L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Gwardamanġa

Fl-1952, il-patrijiet Dumnikani, bit-tħabrik tal-provinċjal tagħhom ta’ dak iz-zmien, P. Esmond Klimeck, bnew is-Santwarju tal-Madonna ta’ Fatima, fi Gwardamanġa, biex ikun iċ-Ċentru tal-Kruċjata tar-Ruzarju. Is-Santwarju nfetaħ fis-sena 1955 u fl-1968 sar knisja parrokkjali.

Numru ta’ Parruċċani: 3,000

Numru ta’ Familji: 900

Knisja Parrokkjali Tal-Madonna Ta’ Fatima

Data tad-dedikazzjoni: 29 ta’ Mejju 1978

Kappillan

P. Vince Micallef OP

Uffiċċju Parrokkjali

Santwarju ta’ Fatima

49, Triq Santa Monika

Gwardamanġa PTA 3111

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn u s-Sibt:

9:30 – 11:00 am

It-Tnejn u L-Erbgħa:

5:00 – 7:00 pm

Telefon

Uffiċċju: 21220050
Kunvent: 21233620

E-mail

parrocca.guardamangia@maltadiocese.org

Website

www.fatimaop.webs.com

Presbiterju Parrokkjali

Rev. Vince Micallef OP Kappillan u Pirjol
Rev. Ġiġi Sapiano OP, Viċi
Rev. Reginald Borg OP
Rev. Daniel Bonello OP
Rev. Mark Montebello OP
Rev. Joseph Vassallo OP

Kunsill Pastorali Parrokkjali 

President:  P. Vince Micallef  OP Kappillan 

Moderatur: Sur Ramon Borg

Segretarja: Ms Pauline Grech

Kunsill Ekonomiku Parrokkjali 

President: P. Vince Micallef OP, Kappillan 

Segretarju:  Mr Larry Friggieri

Membru:  Mr Frans Polidano

Quddies

Ħdud u Festi: 8:00, 10:00, 12:00 am, 6:00 pm

Sibtijiet Filgħaxija: 6:00 pm

Ġranet Ferjali: 7:00am, 9:00 am, 6:30 pm

Knejjes Filjali

Knisja tad-Duluri

Il-Knisja nbniet fl-1590 fil-post fejn kien hemm ċimiterju tal-mejtin bil-pesta. Fl-1617 ħdejn il-knisja nbena kunvent zghir ta’ l-Agostinjani li marru joqogħdu fih fl-1652, izda ma damux wisq hemm. Fl-1721 il-knisja saret viċi-parroċċa ta’ San Pawl tal-Belt għan-nies li kienu joqogħdu fix-xatt tal-Pieta’, izda ma baqgħetx aktar viċi-parroċċa fl-1740 meta viċi-parroċċa saret il-knisja ta’ San Pubblju fil-Furjana. Mis-sena 1974 is-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesu’ ħadu f’idejhom il-kunvent u bdew jieħdu ħsieb il-knisja.

Quddies

Ħdud u Festi: 7:00 am
Sibtijiet Filgħaxija: 5:00 pm
Ġranet Ferjali: 7:00 am

Kunvent ta’ San Tumas ta’ Villanova

L-iskola li l-Agostinjani kienu fetħu f’Ħal Tarxien tant ċkienet li nħasset il-ħtieġa li jkollha post akbar u għalhekk ġiet trasferita f’xi vilel u djar li l-patrijiet kisbu f’Tal-Pieta; dan ġara fl-1965. Sena wara beda l-bini ta’ kulleġġ ġdid, li nfetaħ fl-1972. Mal-Kulleġġ inbena wkoll kunvent, li hu ċ-Ċentru għall-Vokazzjonijiet Agostinjani. Il-kappella privata tal-kunvent hi ddedikata lil San Tumas ta’ Villanova, waqt li l-kappella tal-kulleġġ li tintuza biss mit-tfal ta’ l-iskola hi ddedikata lil Santu Wistin.

Knisja tal-Madonna ta’ Loreto

Il-knisja tagħmel mal-kunvent tas-Sorijiet Orsolini; infetħet fl-1938 u fiha jistgħu jsiru ż-Żwiġijiet. Jieħdu ħsiebha l-Patrijiet Dumnikani ta’ Gwardamanġa.

Quddies

Ħdud u Festi 7:00, 8:00 am

Ġranet Ferjali: 6:30 am

Kappella tal-Adorazzjoni

Kappella Ġesù Ewkaristija

Indirizz:
Triq Santa Monika, G’Mangia

Ħinijiet tal-ftuħ:
24 siegħa