Minħabba r-restrizzjonijiet marbutin mal-COVID-19, il-ħinijiet tal-quddiesa nbidlu
Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet il-ġodda

Ħaż-Żabbar

 • Il-qima lejn il-Madonna tal-Grazzja hija antika ħafna u s-Santwarju tagħha kien u għadu ċentru ta’ pellegrinaġġi. Ħaż-Żabbar sar parroċċa fl-10 ta’ Jannar 1616. Is-Santwarju li hemm illum, mibni fuq pjanta ta’ Tumas Dingli, inbeda fl-1641 u tlesta madwar l-1696. Fl-1738 inbidlet il-faċċata u telgħet dik li hemm illum fuq disinn ta’ Ġanni Bonavia. Ix-xbieha titulari, xogħol il-pittur Malti Alessio Erardi, saret fl-1715 u ġiet inkurunata mill-Arċisqof Mikiel Gonzi fl-1951 u fl-2001 tpoġġa stellarju minn Mons. Arċisqof Ġużeppi Mercieca.

  Numru ta’ Parruċċani: 17,000

  Numru ta’ Familji: 5,300

 • Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Grazzja

  Data tad-dedikazzjoni 31 ta’ Ottubru 1784

 • Kappillan

  Kan. Evan Caruana

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Triq is-Santwarju

  Ħaż-Żabbar

  ŻBR 1013

 • Telefon

  2182 4383

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tlieta u l-Ġimgħa:

  9.30 – 11.00am

  It-Tnejn u l-Erbgħa:

  5.00 – 7.00pm

 • Presbiterju Parrokkjali

  • Kan Evan Caruana, Arċipriet
  • Dun Ġuzepp Farrugia, Viċi-Parroku
  • Dun Joseph Ellul, Viċi-Parroku
  • Dun Faustino Ellul (Rettur Zona S.Andrija)
  • Dun Colin Apap (Rettur Zona Xgħajra)
  • Dun Paul Fenech
  • Dun Joe Galea
  • Dun Ġuzepp Sultana
  • Dun Stephen Attard
 • Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Kan Evan Caruana, Arċipriet
  Moderatur: Sur Silvan Spagnol
  Segretarja: Ms Catherine Ordway
 • Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Kan Evan Caruana, Arċipriet
  Membri: Michael Xuereb, Reuben Pullicino, Paul Magro
 • Quddies

  Sibtijiet Filgħaxija: 5.00pm, 06.15pm

  Ħdud u Festi: 6.00, 7.15, 8.30, 10.15, 11.30 am; 5.30pm

  Ġranet Ferjali: 6.00, 7.15, 8.30 am; 6.00pm (Xitwa), 6.30pm (Sajf)

 • Knejjes Oħra

 • Knisja ta’ Santa Marija

  Din il-knisja tissejjaħ ukoll “ta’ l-indirizz” u hi l-unika waħda f’Malta b’dan it-titlu. Inbniet fis-seklu sbatax minflok oħra aktar qadima. Matul l-imblokk tal-Franċiżi ntużat flok il-knisja parrokkjali billi din kienet ġarrbet ħsarat. Illum barra l-Quddies isir fiha wkoll it-tagħlim tal-katekiżmu.

 • Quddies

  Kuljum minbarra t-Tnejn: 7.00am

  Rettur: L-Arċipriet

 • Ċentru Marija Bambina

  Iċ-Ċentru twaqqaf għat-tagħlim tal-katekiżmu u għal Quddies f’xi ġranet tal-ġimgħa.

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 9.00 am

  Nhar ta’ Ħamis: 6.00pm (xitwa); 6.30pm (sajf)

  Rettur: L-Arċipriet

 • Knisja tal-Madonna tal-Ħniena

  Din il-Knisja tinsab fiċ-ċimiterju li beda jintuża fl-1676 u sservi għal funzjonijiet funebri u Quddies ieħor.

  Quddies

  Nhar ta’ Tnejn: 4.30 pm

  Rettur: L-arċipriet

 • Knisja tal-Lunzjata

  Il-Knisja li hemm illum inbniet fl-1861 fil-post fejn fl-1610 kien hemm kappella; illum tintuża mill-komunitajiet tal-Mixja Neokatekumenali.

  Rettur: L-arċipriet

 • Knisja ta’ San Nikola

  Inbniet f’nofs is-Seklu Sittax u ngħalqet mill-Isqof Balaguer fl-1660, iżda reġgħet infetħet aktar tard. Matul it-Tieni Gwerra Dinjija ġarrbet xi ħsarat. Illum tintuża minn gruppi ta’ talb.

 • Knisja ta’ Santa Duminka

  Inbniet fl-1954 minflok oħra mibnija fis-Seklu Sittax u li ġarrbet ħsarat liema bħalhom matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Il-kappella l-antika kienet ta’ stil Sikulo-Normann, u kienet imżejna b’affreski mill-isbaħ. L-affresk ewlieni ġie salvat u llum jinsab fil-Mużew tas-Santwarju.

 • Il-Knisja tal-Madonna tal-Plier

  Din il-Knisja, illum magħluqa, taf il-bidu tagħha lil Ġużeppi Testaferrata, li fl-1585 beda jħallas għall-festa. Il-Knisja tinsab f’ċentru ta’ qasam ta’ djar imsejjaħ “tal-Plier” li nbena ftit żmien ilu.

 • Il-Knisja tal-Madonna tal-Ward (Sorijiet Ursolini)

  Dil-Knisja hija parti mill-Kunvent tas-Sorijiet Ursolini; inbniet bejn l-1983 u l-1986.

 • Telefon

  2180 3974

 • Knsija ta’ Sant’Andrija

  Din il-Knisja tinsab biswit il-Knisja ta’ Santa Duminka u nbniet fis-Seklu Ħmistax. Kienet isservi għall-ħtiġijiet spiritwali għan-nies ta’ l-inħawi li joqogħdu ‘l bogħod mill-parroċċa. Illum hija Ċentru ta’ l-Iscouts.

 • Knisja tas-Salib Imqaddes

  Hi knisja li ġiet imbierka fit-3 ta’ April ta’ l-1993 biex taqdi l-ħtiġijiet pastorali tan-nies ta’ l-inħawi. Magħha hemm iċ-Ċentru Pastorali San Andrija li jintuża għat-tagħlim tal-katekiżmu.

 • Telefon

  2167 3249

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.00 am

  Sibtijiet Filgħaxija: 5.30 pm (xitwa); 6.00 pm (sajf)

  Ġranet Ferjali: It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa: 8.30 am

  It-Tlieta u l-Ħamis: 6.00 pm (xitwa); 6.30 pm (sajf)

 • Knisja ta’ San Ġakbu (Xgħajra)

  Il-knisja nbniet fl-1933 għan-nies tax-Xgħajra li qabel kien ikollhom jitilgħu Ħaż-Żabbar biex jaqdu d-dmirijiet reliġjużi tagħhom.

 • Telefon

  2169 0241

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 11.00am u  6.00pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.00pm

  It-Tnejn, l-Erbgħa u l- Ġimgħa: 6.00pm

  It-Tlieta u l-Ħamis: 8.30am

 • Knisja ta’ San Ġużepp

  Din il-knisja hi parti mill-kunvent ta’ San Ġużepp tas-Sorijiet Dumnikani u taqdi l-ħtiġijiet pastorali tan-nies fil-qasam tal-Gvern.

 • Telefon

  2182 4740

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00am

  Ġranet Ferjali: 7.00am

 • Ċentru Pastorali Nazaret

 • Quddies

  Ħdud u festi: 8.30am

  Nhar il-Ġimgħa: 6.00pm

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Kappella tal-Lunzjata

  Indirizz:

  Main Street Żabbar

  Ħinijiet:

  7.00am – 7.00pm

  Kappella tal-Kelma (Tal-Plier)

  Indirizz:

  Triq Santa Marija, Żabbar

  Ħinijiet tal-Ftuħ:

  Mit-Tnejn sas-Sibt: 7.00am – 5.00pm