Minħabba r-restrizzjonijiet marbutin mal-COVID-19, il-ħinijiet tal-quddiesa nbidlu
Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet il-ġodda

Ħal Għaxaq

 • Sa mis-sena 1511 f’Ħal Għaxaq kien hemm knisja dedikata lit-Tlugħ tal-Verġni Marija fis-sema. Meta Ħal Għaxaq sar parroċċa fl-1626, in-nies ħadu ħsieb jibnu knisja ġdida li tlestiet fl-1655; tmenin sena wara nbniet il-knisja li hemm illum.

 • Numru Tal-Parruċċani: 4,750

  Numru Tal-Familji: 1,500

 • Knisja Parrokkjali Ta’ Santa Marija

  Data tad-dedikazzjoni: 2 ta’ Mejju 1784

 • Kappillan

  Dun Andrew Schembri

 • Uffiċċju Parrokkjali

  20 Vjal il-Labour
  Ħal Għaxaq GXQ 1832
 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tlieta u l-Ħamis

  4.30 – 6.15 pm

  Is-Sibt

  9.30 am – 11.00 am

 • Telefon

  21667825 Uffiċċju

  21892004 Dar

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Andrew Schembri, Kappillan
  Dun Keith Scicluna, Viċi Kappillan

  Dun Joe Inguanez
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 am, 6.00 pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.00 pm (xitwa) ; 6.30 pm (Lulju-Settembru)

  Ġranet Ferjali: 6.00, 7.00, 8.00 am;  6.30 p.m

 • Knejjes Oħra

 • Knisja ta’ Santu Kristu

  Il-knisja ħadet il-post ta’ niċċa tarRedentur li twaqqfet fl-1807 minn Mikelanġ Żammit li ħeles mill-mewt meta nqalbet il-karrozzella tiegħu. Il-knisja nbniet fl-1852; u tlestiet fl-1858. Sal-lum-il ġurnata, l-knisja tiġbed devozzjoni lejha minn kull rokna ta’ Malta. Fiha jistgħu jsiru żwiġijiet.

 • Rettur

  Dun Joe Inguanez

 • Knisja ta’ San Filippu Neri

  Il-knisja nbniet fl-1762 u hija ġuspatronat; fiha jkun hemm ġurnata Esposizzjoni Ewkaristika kull l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar.

 • Rettur

  Il-Kappillan

 • Kappella taċ-Ċimiterju

 • Rettur

  Il-Kappillan

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Parroċċa Ħal Għaxaq

  Indirizz:

  Triq Santa Marija Ħal Għaxaq

  Ħinijiet tal-Ftuħ:

  Mit-Tnejn sal-Ħadd: 7.00am-9.00pm