L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Ħad-Dingli

Ħal-Tartarni, raħal li llum m’għadux jeżisti, kien parroċċa fis-sena 1436, iżda meta n-nies ma baqghux jgħammru fih, fis-sena 1539, il-parroċċa ta’ Ħal-Tartarni ġiet fix-xejn. Ftit bogħod kien inbena raħal ieħor, Ħad-Dingli, u dan sar parroċċa fl-1615. Xi ħamsin sena wara, meta ma kienx għad hemm isqof ta’ Malta, ma baqax parroċċa, iżda malli sar l-isqof il-ġdid, Ħad-Dingli sar parroċċa mill-ġdid fl-1678. Il-knisja li hemm illum inbniet fl-1903 flok il-knisja li kien hemm fl-1678.

Numru ta’ Parruċċani: 4,000

Numru ta’ Familji: 1,100

Knisja Parrokkjali Ta’ Santa Marija

Data tad-Dedikazzjoni : 26 ta’ Marzu 1939

Arċipriet

Dun Mark Mallia Pawley

Uffiċċju Parrokkjali

30, Triq il-Knisja

Ħad-Dingli DGL 1010

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta:
10:00 am – 12:00 pm
L-Erbgħa:
4:30 pm – 7:00 pm
Il-Ħamis:
4:30 pm – 6:00 pm

Telefon

21454634 Uffiċċju

21455738 Dar

E-mail

parrocca.dingli@maltadiocese.org

Website

www.dingliparish.org

Facebook

Parroċċa Ħad Dingli

Presbiterju Parrokkjali

Arċipriet
Mons Louis Camilleri

Kunsill Pastorali Parrokkjali

President: Sur Tony Saliba

Segretarju: Ms Christine Scerri

Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

President: Sur Tony Saliba

Membri: Sur Diego Attard, Sur Stefan Saliba, Ms Doris Tanti, Perit David Vassallo u Ms Marvic Vella

Quddies

Ħdud u Festi: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 am, 4:30 pm (xitwa), 5:00 pm (sajf)

Sibtijiet: 6:00 am, 8:00 am, 4:30, 6:30 pm (xitwa); 5:00 pm, 7:00 pm (sajf)

Ġranet Ferjali: 6:00am, 7:30 am, 6:30 pm (xitwa); 7:00 pm (sajf)

Knejjes Filjali

Kappella ta’ Santa Duminka

Il-knisja nbniet fl-1669 u hi ġuspatronat: jieħu ħsiebha Dun Ġwann Azzopardi u jqaddes fiha darba fis-sena.

Kappella ta’ Santa Marija Maddalena

Il-kappella tinsab fuq l-irdumijiet ta’ Ħad-Dingli u nbniet għall-ħabta tas-sena 1640: jieħu ħsiebha l-Kappillan u titqaddes Quddiesa fit-7.30 p.m. fit-22 ta’ Lulju, nhar it-titular.

Kappella taċ-Ċimiterju

Iċ-ċimiterju beda jintuża fl-1952, u fil-kappella titqaddes Quddiesa fit-2 ta’ Novembru u fl-ewwel Ħadd ta’ Novembru.

Savio College

Il-Kulleġġ ġie mwaqqaf mis-Salesjani ta’ Dun Bosco fl-1969 biex ikun ċentru ta’ edukazzjoni nisranija u formazzjoni salesjana għaż-żgħażagħ. Il Kulleġġ huwa skola sekondarja għal 250 student, filwaqt li l-Oratorju Salesjan jiftaħ tliet darbiet fil-ġimgħa għaż-żgħażagħ tal-lokalità. Iħaddan fih l-istudenti post-novizzi kif ukoll huwa ċentru ta’ animazzjoni vokazzjonali li jilqa’ l-aspiranti. Il-Kulleġġ għandu wkoll ċentru ta’ rtiri mmexxi mis-“Salesian Pastoral Youth Service” li jipprovdi varjetà ta’ seminars u rtiri għaż-żgħażagħ.

Rettur

Fr Louis Grech SDB

Telefon

2145 6251

Kappella tal-Adorazzjoni

Kappella Dar Don Bosco

Indirizz:

Triq il-Kbira, Ħad-Dingli
(faċċata tal-Għana tal-Pulizija)

Ħinijiet tal-ftuħ:

It-Tnejn sas-Sibt: 7:30am – 9:00pm