Ħal Kirkop

 • Ħal Kirkop sar Parroċċa fis-sena 1592, u l-knisja li kienet ilha mis-sena 1500, bejn is-1706 u s-1779 ġiet imkabbra u fl-1860 żdidulha ż-żewġ kampnari: Ġiet ikkonsagrata mill-Isqof Labini fl-10 ta’ Novembru 1782. It-titular tal-Parroċċa hu San Leonardu de Noblat.

  Numru Ta’ Parruċċani: 2,200

  Numru Ta’ Familji: 780

 • Knisja Parrokkjali ta’ San Leonardu Abbati

  Data tad-dedikazzjoni 10 ta’ Novembru 1782

 • Kappillan

  Dun Martin Cardona

  Mobile: 99296042

 • Uffiċċju Parrokkjali

  14, Misraħ San Leonardu,

  Kirkop KKP 1011

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tlieta u l-Ġimgħa

  4.00pm – 5.30pm

   

 • Email

  parrocca.kirkop@maltadiocese.org 

 • Telefon

  21642893, 21488280

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Martin Cardona, Kappillan

  Mgr Frans Abdilla

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00, 8.30, 10.00 am, 6.00 pm (Matul Ġunju, Lulju u Awwissu ma ssirx ta’ 10am)

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.00 pm (xitwa); 6.30 pm (sajf)

  Ġranet Ferjali: 7.45 am, 6.00 pm (xitwa); 6.30 pm (sajf)

   

 • Knejjes Filjali

 • Kappella tal-Lunzjata

  Il-knisja l-ewwel li nbniet kien fl-1450; ingħalqet fl-1575 minn Mons. Dusina u reġgħet infetħet fl-1754. 

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Kappella tal-Lunzjata

  Indirizz:

  Misraħ Kirkop, Ħal Kirkop

  Ħinijiet tal-Ftuħ:

  Mit-Tnejn sas-Sibt: 7.00am – 12.00pm