L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Bormla (Cospicua)

Bormla saret parroċċa fis-sena 1586 u l-knisja, iddedikata lit-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Marija, hi knisja kolleġġjata mis-sena 1822. Il-kwadru titulari ġie nkurunat mill-Kardinal Ferrata fis-sena 1905 u, ħamsin sena wara, il-Kardinal Tedeschini żejnu b’stellarju tad-deheb.

Numru ta’ Parruċċani: 5, 657

Numru ta’ Familji: 1,600

Knisja Kolleġġjata Arċipretali Tal-Kunċizzjoni

Data tad-dedikazzjoni: 25 ta’ Mejju, 1732

Arċipriet

Kan. Anton Cassar

Uffiċċju Parrokkjali

65, Triq il-Gendus, Bormla BML 1025

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta: 10:30 – 11:30 a.m.

Il-Ħamis: 5:30 – 7:00 p.m.

Telefon

2182 8413

Websajt

www.cospicuaparish.org.mt

Facebook

Kolleġjata Marija Immakulata Bormla

Imejl

parrocca.bormla@maltadiocese.org

Presbiterju Parrokkjali

Kan. Anton Cassar – Arċipriet

Kan.  Ruben Vella – Viċi Arċipriet

Kan. Joe Abela – Kantur

Kan. Jesmond Manicaro – Dekan

Saċerdot ieħor residenti fil-Parroċċa

Dun Joe Henry Abela

Kunsill Pastorali Parrokkjali

President: Kan. Anton Cassar – Arċipriet

Chairperson: Ms Sylvana Attard

Segretarju: Vakanti

Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

President: Kan. Anton Cassar, Arċipriet

Chairperson:  ​Sur Kelsey Ferriggi

Segretarja: Sra Gretel Busuttil

Membri: Sna Osanna Causon u Sur Conrad Busuttil.

Quddies

Ħdud u Festi:  6.45, 9.15, 11.45 am, 5.00 pm

Sibtijiet Filgħaxija: 4.45, 6.00 pm

Ġranet Ferjali: 6.45, 8.30 am, 6.00 pm

Knejjes Filjali

Knisja ta’ San Pawl

Il-knisja nbniet fl-1741 flok knisja oħra li kienet inbniet fl-1590. Fil-knisja jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.

Fil-knisja jkun hemm kuljum l-Adorazzjoni Perpetwa mis-7.30 am sat-8.00 pm

Rettur

Kan. Anton Cassar – Arċipriet

Quddies

Ħdud u Festi: 8:15 am

Sibtijiet: 5:30 pm

Ferjali: 7:15 am

Kappella San Tumas

Rettur

Kan. Anton Cassar – Arċipriet

Ċentru Pastorali Sagra Familja

Fid-Domus isir il-katekiżmu għat-tfal u attivita’ pastorali għall-adolexxenti, żgħażagħ u adulti, inklużi koppji u anzjani.

Rettur

Kan. Anton Cassar – Arċipriet

Konservatorju ta’ San Ġużepp

Quddies

Ħdud u Festi: 9:30 am

Knejjes u Kappelli Tar-Reliġjużi

Kappella tas-Sorijiet Ursolini

Is-Sorijiet Orsolini bdew jibnu l-kunvent tagħhom f’Bormla fl-1952 u sentejn wara bdew il-ħidma tagħhom ta’ ħarsien u ta’ edukazzjoni tat-tfal.

Kappella tas-Sorijiet Franġiskani

Is-Sorijiet Franġiskani marru Bormla fl-1889 biex hemm jiftħu skola. Il-kunvent u l-iskola ġew meqruda għal kollox fil-gwerra, iżda reġgħu bnewha biex ikunu jistgħu jkomplu l-missjoni tagħhom ta’ tagħlim u edukazzjoni tat-tfal.

Quddies

Ħdud u Festi u Ġranet Ferjali: 7:15 am

Monasteru Santa Margerita

Il-monasteru twaqqaf fl-1726 bħala orfanatrofju minn żewġ saċerdoti, megħjunin minn sinjura li flimkien ma’ xi nisa oħra kienu jieħdu ħsieb l-orfanatrofju u jgħixu flimkien ħajja ta’ reliġjużi bħala Terzjarji Tereżjani, iżda l-Granmastru deherlu li kellhom jgħixu bħala Klawstrali, u fl-1739 sbatax-il soru ħadu l-abitu tat-tieni Ordni Tereżjan mill-Isqof Alpheran.

Dedikazzjoni tal-knisja 28 ta’ Ottubru 1787

Rettur

Il-Patrijiet Terezjani

Telefon

2182 0558

Quddies

Ħdud u Festi u Ġranet Ferjali: 7.15 am

Knisja ta’ Santa Tereża

Il-knisja u l-kunvent tat-Tereżjani f’Bormla nbnew fl-1625 u għal żmien twil kien l-uniku kunvent li kellhom it-Tereżjani f’Malta.

Data tad-Dedikazzjoni 18 ta’ Marzu 1797

Rettur

Pirjol Patri Juan Debono OCD

Telefon

2182 6111

Quddies

Ħdud u Festi:  7:15, 8:45, 10:15 am, 4:15 pm

Sibtijiet Filgħaxija: 6:30 pm

Ġranet Ferjali: 6:15, 8:00 am, 6:30 pm

Kappella tal-Adorazzjoni

Knisja ta’ San Pawl 

Indirizz:

Triq San Pawl, Bormla

Ħinijiet tal-Ftuħ:

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 7:30 am-8:00 pm

Sibtijiet: 7:30 am-12:00 pm