Ħal Balzan

 • Ir-raħal ta’ Ħal Balzan sar parroċċa fl-14 ta’ Awwissu 1655, u l-knisja l-qadima tal-Lunzjata saret il-knisja parrokkjali. Erbatax-il sena wara, f’Diċembru 1669, beda l-bini tal-knisja ta’ llum u dam sejjer sa l-1695. Erba’ snin wara t-tqegħid ta’ l-ewwel ġebla, il-korsija tal-knisja tlestiet u bdiet isservi bħala knisja parrokkjali. 

  Numru ta’ Parruċċani: 3,900

  Numru ta’ Familji: 1,500

 • Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata

  Data tad-Dedikazzjoni: 7 ta’ Ottubru 1781

 • Kappillan

  Mons. Karm Farrugia

 • Uffiċċju Parrokkjali

  216, Triq il-Kbira,

  Ħal Balzan BZN 1252

 • Ħinijiet ta’ l-Uffiċċju

  It-Tnejn:

  9.00 – 11.00 am

  L-Erbgħa u l-Ġimgħa:

  4.00 – 6.00 pm

 • Telefon

  2144 2614 Uffiċċju

  2144 8333 Knisja

 • Presbiterju Parrokkjali

  Mons. Karm Farrugia, Kappillan

  Mons. Joe Galea Curmi

  Kan. Noel Borg

 • Saċerdoti oħra residenti fil-parroċċa

  Mons. Prof. Vincent Borg

  Mons. Salvinu Micallef

  Dun Blake Camilleri

 • Fid-Dar tal-Kleru

  Dun Pawl Gauci 

  Dun Ġużepp Sultana

 • Kunsill Pastorali Parrokkjali

  Moderatur: Ms Angele Cassar

  Segretarju: Ms Josephine Felice Pace

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Mons. Karm Farrugia, Kappillan

  Segretarju: Sur Alfred Falzon

  Membri: Sur Paul Xuereb u Sur Salvu Muscat

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.30, 8.30, 9.30, 11.30 am u 5.30 pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 5.15 u 6.30 pm

  Ġranet ferjali: 7.15, 8.30 am, 6.30 pm

 • Knejjes Filjali

   
   
 • Knisja ta’ Santu r-Rokku

  Il-knisja nbniet fis-sena 1593 bħala wegħda għall-ħelsien tar-raħal mill-flaġell tal-pesta.

 • Knisja l-qadima tal-Lunzjata

  Din il-knisja tinsab fit-Triq tat-Tliet Knejjes, nbniet erba’ mitt sena ilu u għadha sa llum fl-istess stat ta’ meta nbiet; serviet bħala l-ewwel knisja parrokkjali mis-sena 1655 sas-sena 1693. Fiha ssir Quddiesa fil-25 ta’ Marzu fil-Festa Liturġika ta’ l-Annunzjata.

 • Knisja ta’ Santa Marija

  Fl-imgħoddi kien hemm żewġ knejjes fejn illum hemm din il-knisja: l-ewwel knisja kienet nbniet fis-seklu XIV u t-tieni ġiet imbierka fl-10 ta’ Marzu 1675; il-knisja li hemm illum inbniet fl-1846. Quddiem il-knisja hemm statwa ta’ Santa Marija; il-knisja kienet tintuża biex fiha jinżamm l-armar tal-festa.

  F’din il-Knisja jkun hemm Adorazzjoni kuljum 6.00 am – 9.00 pm

 • Kappelli tar-Religjuzi

   • Kappella tas-Sorijiet tar-Ragħaj it-Tajjeb

  Is-sorijiet tar-Ragħaj it-Tajjeb, jew tal-Bon Pastur kif huma aktar magħrufin, ġew Malta fl-1858, iżda l-kunvent li għandhom illum u li fih tinsab il-kappella nbena fl-1860.

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 9.00 am

  Ġranet Ferjali: 7.45 am

 • Kappella tas-Sorijiet Frangiskani Missjunarji ta’ Marija

  Is-sorijiet Franġiskani ta’ Marija ġew Malta fl-1911 u fetħu l-ewwel kunvent tagħhom f’Ħal-Balzan; fil-kappella jistgħu jsiru żwiġijiet.

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.30 am

  Ġranet Ferjali: 7.00 am

 • Kappelli tal-Adorazzjoni

   

  Kappella tas-Sorijiet Frangiskani Missjunarji ta’ Marija

   

  Indirizz:

  55, Villa Maria Annunzjata,

  Birbal Street Balzan

  Ħinijiet tal-Ftuħ:

  Mit-Tnejn sas-Sibt: 9.00 – 12.00 am; 5.00 – 6.00 pm

  Ħdud: 9.00 – 12.00 pm

  Kappella ta’ Santa Marija

   

  Indirizz:

  Triq il-Kbira Ħal Balzan

  Ħinijiet tal-ftuħ:

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6am-9pm

  Sibtijiet: 6am-12pm

 •