Burmarrad

 • Il-knisja ta’ Burmarrad inbniet mill-Patrijiet Franġiskani Konventwali għall-ġid tan-nies tal-post li joqogħdu ‘l bogħod mill-parroċċa ta’ San Pawl il-Bahar. Il-bini tal-knisja, dedikata lill-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija, tlestiet fl-1964 u saret knisja parrokkjali fl-1971.

 • Numru Tal-Parruċċani: 1,200

  Numru Tal-Familji: 400

 • Il-Knisja Parrokkjali Tal-Qalb Bla Tebgha Ta’ Marija

  Data tad-dedikazzjoni 30 ta’ Mejju 1964

 • Kappillan

  Patri Christian Anthony Borg OFM Conv.

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Triq Burmarrad

  Burmarrad SPB 9065

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  Bl-appuntament

 • Telefon

  2157 3045, 21578118

 • Presbiterju Parrokkjali

  Patri Christian Anthony Borg OFM Conv., Kappillan

  Patri Guido Muscat OFM Conv.

  Patri Thomas Calleja OFM Conv.

  Fra Pietru Quattromani

 • Saċerdoti residenti fil-parroċċa

  Dun Mikiel Agius

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Patri Christian Anthony Borg OFM Conv., Kappillan

  Segretarja: Ms Romina Micallef

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.00 am, 8.30, 6.15 pm (xitwa) , 7.00 pm (sajf)

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.15 pm (xitwa) , 7.00 pm (sajf)

  Ġranet Ferjali: 5.30, 6.15am, 6.15 pm (xitwa) , 7.00 pm (sajf)

 • Kappelli Oħra

  Kappella Lunzjata, Salina

  Quddies

  Sibtijiet: 5.00pm (Winter), 5.45pm (Summer)

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Ċentru Parrokkjali ta’ Sant’Antnin

  Indirizz

  Triq Patri Wistin Magro, Burmarrad

  Ħinijiet tal-Ftuħ

  It-Tlieta

  9.00 am – 12.00 pm