L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Fleur-de-Lys

Parroċċa tal-Madonna tal-Karmnu

Il-Patrijiet Karmelitani li sa mill-bidu tas-sena 1918 kienu qed jieħdu ħsieb il-parrocca ta’ Santa Venera, ħasbu li jibnu knisja oħra fi Triq Fleur-de-Lys biex jintlaħqu aħjar in-nies li kienu joqgħodu f’dawk in-naħiet. Il-knisja saret parroċċa fl-1975.

Numru ta’ Parruċċani: 3,350

Numru ta’ Familji: 1,250

Kappillan

P. Martin D. Schembri O. Carm.

Uffiċċju Parrokkjali

Kunvent tal-Karmnu

251 Triq Fleur-de-Lys

Birkirkara BKR 9069

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn, il-Ħamis u s-Sibt:
9:00 am – 10:00 am

It-Tlieta u l-Erbgħa:
4:30 pm – 6:00 pm

Telefon

2144 1769 Uffiċċju / Kunvent

Website

www.fleurdelysparish.org

E-mail

parrocca.fleur.de.lys@maltadiocese.org

Presbiterju Parrokkjali

P. Martin D. Schembri O. Carm, Kappillan u Pirjol

P. Damian Cachia O Carm

P. Louis Bajada O Carm

P. Renald J.M. Lofreda O.Carm

Kunsill Pastorali Parrokkjali

President: P. Martin D. Schembri O. Carm – Kappillan

Moderatur: Sur Joseph Galea

Segretarju: Sur Joseph Mercieca

P.R.O: Sur Michael King

Quddies

Ħdud u Festi: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:30am, 6:30 pm; 8:00 pm
Sibtijiet Filgħaxija: 6:30 pm
Ġranet Ferjali: 6:30, 7:30, 8:30am, 6:30 pm