Ħaż-Żebbuġ

 • Ħaż-Żebbuġ ilu parroċċa minn qabel is-sena 1436. Il-knisja li hemm illum bdiet tinbena fis-sena 1632 u ftit wara tkabbret kif inhi llum fuq disinn ta’ Tommaso Dingli. Saret Arċipretali fis-sena 1829.

  Numru ta’ Parruċċani: 12,200

  Numru ta’ Familji: 3,600

 • Knisja Arċipretali ta’ San Filep ta’ Aġira

  Data tad-dedikazzjoni 13 ta’ Mejju 1729

 • Arċipriet

  Dun Daniel Cardona

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Dar San Ġużepp,
  Misraħ l-Isptar,
  Ħaż-Żebbuġ

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tlieta

  9.30 – 11.30 am

  Il-Ġimgħa

  4.30 – 6.00pm

 • Telefon

  2146 0800 Uffiċċju

  2146 5586 Dar

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Daniel Cardona, Arċipriet

  Dun Mario Sammut, Viċi Arċipriet
  Dun Reuben Vella, Viċi Arċipriet
  Dun Jesmond Grech
  Dun Joe Bugeja
  Dun Dr. Salvatore Chircop
  Dun Alfred Agius SDB
  Mons Vincent Cachia

 • Saċerdoti  residenti fil-Paroċċa

  Dun Stefan Bonanno
 • Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Dun Daniel Cardona, Arċipriet
  Moderatur: Dr Philip Ellul
  Segretarja: Sinjura Josephine Galea
 • Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Dun Daniel Cardona, Arċipriet
  Segretarju: Sur Alexander Gatt
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 11.00 am; ; 5.30pm; 7.00pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 5.00, 6.30 pm (Xitwa); 5.30, 7.00 pm (Sajf)

  Ferjali: 6.00, 7.00, 7.45, 8.45 am; 6.30 pm (Xitwa) 7.00 pm (Sajf)

 • Knejjes Oħra

 • Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù

  Dan is-Santwarju beda jinbena fl-1979 f’qasam ġdid tar-raħal u fl-1986 beda jsir il-Quddies fih. Kien ikkonsagrat fl-4 ta’ Lulju 2003.

 • Rettur

  Mons Vincent Cachia

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.00 pm 

  Il-Ħamis: 6.00 pm (Xitwa); 6.30 pm (Sajf)

 • Knisja tal-Madonna tad-Dawl

  Il-Knisja nbniet bejn is-snin 1738 u 1740. Qabilha kien hemm knisja dedikata liż-Żjara tal-Verġni Marija lil Santa Eliżabetta.

 • Rettur

  L-Arċipriet

 • Quddies

  L-Ewwel Ħadd tax-xahar: 6.45 am

 • Knisja tal-Madonna tal-Grazzja

  Il-Knisja nbniet fl-1680 fil-post fejn qabel kien hemm knisja oħra, iżjed qadima dedikata lill-Verġni Marija.

 • Rettur

  L-Arċipriet

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00 am

 • Knisja ta’ San Ġakbu

  Il-Knisja hi benefiċjali tal-Kattidral u nbniet fl-1674. Illum hi magħluqa.

 • Knisja ta’ Santu Rokku

  Il-Knisja nbniet wara l-pesta ta’ l-1597 u hi waħda mill-iżgħar knejjes li nsibu f’Ħaż-Żebbuġ. Mill-1980 s-soċjetà “Din l-Art Ħelwa” ħadet ir-responsabbiltà tal-kura ta’ din il-Knisja. Illum f’din il-Knisja wieħed isib mużew ċkejken dwar Ħaż-Żebbuġ.

 • Kappella ta’ Ħal Mula

  Fl-1980 is-Sorijiet Franġiskani Missjunarji ta’ Marija fetħu dar f’Ħal Mula, f’razzett li ngħata lill-Knisja. Il-Kappella tad-dar hi miftuħa wkoll għan-nies ta’ l-inħawi.

 • Rettur

  L-Arċipriet

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.00 am

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.30 pm (Sajf); 6.00 pm (Xitwa)

  Ferjali: 6.30 pm (Sajf); 6.00 pm (Xitwa)

 • Kappella tas-Sorijiet Franġiskani

  Fl-1794 f’Ħaż-Żebbuġ infetaħ sptar żgħir għall-anzjani u għall-konvalexxenti. Iżjed tard, f’dan il-bini bdew jinżammu xi ltiema. Illum hemm nisa u xebbiet anzjani. U jmexxu d-dar is-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù.

 • Rettur

  Arċipriet

 • Knisja tal-Lunzjata

  Il-knisja nbniet fl-1696 flok knisja oħra eqdem minnha.

 • Knisja ta’ Santa Marija ta’ l-Anġli

  Il-knisja nbniet fl-1696 flok knisja oħra eqdem minnha.

  Quddiesa bl-Ingliz darba fix-xahar.

 • Knisja ta’ Santa Marija “Ta’ Mamo”

  Il-Knisja nbniet fl-1685 u llum fiha jinstab armar tal-festa.

 • Il-Knisja tal-Viżitazzjoni ta’ Wied Qirda

  Il-Knisja nbniet fl-1673 fil-post fejn qabel kien hemm knisja qadima ħafna li hi msemmija minn Mons Dusina fil-viżta pastorali tal-1575. Illum din il-knisja hi magħluqa.

 • Kappella tal-Kunċizzjoni

  Il-kappella nbniet bħala wegħda wara l-pesta tas-sena 1677. Illum fiha jinżamm xi armar.

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Parroċċa Ħaż-Żebbuġ

  Indirizz:
  Ċenaklu, Triq il-Kbira, Ħaż-Żebbuġ
  Ħinijiet tal-Ftuħ:
  7.00am – 9.30pm