L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Ħal Lija

 • Ir-raħal ta’ Ħal Lija sar parroċċa fis-6 ta’ Frar 1594 u mitt sena wara beda l-bini tal-knisja tas-Salvatur li hemm illum; il-knisja ġiet konsagrata mill-Isqof Labini fil-25 ta’ Lulju 1782.

 • Numru ta’ Parruċċani: 3,150

  Numru ta’ Familji: 1,150

 • Knisja Parrokkjali Tas-Salvatur

  Data tad-dedikazzjoni 25 ta’ Lulju 1782

 • Kappillan

  Kan. Joseph Cilia

 • Uffiċċju Parrokkjali

  47, Misraħ it-Trasfigurazzjoni

  Ħal Lija, LJA 1050

 • Ħinijiet tal-uffiċċju

  It-Tnejn: 9.00am sal-10.00 am u 4.30pm sal-5.30pm

  Il-Ġimgħa: 4.30pm sal-5.30pm

  Is-Sibt: 8.30am sal-10.00am

 • Telefon

  21442553

 • Presbiterju Parrokkjali

  Kan. Dun Joseph Cilia, Kappillan

  Mons Mosè Borg

  Mons Ġużepp Fenech

 • Saċerdoti oħra residenti fil-parroċċa

  Dun Ġorġ Mangion

  Mons. Alfred Xuereb

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Dun Joseph Cilia, Kappillan

  Moderatur: Sur Sunny Portelli

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Dun Joseph Cilia, Kappillan

  Segretarju: Mons. Ġuzepp Fenech

  Membri: Mrs Helen Cini   

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 07.00, 08.00, 09.30, 11.00am; 05.30pm

  Is-Sibt Filgħaxija: 06.30pm

  Ġranet Ferjali: 06.00, 07.00, 08.30 am, 06.30pm

 • Knejjes Filjali

 • Knisja tal-Madonna tal-Mirakli

  Il-knisja li tinsab fil-periferija ta’ Ħal-Lija, fit-triq li minn Ħ’Attard tieħu għall-Mosta, hi santwarju meqjum u magħruf ħafna. Il-knisja kif inhi lllum inbniet fl-1664 u ġiet konsagrata fl-1787; fiha hi meqjuma xbieha tal-Madonna li skond tradizzjoni qattret demgħa minn għajnejha dak in-nhar li terremot heżheż lil Malta. Fil-knisja jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.

  Data tad-dedikazzjoni:

  23 ta’ Diċembru 1787

 • Rettur

  Mons. Alex Cordina

 • Indirizz

  Kappella Madonna tal-Mirakli

  Triq Annibale Preca,

  Lija, LJA 1911

  21437282 Telefon tal-Knisja

  21442553 għal bookings

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 08.15, 09.30am

  Mit-Tnejn sa s-Sibt: 05.30pm

 • Knisja tas-Salvatur il-Qadim

  Din il-knisja kienet il-knisja parrokkjali qabel nbniet il-knisja li hemm illum; issa qed tintuża għall-wirjiet reliġjużi; fiha ssir Quddiesa nhar il-festa tat-titular.

 • Knisja ta’ San Andrija

  Din kienet l-ewwel knisja li nbniet f’Ħal Lija; reġgħet inbniet fl-1624 u llum tintuża għal-laqgħat taż-żgħażagħ.

 • Knisja ta’ Santa Marija

  Il-knisja nbniet fl-1569 u reġgħet inbniet mitt sena wara; illum tinfetaħ mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn it-08.00 am u t-08.00 pm għal adorazzjoni ewkaristika.

 • Knisja tal-Vitorja

  Il-knisja nbniet fl-1600: illum qed tinżamm magħluqa.

 • Knisja ta’ San Pietru

  Din il-knisja nbniet fil-bidu tas-Seklu Sittax. Fis-16 ta’ Ottubru 1916 l-Arċisqof għaddieha lis-Sorijiet Dumnikani meta dawn fetħu l-ewwel dar tagħhom f’Malta.

 • Quddies

  Kuljum: 6.30 am

 • Knisja tal-Kunċizzjoni

  Hi knisja patronali ta’ ġuspatronat; inbniet fl-1647.

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Kappella ta’ Santa Marija

  Indirizz

  St Andrew’s Street, Lija

  Ħinijiet tal-Ftuħ

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 8.00am – 8.00pm