Fleur-de-Lys

 • Parroċċa tal-Madonna tal-Karmnu

 • Il-Patrijiet Karmelitani li sa mill-bidu tas-sena 1918 kienu qed jieħdu ħsieb il-parrocca ta’ Santa Venera, hasbu li jibnu knisja oħra fi Triq Fleur-de-lys biex jintlaħqu aħjar in-nies li kienu joqgħodu f’dawk in-nahiet. Il-knisja saret parroċċa fl-1975.

 •  

  Numru Tal-Parruċċani: 3,350

  Numru Tal-Familji: 1,250

 • Kappillan

  P. Martin D. Schembri O. Carm.

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Kunvent tal-Karmnu

  251 Triq Fleur-de-Lys

  Birkirkara BKR 9069

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn, Il-Ħamis u s-Sibt:
  9.00am – 10.00am

  It-Tlieta u l-Erbgħa:
  4.30pm – 6.00pm

 • Telefon

  2144 1769 Uffiċċju / Kunvent

 • Presbiterju Parrokkjali

  P. Martin D. Schembri O. Carm, Kappillan u Pirjol

  P. Damian Cachia O Carm

  P. Louis Bajada O Carm

  P. Renald J.M. Lofreda O.Carm


 • Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: P. Martin D. Schembri O. Carm – Kappillan

  Moderatur: Sur Joseph Galea

  Segretarju: Sur Joseph Mercieca

  P.R.O: Sur Michael King
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30am, 6.30 pm; 8.00pm
  Sibtijiet Filgħaxija: 6.30 pm
  Ġranet Ferjali: 6.30, 7.30, 8.30am , 6.30 pm