L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Ħal Safi

Ħal Safi sar parroċċa fl-1598, u l-knisja li hemm illum bdiet timbena fl-1726 fil-post fejn fl-antik kien hemm knisja dedikata lil San Pawl qabel is-sena 1574. Il-bini tlesta fl-1740.

Numru ta’ Parruċċani: 2,209

Numru ta’ Familji: 700

Knisja Parrokkjali ddedikata lill-Konverżjoni ta’ San Pawl

Data tad-dedikazzjoni: 10 ta’ Ottubru 1784

Kappillan

Kan. David Farrugia

Mob: 79604561

Uffiċċju Parrokkjali

21, Domus Curialis
Triq Santa Marija
Ħal Safi SFI 1211

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn, il-Ħamis, il-Ġimgħa u s-Sibt:

9:00 am – 11:30 am

It-Tnejn, l-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa:

4:30 pm – 6:00 pm

Telefon

2164 9223

Imejl

parrocca.safi@maltadiocese.org

Websajt

www.parroccasafi.wordpress.com

Facebook

Parroċċa Ħal Safi

Presbiterju Parrokkjali

Kan. David Farrugia, Kappillan

Kunsill Pastorali Parrokkjali

President: Kan. David Farrugia,  Kappillan
Moderatur: Sur Tarcisio Barbara
Segretarju: Sur Dorian Baldacchino 

Quddies

Ħdud u Festi: 6:45, 9:00 am, 5:30 pm (xitwa) 6:00 pm (sajf)

Sibtijiet Filgħaxija: 6:30 pm

Ġranet Ferjali: 7:30 am, 6:30 pm

Knisja Filjali

Knisja ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema

Din il-knisja kinet teżisti meta Mons. Dusina għamel iż-żjara pastorali tiegħu fl-1575, iżda ġiet magħluqa fl-1683. Ġiet restawrata fl-1970 u llum qed tintuża għall-Adorazzjoni Ewkaristika ta’ kuljum.

Adorazzjoni Ewkaristika

Knisja ta’ Santa Marija

Indirizz

Triq Santa Marija, Ħal Safi

Ħinijiet tal-Ftuħ

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 8:00 am – 12:00, 3:00 pm – 6;00 pm