L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Ħal Għargħur

 • Ħal Għargħur sar parroċċa fi żmien l-Isqof Gargallo fis-16 ta’ Lulju 1610. Il-Knisja li hemm illum, iddedikata lill-Appostlu San Bartilmew, bdiet tinbena fis-sena 1610, u ġiet ikkonsagrata mill-isqof Alpheran fit-22 ta’ April 1736.

 • Numru Ta’ Parruċċani: 3,000

  Numru Ta’ Familji: 900

 • Knisja Parrokkjali tal-Appostlu San Bartilmew

  Data tad-Dedikazzjoni: 22 ta’ April 1736

 • Kappillan

  Dun Christopher Galea

 • Uffiċċju Parrokkjali

  10, Triq Ferdinand, Għargħur, GĦR 1453

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn u l-Ġimgħa:

  4.00 – 5.30 pm

 • Telefon

  Uffiċċju u Dar: 21411853

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Christopher Galea, Kappillan

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Dun Christopher Galea Kappillan

  Moderatur: Sur Stephen Gauci

  Segretarja: Ms Elaine Muscat

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.00am, 7.30am, 9.00am, 10.30am, 5.00pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.15pm

  Ġranet Ferjali: 6.45am, 6.15pm

 • Knejjes Filjali

 • Knisja ta’ Santa Marija Assunta (taż-Żellieqa)

  Mons. Dusina, fiż-żjara li għamel fl-1575, jgħid li l-knisja nbniet b’wegħda minn tfajla li qalgħet fejqan mirakoluż wara dehra tal-Madonna (fatt li aktarx ġara fl-1560. Il-knisja l-antika twaqqgħet fl-1650 u nbniet flokha dik li hemm illum. Il-knisja tkun miftuħa kull nhar ta’ Sibt mit-8.00 a.m. sal-5.30 p.m. għad-devozzjoni tan-nies; fiha jistghu jsiru ż-żwiġijiet.

 • Rettur

  Kappillan

 • Quddies

  Kull l-ewwel Sibt tax-xahar 7.30 am.

 • Knisja ta’ San Nikola

  Il-kappella nbniet l-ewwel darba fis-seklu ħmistax iżda bħal ħafna knejjes oħra ingħalqet fl-1575 minn Mons. Dusina; reġgħet inbniet fl-1656; illum qed tintuza bħala kappella għall-Adorazzjoni Ewkaristika kontinwa. Tkun miftuħa kuljum bejn is-6.30 am u t-8.00 pm. Nhar ta’ Ħadd tiftaħ bejn it-8.00 am u nofsinhar.

 • Kappella ta’ San Ġwann Battista

  Il-Knisja hija antika ħafna u kienet taqdi l-ħtiġijiet spiritwali tan-nies ta’ Ħal Għargħur qabel inbniet il-knisja parrokkjali ta’ llum; ingħalqet mill-isqof Balaguer fl-1659, iżda aktar tard reġgħet infetħet; tinsab maġenb iċ-ċimiterju.

 • Quddiesa

  Kull l-ewwel Tnejn tax-xahar ta’ Novembru: 11.30 am

 • Kappella ta’ Santa Marija (Ta’ Bernarda)

  Il-Kappella kienet teżisti qabel iż-żjara ta’ Monsinjur Dusina fl-1575; inbniet mill-ġdid fl-1588 iżda kif inhi llum inbniet fl-1655. Hi magħrufa bħala kappella ta’ Bernarda għax fl-1571 ċerta Bernarda Cauchi tatha b’legat lill-knisja.

 • Kappella ta’ Santa Marija Tal-Magħtab

  Din il-kappella nbniet fis-seklu tmintax minflok kappella oħra iktar antika li tissemma’ fl-Atti tal-viżta ta’ Monsinjur Dusina fl-1575.

 • Dar ta’ l-irtiri Porziuncola

  Fl-1959 il-patrijiet Franġiskani bdew jibnu dar għall-irtiri f’Baħar iċ-Ċagħaq wara li kienu ilhom minn 1947 jgħixu f’dar qrib il-knisja ta’ San Ġwann Evanġelista. Id-dar ta’ l-irtiri fetħet bl-ewwel irtir fl-14 ta’ Lulju 1964: fiha jsiru irtiri u laqgħat tul is-sena kollha.

 • Direttur

  Mr Paul Camilleri

 • Telefon

  21374222

 • Indirizz

  Dar ta’ l-Irtiri Porzjunkola,

  Triq Porzjunkola,

  Baħar iċ-Ċagħaq NXR 5272

 • Knisja ta’ Santa Marija ta’ l-Anġli

  Il-patrijiet Franġiskani li kienu jieħdu ħsieb in-nies ta’ Baħar iċ-Ċagħaq mill-knisja ta’ San Ġwann Evanġelista, fis-16 ta’ Lulju 1973 fetħu kappella żgħira aktar qrib id-djar tan-nies; l-ewwel ġebla għall-knisja l-ġdida tqiegħdet fit-2 ta’ Awissu 1995 u t-tberik tal-knisja u taċ-ċentru pastorali u l-kunvent li hemm magħha tbierku fit-2 ta’ Awissu 2000.

 • Rettur

  Patri Julian Sammut OFM

 • Telefon

  21378639

 • Indirizz

  Kunvent Santa Marija ta’ l-Anġli

  Triq ix-Xambekk

  Baħar ic-Ċagħaq NXR 5073

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.30,10.30 am

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa:  8.00 am u 6.30 pm

  Is-Sibt: 8.00 am u 6.30 pm

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Kappella San Nikola

  Indirizz:

  Triq San Nikola, Għargħur

  Ħinijiet tal-ftuħ:

  Mit-Tnejn sas-Sibt: 5.30am – 6.00pm
  Il-Ħadd: 5.30am – 12pm