Ħ’Attard

 • Ir-raħal ta’ Ħ’Attard sar parroċċa fis-sena 1575, u l-knisja parrokkjali, iddedikata lit-Tlugħ tal-Verġni Marija fis-sema nbniet fl-1613 minn Tumas Dingli; fl-1718 żdiedilha l-kampnar.

  Numru ta’ Paruċċani: 11,000

  Numru ta’ Familji: 3,000

 • Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija

  Data tad-dedikazzjoni: 7 ta’ Mejju 1730 

 • Kappillan

  Dun Joseph Grech

 • Uffiċċju Parrokkjali

  42, Triq il-Kbira,

  Ħ’Attard ATD 1026

 • Ħinijiet ta’ l-Uffiċċju

  It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa
  9.00 – 11.30 am; 5.00 – 07.00 pm

  Sibtijiet:
  9.00am – 11.00 am

 • Telefon

  21434949 Uffiċċju/Knisja

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Joseph Grech – Kappillan

  Dun Andrew Schembri – Viċi Kappillan

  Mons.  Alfred Vella

  Dun Ġorġ Mangion

  Dun Ġorġ Dalli

  Dun Luigi Agius

 • Saċerdoti oħrajn residenti fil-parroċċa

  Kan. Dun Charles Gauci

  Kan. Dun David Cilia

  Dun André Zaffarese

  Dun Ronnie Zammit

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Sur Mario Mamo

  Segretarja: Sur Jonathan Apap

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali 

  President: Dun Joseph Grech – Kappillan
  Segretarju: Sur Austin Walker

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00, 8.00, 9.00, 11.00 am; 6.00 pm

  Ħdud u Festi – fiċ-Ċentru Parrokkjali: 10.30 u 11.45 am

  Sibtijiet Filgħaxija: 5.15 u 6.30 pm

  Ġranet Ferjali: 7.00, 7.45, 9.00 am; 6.30 pm

 • Knejjes Filjali

   
 • Knisja ta’ San Pawl

  Kienet l-ewwel knisja parrokkjali tal-post, kif inhi llum inbniet fl-1729 u qed tintuża għall-armar tal-knisja.

 • Knisja ta’ Sant’Anna

  Il-Knisja hija ddedikata lil Santu Rokku u nbniet b’radd ta’ ħajr għall-ħelsien mill-pesta ta’ l-1675; illum tintuża mill-M.U.S.E.U.M. tas-subien għad-duttrina.

 • Kappella ta’ Dar Santa Katerina

  Id-Dar infetħet fl-1959 mis-sorijiet Dumnikani bħala sptar, iżda llum hija Dar għall-Anzjani.

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.30, 7.45, 10.00 am

  Ġranet Ferjali: 6.45am , 6.00 pm

 • Kappella ta’ San Anton

  Il-kappella tinsab fir-residenza uffiċċjali tal-President tar-Repubblika.

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 9.00 am

  Ġranet Ferjali: 8.00 am

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Ċentru Parrokkjali San Ġwann Pawlu II

  Indirizz:

  Triq il-Knisja, Ħ’Attard

  Ħinijiet tal-ftuħ:

  Mit-Tnejn sas-Sibt: 5.30am -10.00pm
  Il-Ħadd: 5.30am – 7.00pm