L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Ħal Luqa

 • Fl-1497 f’Ħal Luqa ġa kien hemm kappella dedikata lil Sant’ Andrija. Flok din il-kappella. Fis-snin bejn l-1539 u l-1542 inbniet knisja li mbagħad saret parroċċa fil-15 ta’ Mejju 1634. Ftit wara, bit-tħabrik ta’ l-ewwel Kappillan, inbniet knisja ġdida li tlestiet fl-1686. Bejn is-snin 1693 u 1737 inbena kor ġdid u faċċata ġdida b’żewg kampnari, u fis-7 ta’ Diċembru 1783 il-knisja ġiet ikkonsagrata mill-Isqof Labini. Bejn is-snin 1901 u 1910 żdidulha n-navi, iżda mbagħad fid-9 ta’ April 1942 il-knisja ġġarfet bil-bombi u nbniet mill-ġdid ikbar u isbaħ bejn is-snin 1945 u 1954 u ġiet konsagrata mill-Arċisqof Mikiel Gonzi fis-26 ta’ Settembru 1962.

 •  

  Numru Ta’ Parruċċani: 5,600

  Numru Tal-Familji: 1,550

 • Knisja Parrokkjali Ta’ Sant’ Andrija

  Data tad-Dedikazzjoni: 7 ta’ Diċembru 1783

  Reġgħet ġiet dedikata: 26 ta’ Settembru 1962

 • Kappillan

  Kan. Michael Zammit

 • Uffiċċju Parrokkjali

  2 Misraħ tal-Knisja

  Ħal Luqa LQA 1700

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa

  4.30 – 5.45 pm

  It-Tlieta

  9.00 – 11.00 am

 • Telefon

  21 809 310

 •  
 • Presbiterju Parrokkjali

  Kan. Michael Zammit, Kappillan

  Dun Renè Camilleri

  Dun Franco Fenech

   

 • Kunsill Pastorali Parrokkjali

   • President Sur Martin Lanzon
   • Segretarja Sinjura Wilhelmina Scicluna
   • PRO Sinjura Marlene Cini
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00, 8.30, 10.30 am; 5.30pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.30pm

  Ġranet Ferjali: 7.00, 7.45am; 6.00pm (xitwa), 6.30pm (sajf)

 • Knejjes u Kappelli Filjali

 • Knisja tal-Madonna tal-Karmnu

  Il-knisja nbniet l-ewwel darba fl-1784 u reġgħet inbniet fl-1848. Inħattet mill-Ingliżi biex tagħmel wisa’ għall-mitjar li kellu jitkabbar. Inbniet mill-ġdid bl-istess titlu bħala parti miċ-Ċentru Parrokjali.

 • Kappella ta’ San Ġakbu

  Il-knisja nbniet fl-1550 u nbniet mill-ġdid fl-1623. Dan l-aħħar il-knisja ġiet restawrata.

 • Kappella ta’ Santa Marija tal-Ftajjar

  Il-kappella nbniet fil-bidu tas-seklu ħmistax u reġgħet inbniet fl-1613. Tintuża għall-Adorazzjoni Ewkaristika Perpetwa.

 • Rettur

  Il-Kappillan

 • Kappella tal-Vitorja f’Ħal Farruġ

  Ħal Farruġ kien jifforma parti mill-Parroċċa ta’ Bir Miftuħ u sar parti mill-Parroċċa ta’ Ħal Luqa fl-1643. Il-Kappella tal-Vitorja f’Ħal Farruġ, hi waħda mill-ħafna knejjes żgħar li dari kien hemm f’dawk l-inħawi. Inbniet fl-aħħar snin tas-seklu ħmistax iżda nħattet mill-Ingliżi biex tagħmel wisa’ għat-tkabbir tal-mitjar. Fl-1992, bini eżistenti li kien hemm f’dawk l-inħawi li kien iservi bħala fabbrika tal-melħ inbidel f’kappella b’xi klassijiet għad-duttrina. Ġie inawgurat bħala Ċentru ta’ Ħidma Pastorali għar-residenti tal-inħawi.

 • Rettur

  Dun Charles Cini

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 9.30am

  Is-Sibt: 5.30pm

  L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: 6.00pm

 • Residenza ta’ San Vinċenz

 • Tel

 • Kappella Qalb ta’ Ġesù

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.30 a.m., 10:00 a.m. u fil-12:15 p.m.

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6.30 a.m., 10.15 a.m.

  Sibtijiet: 6.30 a.m., 10.15 a.m. u fis-6.00 p.m.

 • Kappella Rużar Briffa

 • Quddies

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa u l-Ħadd: 9.30 a.m.

  Sibtijiet: 9.30 a.m. u fis-6.30 p.m.

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Kappella ta’ Santa Marija – Magħrufa bħala Tal-Ftajjar

  Indirizz

  Triq il-Karmnu, Ħal Luqa

  Ħinijiet tal-Ftuħ

  Ħdud u Festi: 7.00am till noon

  Ġranet Ferjali: 7.00am till 7.00pm