm
 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Knisja ta’ San Pawl 

  Indirizz:

  Triq San Pawl, Bormla

  Ħinijiet tal-Ftuħ:

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 7.30am-8.00pm

  Sibtijiet: 7.30am-12.00pm