L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Ħ’Attard

Ir-raħal ta’ Ħ’Attard sar parroċċa fis-sena 1575, u l-knisja parrokkjali, iddedikata lit-Tlugħ tal-Verġni Marija fis-sema nbniet fl-1613 minn Tumas Dingli; fl-1718 żdiedilha l-kampnar.

Numru ta’ Paruċċani: 11,000

Numru ta’ Familji: 3,000

Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija

Data ta’ dedikazzjoni: 7 ta’ Mejju 1730 

Kappillan

Dun Joseph Grech

Uffiċċju Parrokkjali

42, Triq il-Kbira,

Ħ’Attard ATD 1026

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa
9:00 – 11:30 am; 5:00 – 7:00 pm

Sibtijiet:
9:00am – 11:00 am

Website

www.attardparish.org

Email

parrocca.attard@maltadiocese.org

Telefon

21434949 Uffiċċju/Knisja

Presbiterju Parrokkjali

Dun Joseph Grech – Kappillan

Dun Andrew Schembri – Viċi Kappillan

Mons.  Alfred Vella

Dun Ġorġ Mangion

Dun Ġorġ Dalli

Dun Luigi Agius

Saċerdoti oħrajn residenti fil-parroċċa

Kan. Dun Charles Gauci

Kan. Dun David Cilia

Dun André Zaffarese

Dun Ronnie Zammit

Kunsill Pastorali Parrokkjali

President: Sur Mario Mamo

Segretarja: Sur Jonathan Apap

Kunsill Ekonomiku Parrokkjali 

President: Dun Joseph Grech – Kappillan

Segretarju: Sur Austin Walker

Quddies

Ħdud u Festi: 7:00, 8:00, 9:00, 11:00 am; 6:00 pm

Ħdud u Festi – fiċ-Ċentru Parrokkjali: 10:30 u 11:45 am

Sibtijiet Filgħaxija: 5:15 u 6:30 pm

Ġranet Ferjali: 7:00, 7:45, 9:00 am; 6:30 pm

Knejjes Filjali

Knisja ta’ San Pawl

Kienet l-ewwel knisja parrokkjali tal-post, kif inhi llum inbniet fl-1729 u qed tintuża għall-armar tal-knisja.

Knisja ta’ Sant’Anna

Il-Knisja hija ddedikata lil Santu Rokku u nbniet b’radd ta’ ħajr għall-ħelsien mill-pesta tal-1675; illum tintuża mill-M.U.S.E.U.M. tas-subien għad-duttrina.

Kappella ta’ Dar Santa Katerina

Id-Dar infetħet fl-1959 mis-sorijiet Dumnikani bħala sptar, iżda llum hija Dar għall-Anzjani.

Quddies

Ħdud u Festi: 6:30, 7:45, 10:00 am

Ġranet Ferjali: 6:45am , 6:00 pm

Kappella ta’ San Anton

Il-kappella tinsab fir-residenza uffiċċjali tal-President tar-Repubblika.

Quddies

Ħdud u Festi: 9:00 am

Ġranet Ferjali: 8:00 am

Kappella tal-Adorazzjoni

Ċentru Parrokkjali San Ġwann Pawlu II

Indirizz:

Triq il-Knisja, Ħ’Attard

Ħinijiet tal-ftuħ:

Mit-Tnejn sas-Sibt: 5:30 am – 10:00 pm
Il-Ħadd: 5:30am – 7:00pm