L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Burmarrad

Il-knisja ta’ Burmarrad inbniet mill-Patrijiet Franġiskani Konventwali għall-ġid tan-nies tal-post li joqogħdu ‘l bogħod mill-parroċċa ta’ San Pawl il-Bahar. Il-bini tal-knisja, dedikata lill-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija, tlestiet fl-1964 u saret knisja parrokkjali fl-1971.​

Numru ta’ Parruċċani: 1,200

Numru ta’ Familji: 400

Il-Knisja Parrokkjali Tal-Qalb Bla Tebgha Ta’ Marija

Data tad-dedikazzjoni: 30 ta’ Mejju 1964

Kappillan

Patri Christian Anthony Borg OFM Conv.

Uffiċċju Parrokkjali

Triq Burmarrad

Burmarrad SPB 9065

Ħinijiet tal-Uffiċċju

Bl-appuntament

Telefon

2157 3045, 21578118

E-mail

parrocca.burmarrad@maltadiocese.org

Website

www.parroccaburmarrad.com

Facebook

Il-Parroċċa ta’ Burmarrad

Presbiterju Parrokkjali

Patri Christian Anthony Borg OFM Conv., Kappillan

Patri Guido Muscat OFM Conv.

Patri Thomas Calleja OFM Conv.

Fra Pietru Quattromani

Saċerdoti residenti fil-parroċċa

Dun Mikiel Agius

Kunsill Pastorali Parrokkjali

President: Patri Christian Anthony Borg OFM Conv., Kappillan

Segretarja: Ms Romina Micallef

Quddies

Ħdud u Festi: 6:00 am, 8:30, 6:15 pm (xitwa), 7:00 pm (sajf)

Sibtijiet Filgħaxija: 6:15 pm (xitwa) , 7:00 pm (sajf)

Ġranet Ferjali: 5:30, 6:15am, 6:15 pm (xitwa), 7:00 pm (sajf)

Kappelli Oħra

Kappella Lunzjata, Salina

Quddies

Sibtijiet: 5:00 pm (xitwa), 5:45 pm (sajf

Kappella tal-Adorazzjoni

Ċentru Parrokkjali ta’ Sant’Antnin

Indirizz

Triq Patri Wistin Magro, Burmarrad

Ħinijiet tal-Ftuħ

It-Tlieta: 9:00 am – 12:00 pm