Ħ’Attard

  • Ir-raħal ta’ Ħ’Attard sar parroċċa fis-sena 1575, u l-knisja parrokkjali, iddedikata lit-Tlugħ tal-Verġni Marija fis-sema nbniet fl-1613 minn Tumas Dingli; fl-1718 żdiedilha l-kampnar.

    Numru ta’ Paruċċani: 11,000

    Numru ta’ Familji: 3,000

  • Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija

    Data tad-dedikazzjoni: 7 ta’ Mejju 1730 

  • Kappillan

    Dun Joseph Grech

  • Uffiċċju Parrokkjali

    42, Triq il-Kbira,

    Ħ’Attard ATD 1026

  • Ħinijiet ta’ l-Uffiċċju

    It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa
    9.00 – 11.30 am; 5.00 – 07.00 pm

    Sibtijiet:
    9.00am – 11.00 am

  • Telefon

    21434949 Uffiċċju/Knisja

  • Presbiterju Parrokkjali

    Dun Joseph Grech – Kappillan

    Dun Andrew Schembri – Viċi Kappillan

    Mons.  Alfred Vella

    Dun Ġorġ Mangion

    Dun Ġorġ Dalli

    Dun Luigi Agius

  • Saċerdoti oħrajn residenti fil-parroċċa

    Kan. Dun Charles Gauci

    Kan. Dun David Cilia

    Dun André Zaffarese

    Dun Ronnie Zammit

    Kunsill Pastorali Parrokkjali

    President: Sur Mario Mamo

    Segretarja: Sur Jonathan Apap

    Kunsill Ekonomiku Parrokkjali 

    President: Dun Joseph Grech – Kappillan
    Segretarju: Sur Austin Walker

  • Quddies

    Ħdud u Festi: 7.00, 8.00, 9.00, 11.00 am; 6.00 pm

    Ħdud u Festi – fiċ-Ċentru Parrokkjali: 10.30 u 11.45 am

    Sibtijiet Filgħaxija: 5.15 u 6.30 pm

    Ġranet Ferjali: 7.00, 7.45, 9.00 am; 6.30 pm

  • Knejjes Filjali

     
  • Knisja ta’ San Pawl

    Kienet l-ewwel knisja parrokkjali tal-post, kif inhi llum inbniet fl-1729 u qed tintuża għall-armar tal-knisja.

  • Knisja ta’ Sant’Anna

    Il-Knisja hija ddedikata lil Santu Rokku u nbniet b’radd ta’ ħajr għall-ħelsien mill-pesta ta’ l-1675; illum tintuża mill-M.U.S.E.U.M. tas-subien għad-duttrina.

  • Kappella ta’ Dar Santa Katerina

    Id-Dar infetħet fl-1959 mis-sorijiet Dumnikani bħala sptar, iżda llum hija Dar għall-Anzjani.

  • Quddies

    Ħdud u Festi: 6.30, 7.45, 10.00 am

    Ġranet Ferjali: 6.45am , 6.00 pm

  • Kappella ta’ San Anton

    Il-kappella tinsab fir-residenza uffiċċjali tal-President tar-Repubblika.

  • Quddies

    Ħdud u Festi: 9.00 am

    Ġranet Ferjali: 8.00 am

  • Kappella tal-Adorazzjoni

    Ċentru Parrokkjali San Ġwann Pawlu II

    Indirizz:

    Triq il-Knisja, Ħ’Attard

    Ħinijiet tal-ftuħ:

    Mit-Tnejn sas-Sibt: 5.30am -10.00pm
    Il-Ħadd: 5.30am – 7.00pm