Ħad-Dingli

 • Ħal-Tartarni, raħal li llum m’għadux jeżisti, kien parroċċa fis-sena 1436, iżda meta n-nies ma baqghux jgħammru fih, fis-sena 1539, il-parroċċa ta’ Ħal-Tartarni ġiet fix-xejn. Ftit bogħod kien inbena raħal ieħor, Ħad-Dingli, u dan sar parroċċa fl-1615. Xi ħamsin sena wara, meta ma kienx għad hemm isqof ta’ Malta, ma baqax parroċċa, iżda malli sar l-isqof il-ġdid, Ħad-Dingli sar parroċċa mill-ġdid fl-1678. Il-knisja li hemm illum inbniet fl-1903 flok il-knisja li kien hemm fl-1678.

  Numru ta’ Parruċċani: 4,000

  Numru ta’ Familji: 1,100

 • Knisja Parrokkjali Ta’ Santa Marija

  Data tad-Dedikazzjoni : 26 ta’ Marzu 1939

 • Arċipriet

  Dun Mark Mallia Pawley

  Uffiċċju Parrokkjali

  30, Triq il-Knisja

  Ħad-Dingli DGL 1010

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tlieta:
  10.00 am – 12.00 pm
  L-Erbgħa:
  4.30 pm – 7.00 pm
  Il-Ħamis:
  4.30 pm – 6.00 pm

   

 • Telefon

  21454634 Uffiċċju

 •  
 • Presbiterju Parrokkjali

  Arċipriet
  Mons Louis Camilleri

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Sur Tony Saliba

  Segretarju: Ms Christine Scerri

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Sur Tony Saliba

  Membri: Sur Diego Attard, Sur Stefan Saliba, Ms Doris Tanti, Perit David Vassallo u Ms Marvic Vella

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 am, 4.30 pm (xitwa), 5.00 pm (sajf)

  Sibtijiet: 6.00 am, 7.30 am, 4.30, 6.30 pm (xitwa); 5.00 pm, 7.00 pm (sajf)

  Ġranet Ferjali: 6.00am, 7.30 am, 6.30 pm (xitwa); 7.00 pm (sajf)

 • Knejjes Filjali

 • Kappella ta’ Santa Duminka

  Il-knisja nbniet fl-1669 u hi ġuspatronat: jieħu ħsiebha Dun Ġwann Azzopardi u jqaddes fiha darba fis-sena.

 • Kappella ta’ Santa Marija Maddalena

  Il-kappella tinsab fuq l-irdumijiet ta’ Ħad-Dingli u nbniet għall-ħabta tas-sena 1640: jieħu ħsiebha l-Kappillan u titqaddes Quddiesa fit-7.30 p.m. fit-22 ta’ Lulju, nhar it-titular.

 • Kappella taċ-Ċimiterju

  Iċ-ċimiterju beda jintuża fl-1952, u fil-kappella titqaddes Quddiesa fit-2 ta’ Novembru u fl-ewwel Ħadd ta’ Novembru.

 • Savio College

  Il-Kulleġġ ġie mwaqqaf mis-Salesjani ta’ Dun Bosco fl-1969 biex ikun ċentru ta’ edukazzjoni nisranija u formazzjoni salesjana għaż-żgħażagħ. Il Kulleġġ huwa skola sekondarja għal 250 student, filwaqt li l-Oratorju Salesjan jiftaħ tliet darbiet fil-ġimgħa għaż-żgħażagħ tal-lokalità. Iħaddan fih l-istudenti post-novizzi kif ukoll huwa ċentru ta’ animazzjoni vokazzjonali li jilqa’ l-aspiranti. Il-Kulleġġ għandu wkoll ċentru ta’ rtiri mmexxi mis-“Salesian Pastoral Youth Service” li jipprovdi varjetà ta’ seminars u rtiri għaż-żgħażagħ.

 • Rettur

  Fr Louis Grech SDB

 • Telefon

  2145 6251

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Kappella Dar Don Bosco

  Indirizz:

  Triq il-Kbira, Ħad-Dingli
  (faċċata tal-Għana tal-Pulizija)

  Ħinijiet tal-ftuħ:

  It-Tnejn sas-Sibt: 7.30am – 9.00pm

 •