Ħal Safi

 • Ħal Safi sar parroċċa fl-1598, u l-knisja li hemm illum bdiet timbena fl-1726 fil-post fejn fl-antik kien hemm knisja dedikata lil San Pawl qabel is-sena 1574. Il-bini tlesta fl-1740.

  Numru ta’ Parruċċani: 2,168

  Numru ta’ Familji: 746

 • Knisja Parrokkjali dedikata lill-Konverżjoni ta’ San Pawl

  Data tad-dedikazzjoni 10 ta’ Ottubru 1784

 • Kappillan

  Kan. David Farrugia

  Mob: 79604561

 • Uffiċċju Parrokkjali

  21, Triq Santa Marija

  Safi SFI 1211

 • Ħinijiet tal-Uffiċju

  It-Tnejn, il-Ħamis, il-Ġimgħa u is-Sibt:

  8.00am – 12.00pm

  It-Tnejn, l-Erbgħa, il-Ħamis u il-Ġimgħa:

  4.30 – 6.00pm

 • Telefown

  2164 9223

 • Presbiterju Parrokkjali

  Kan. David Farrugia, Kappillan

 • Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Kan. David Farrugia,  Kappillan
  Moderatur: Sur Tarcisio Barbara
  Segretarji: Sinjura Frances Vella u Sur Dorian Baldacchino 
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.45, 9.00 am

  5.30pm (xitwa) 6.00 pm (sajf)

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.30 pm

  Ġranet Ferjali: 7.30am, 6.30 pm

 • Knisja Filjali

 • Knisja ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema

  Din il-knisja kinet teżisti meta Mons. Dusina għamel iż-żjara pastorali tiegħu fl-1575, iżda ġiet magħluqa fl-1683. Ġiet restawrata fl-1970 u llum qed tintuża għall-Adorazzjoni Ewkaristika ta’ kuljum.

 • Adorazzjoni Ewkaristika

  Knisja ta’ Santa Marija

  Indirizz

  St Mary’s Street, Safi

  Ħinijiet tal-Ftuħ

  Ħdud: 9.00 am – 12.00 pm
  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 3.00 pm – 6.00 pm