L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Ħal Balzan

Ir-raħal ta’ Ħal Balzan sar parroċċa fl-14 ta’ Awwissu 1655, u l-knisja l-qadima tal-Lunzjata saret il-knisja parrokkjali. Erbatax-il sena wara, f’Diċembru 1669, beda l-bini tal-knisja ta’ llum u dam sejjer sa l-1695. Erba’ snin wara t-tqegħid ta’ l-ewwel ġebla, il-korsija tal-knisja tlestiet u bdiet isservi bħala knisja parrokkjali. 

Numru ta’ Parruċċani: 3,900

Numru ta’ Familji: 1,500

Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata

Data tad-Dedikazzjoni: 7 ta’ Ottubru 1781

Kappillan

Mons. Karm Farrugia

Uffiċċju Parrokkjali

216, Triq il-Kbira,

Ħal Balzan BZN 1252

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn:

9.00 – 11.00 am

L-Erbgħa u l-Ġimgħa:

4.00 – 6.00 pm

Website

www.balzanparish.com

Facebook

Parroċċa Balzan – Balzan Parish

E-mail

parrocca.balzan@maltadiocese.org

Telefon

2144 2614 Uffiċċju

2144 8333 Knisja

Presbiterju Parrokkjali

Mons. Karm Farrugia, Kappillan

Mons. Joe Galea Curmi

Kan. Noel Borg

Saċerdoti oħra residenti fil-parroċċa

Mons. Prof. Vincent Borg

Mons. Salvinu Micallef

Dun Blake Camilleri

Fid-Dar tal-Kleru

Dun Pawl Gauci 

Dun Ġużepp Sultana

Kunsill Pastorali Parrokkjali

Moderatur: Ms Angele Cassar

Segretarju: Ms Josephine Felice Pace

Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

President: Mons. Karm Farrugia, Kappillan

Segretarju: Sur Alfred Falzon

Membri: Sur Paul Xuereb u Sur Salvu Muscat

Quddies

Ħdud u Festi: 7.30, 8.30, 9.30, 11.30 am u 5.30 pm

Sibtijiet Filgħaxija: 5.15 u 6.30 pm

Ġranet ferjali: 7.15, 8.30 am, 6.30 pm

Knejjes Filjali

Knisja ta’ Santu r-Rokku

Il-knisja nbniet fis-sena 1593 bħala wegħda għall-ħelsien tar-raħal mill-flaġell tal-pesta.

Knisja l-qadima tal-Lunzjata

Din il-knisja tinsab fit-Triq tat-Tliet Knejjes, nbniet erba’ mitt sena ilu u għadha sa llum fl-istess stat ta’ meta nbiet; serviet bħala l-ewwel knisja parrokkjali mis-sena 1655 sas-sena 1693. Fiha ssir Quddiesa fil-25 ta’ Marzu fil-Festa Liturġika ta’ l-Annunzjata.

Knisja ta’ Santa Marija

Fl-imgħoddi kien hemm żewġ knejjes fejn illum hemm din il-knisja: l-ewwel knisja kienet nbniet fis-seklu XIV u t-tieni ġiet imbierka fl-10 ta’ Marzu 1675; il-knisja li hemm illum inbniet fl-1846. Quddiem il-knisja hemm statwa ta’ Santa Marija; il-knisja kienet tintuża biex fiha jinżamm l-armar tal-festa.

F’din il-Knisja jkun hemm Adorazzjoni kuljum 6.00 am – 9.00 pm

Kappelli tar-Religjuzi

Kappella tas-Sorijiet tar-Ragħaj it-Tajjeb

Is-sorijiet tar-Ragħaj it-Tajjeb, jew tal-Bon Pastur kif huma aktar magħrufin, ġew Malta fl-1858, iżda l-kunvent li għandhom illum u li fih tinsab il-kappella nbena fl-1860.

Quddies

Ħdud u Festi: 9.00 am

Ġranet Ferjali: 7.45 am

Kappella tas-Sorijiet Frangiskani Missjunarji ta’ Marija

Is-sorijiet Franġiskani ta’ Marija ġew Malta fl-1911 u fetħu l-ewwel kunvent tagħhom f’Ħal-Balzan; fil-kappella jistgħu jsiru żwiġijiet.

Quddies

Ħdud u Festi: 8.30 am

Ġranet Ferjali: 7.00 am

Kappelli tal-Adorazzjoni

Kappella tas-Sorijiet Frangiskani Missjunarji ta’ Marija

Indirizz:

55, Villa Maria Annunzjata,

Birbal Street Balzan

Ħinijiet tal-Ftuħ:

Mit-Tnejn sas-Sibt: 9.00 – 12.00 am; 5.00 – 6.00 pm

Ħdud: 9.00 – 12.00 pm

Kappella ta’ Santa Marija

Indirizz:

Triq il-Kbira Ħal Balzan

Ħinijiet tal-ftuħ:

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6am-9pm

Sibtijiet: 6am-12pm