L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Ħal Qormi (San Bastjan)

 • Fis-sena 1889, qrib l-istatwa ta’ San Bastjan, li kienet ġiet imtella’ b’radd ta’ hajr wara l-pesta ta’ l-1813, inbniet knisja dedikata lil San Sebastjan, li fl-1918 saret viċi-parroċċa u parroċċa fl-1936. Il-knisja kienet żgħira wisq għan-nies u għalhekk inbniet knisja oħra ftit ‘il bogħod.

  Numru ta’ Parruċċani: 9,800

  Numru ta’ Familji: 2,740

 • Knisja Parrokkjali Ta’ San Bastjan

  Data tad-Dedikazzjoni: 19 ta’ Jannar 1986

 • Kappillan

  Dun Ewkarist Zammit

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Parroċċa San Sebastjan,

  Triq San Bartilmew

  Qormi QRM 2182

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn , it-Tlieta, l-Erbgħa u l-Ġimgħa

  10.30 – 11.30 am

  5.00 – 7.00 pm

 • Telefon

  21486350, 21499816

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Ewkarist Zammit, Kappillan

  Dun Joe Borg

  Dun Lino Azzopardi

  Dun Joe Meli

  Dun Eddie Muscat

  Dun Carl-Mario Sultana

  Dun Joe Mifsud

 • Saċerdoti residenti fil-parroċċa

  Mons. Charles Cordina

  Kan. Mark Ellul

 • Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Dun Ewkarist Zammit, Kappillan

  Moderatur: Sur Vince Peresso

  Segretarja: Ms Carmen Mangion

 • Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Dun Ewkarist Zammit, Kappillan

  Segretarju: Sur John Pirotta

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 am; 6:00pm

  Sibtijiet: 6:30, 8:00 am; 4:30, 5:30, 6:30, 7:45pm

  Ġranet Ferjali: 6:30, 7:30, 8:30am; 6:00pm

 • Kappelli Filjali

 • Kappella tad-Duluri

  Hi l-kappella tas-sezzjoni femminili tal-M.U.S.E.U.M. li sservi wkoll għall-qadi spiritwali tan-nies taz-zona.

 • Rettur

  Dun Eddie Muscat

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.15am

 • Kappella tar-Rużarju

  Hi l-kappella tas-Sorijiet Agostinjani fi Triq San Bartilmew.

 • Rettur

  Kappillan

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00 am

  Ġranet Ferjali : 6.30 am; 7.00 am (sajf)

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Il-Knisja ż-Żgħira ta’ San Sebastjan

  Indirizz

  Triq San Bastjan, Ħal Qormi

  Ħinijiet tal-Ftuħ

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 7.00am – 8.00pm

  Is-Sibtijiet u l-Ħdud: 7.00am – 12.00pm