Minħabba r-restrizzjonijiet marbutin mal-COVID-19, il-ħinijiet tal-quddiesa nbidlu
Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet il-ġodda

Ħal Kirkop

Ħal Kirkop sar Parroċċa fis-sena 1592, u l-knisja li kienet ilha mis-sena 1500, bejn is-1706 u s-1779 ġiet imkabbra u fl-1860 żdidulha ż-żewġ kampnari: Ġiet ikkonsagrata mill-Isqof Labini fl-10 ta’ Novembru 1782. It-titular tal-Parroċċa hu San Leonardu de Noblat.

Numru Ta’ Parruċċani: 2,400

Numru Ta’ Familji: 900

Knisja Parrokkjali ta’ San Leonardu Abbati

Data tad-dedikazzjoni: 10 ta’ Novembru 1782

Kappillan

Dun Martin Cardona

Mobile: 99296042

Uffiċċju Parrokkjali

14, Misraħ San Leonardu,

Kirkop KKP 1011

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta u l-Ġimgħa

4:00 pm – 5:30 pm

Email

parrocca.kirkop@maltadiocese.org 

Telefon

21642893

Presbiterju Parrokkjali

Dun Martin Cardona, Kappillan

Mgr Frans Abdilla

Quddies

Ħdud u Festi: 7:00, 8:30, 10:00 am (Settembru sa Mejju), 6:00 pm

Sibtijiet Filgħaxija: 6:00 pm (xitwa); 6:30 pm (sajf)

Ġranet Ferjali: 7:45 am, 6:30 pm

Knejjes Filjali

Kappella tal-Lunzjata

Il-knisja l-ewwel li nbniet kien fl-1450; ingħalqet fl-1575 minn Mons. Dusina u reġgħet infetħet fl-1754. 

Kappella tal-Adorazzjoni

Kappella tal-Lunzjata

Indirizz:

Misraħ Kirkop, Ħal Kirkop

Ħinijiet tal-Ftuħ:

Mit-Tnejn sas-Sibt: 7:00 am – 12:00 pm