L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Ħal Tarxien

 • Ħal Tarxien sar parroċċa fil-1592 u l-knisja dedikata lil-Lunzjata nbniet fil-post fejn fl-antik kien hemm tliet knejjes żgħar dedikati lil San Pawl, San Luqa u San Nikola. It-titular li hemm illum tpinġa minn Pietro Gagliardi fl-1874.
  Numru ta’ Parruċċani: 9,000
  Numru ta’ Familji: 2,800
 • Parroċċa dedikata lit-Tħabbira tal-Mulej (Marija Annunzjata)

  Data tad-dedikazzjoni: 9 ta’ Mejju 1782
 • Arċipriet

  Dun Christopher Ellul
  Mob: 99472641
 • Uffiċċju Parrokkjali

  35, Triq Il-Kbira
  Ħal Tarxien
  TXN 2554
 • Ħinijiet tal-uffiċċju

  It-Tnejn
  10:00 – 11:30 am
  5:00 – 6:00 pm
  L-Erbgħa
  5:30 – 7:30 pm
  Il-Ġimgħa
  5:00 – 6:00 pm
 • Telefon

  2182 8153 Uffiċċju u Dar
  2169 3379 Knisja
 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Christopher Ellul, Arċipriet
  Dun Jesmond Manicaro
  Mons. Valent Borg

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Ms Marvic-Ann Debono
  Segretarja: Mrs Jane Pulis

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Dun Christopher Ellul, Arċipriet
  Segretarju: Sur Adrian Farruġia
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 am; 5.30 pm
  Sibtijiet: 7.45am, 6.00 pm
  Ġranet Ferjali: 7.45 am;  6.30 pm
 • Knejjes Filjali

 • Knisja ta’ Kristu Rxoxt (magħrufa bħala ‘tal-Erwieħ’)

  Il-kappella ż-żgħira li kien hemm fiċ-ċimiterju antik ta’ Ħal Tarxien kienet tiġbed ħafna nies tant li nħasset il-ħtieġa li timbena knisja akbar; dan seħħ u nbniet knisja fi stil jixbaħ lil dak tal-fdalijiet neolitiċi li hemm biswitha, u ġiet dedikata lil Kristu Rxoxt. Fiha jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.
 • Rettur

  Dun Jesmond Manicaro
 • Quddies

  Ħdud u festi: 8.15, 10.30

  Sibtijiet filgħaxija: 6.15pm
  Ġranet ferjali: 7.00am

  Telefon

  21693070
 • Knisja Ta’ San Nikola Ta’ Tolentino

  L-agostinjani fetħu kulleġġ f’Ħal Tarxien fl-1848 u l-kappella tal-kulleġġ fetħuha għan-nies: għalhekk malajr inħass il-bżonn li l-kappella tinbena mill-ġdid bħala knisja li tesa’ mas-600 ruħ. Fiha jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.
 • Pirjol

  Patri Alan Scerri O.S.A.
 • Telefon

  2182 8017
 • Indirizz

  Kunvent San Nikola ta’ Tolentino
  Triq Lampuka,
  Ħal Tarxien
  TXN 1141
 • Quddies

  Ħdud u festi: 7.00, 8.30, 10.00 am
  Sibtijiet filgħaxija: 6.30 pm
  Ġranet ferjali: 6.30, 7.15, 8.30 am; 6.00 pm
 • Knisja ta’ San Bartilmew Appostlu

  Il-knisja damet timbena tnax-il sena u tlestiet fl-1788; ġiet konsagrata mill-Isqof Labini fit-30 ta’ April 1797. Il-fundatur ried li l-knisja tkun dedikata lill-Madonna tal-Parir it-Tajjeb (Bon Kunsill) u lil San Bert, il-qaddis ta’ ismu; xewqa tal-fundatur kienet dik li jieħu ħsieb il-knisja il-Kappillan Pro tempore ta’ Ħal Tarxien u għalhekk mal-knisja bena residenza għall-kappillan. Fiha jiġu celebrati l-festi tal-Madonna tal-Bon Kunsill u ta’ San Bert, u fiha jistgħu jsiru ż-żwiġijiet. Illum tintuża għall-Adorazzjoni Ewkaristika Perpetwa.

  Tintuża għall-Quddies tal-Anniversarji u Żwiġijiet.

  Persuna Inkarigata: Mr Godwin Dalli

  Mobile: 99495248

 • Knisja Ta’ Santa Marija

  Il-knisja l-ewwel li nbniet fl-1415, iżda wara li sofriet ħafna ħsara mit-Torok fi żmien l-Assedju l-Kbir, reġgħet inbniet fl-1668. Hi dedikata lit-Tlugh tal-Verġni Marija fis-sema, u ssir il-festa fil-15 ta’ Awissu.
 • Istituzzjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

 • Fratellanzi

  Sagrament, Madonna tad-Duttrina, Madonna tar-Rużarju, Madonna taċ-Ċintura, Kunċizzjoni
 • Gruppi Parrokkjali

   • Abbatini
   • Ċelloli Parrokkjali għall-Evanġelizzazzjoni
   • Fokolarini
   • Gruppi Koppji Miżżewġin (Grufan)
   • Lectio Divina
   • Grupp ta’ Talb “ALLA HUWA MĦABBA” (Tiġdid Kariżmatiku)
   • Kor Parrokkjali “Magnifikat”
   • Kor KIDS
   • Grupp tal-Pageant
   • Pre-Youths
   • Ż.A.K. (Żgħażagħ Azzjoni Kattolika)
   • Azzjoni Kattolika (Fergħa Nisa)
   • Leġjun ta’ Marija
   • Grupp tan-Nisa (Ladies’ Circle)
   • M.U.S.E.U.M. Fergħa Maskili
   • M.U.S.E.U.M. Fegħa Femminili
   • Grupp Anzjani (Caritas)
 • Kummissjonijiet

  Djakonija, Familja, Katekeżi, Liturġija, Tfal, Żgħażagħ
 • Purċissjonijiet

  L-Annunzjata
  Madonna tad-Duttrina
  Corpus Christi
  Qalb ta’ Ġesù
  Madonna tad-Duluri
  Madonna tar-Rużarju
 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Kappella ta’ San Bartilmew

  Indirizz

  Triq il-Kbira, Ħal Tarxien

  Ħinijiet tal-Ftuħ:

  6.30am – 10.00am

  6.30pm – 8.00pm