L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Il-Balluta

 • San Ġiljan, fil-bajja ta’ Balluta, sa mis-sena 1859 kien hemm knisja ddedikata lill-Madonna tal-Karmnu li kienet inbniet mill-Fratellanza tal-Karmnu tal-Belt; fl-1877 il-knisja nbniet mill-ġdid u ngħatat lill-patrijiet tal-Karmnu li reġgħu bnewha fl-1900. Fl-1958 reġgħet inbniet mill-ġdid u fl-1974 saret parroċċa.
  Numru ta’ Parruċċani: 5,000
  Numru ta’ Familji: 1,500

 • Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu

  Data tad-Dedikazzjoni: 12 ta’ Dicembru 1984

 • Kappillan

  Patri Renald Lofreda O.Carm

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Kunvent tal-Karmnu,
  Triq it-Torri Tas-Sliema,
  SLM 1600

 • Telefon

  Uffiċċju: 21337573
  Mobile: 7986 8412

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn: 5.30 – 6.30pm
  L-Erbgħa: 4.30 – 6.00pm
  Il-Ġimgħa: 4.30 – 5.30pm

 • Websajt

  www.ballutaparish.org

  Imejl

  Facebook

  Madonna tal-Karmnu Balluta
 • Komunità Karmelitana

  Patri Renald Lofreda O.Carm – Kappillan
  P. Charles Mallia – Pirjol
  P. Victor Enriquez
  P. Leonard Mahoney
  P. Alfred V. Mercieca
  P. Guido Micallef
  P. Hermann Duncan
  P. Victor Paul Farrugia
  Fra Lawrence Mercieca
  Fra Michael Rapinett
 • Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Patri Renald Lofreda O.Carm
  Moderatur: Sur Edward Vella
  Segretarju: Sur Adrian Schinas

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6 00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00; 6.30pm
  11.00am (bl-Ingliż)
  Sibtijiet Filgħaxija: 6.30pm
  Ġranet Ferjali: 6.00, 7.00, 7.45, 9.30 am; 6.30pm

 • Knejjes u Kappelli Oħra

 • Kappella ta’ San Injazju

  Il-knisja kienet il-kappella tal-kulleġġ St Ignatius li l-Patrijiet Ġiżwiti ingliżi fetħu fil-Balluta fl-1877, kulleġġ li dam miftuħ sas-sena 1910, meta floku nfetaħ il- Kulleġġ San Alwiġi f’Birkirkara. Il-kappella tal-Kulleġġ infetħet għan-nies fl-1881. Fi żmien l-aħħar gwerra serviet bħala maħżen; reġgħet infetħet fl-1949.
 • Kappella ta’ Casa Leone XIII

  Il-kunvent li kellhom il-Blue Sisters ħdejn l-isptar Zammit Clapp u li kienu jmexxuh huma, inbidel f’dar għall-anzjani meta s-sorijiet kellhom jitilqu minn Malta.

 • Rettur

  P. Guido Micallef O.Carm.

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 9.00 am; 11.00 am (Bl-Inġliż)
  Sibtijiet Filgħaxija: 4.00 pm; 6.30 pm (Bl-Inġliż)
  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 9.00 am

 • Ċentru Pastorali Ġesù Ħabib

  Xi ħamsin sena ilu, il-patrijiet tas-Sacro Cuor ta’ tas-Sliema, fetħu dar tad-duttrina fi Strada Rosa. Għal wieħed u għoxrin sena P. Marjanu Vella O.F.M. għallem u qaddes f’din id-dar. Bejn l-1993 u l-1994 P. Bernard Bartolo O.F.M. waqqa’ d-dar il-qadima u flokha telgħet kappella ġdida b’ċentru pastorali dedikati lil Ġesù l-Ħabib. Illum din il-parti ta’ tas-Sliema hi mal-parroċċa tal-Balluta, imma l-kappella u ċ-ċentru baqgħu f’idejn il-patrijiet Franġiskani. Illum Strada Rosa qed tissejjaħ Triq Patri Marjanu Vella O.F.M.

 • Rettur

  Patri Eddie Pace OFM

  Indirizz

  Triq P. Marjanu Vella, Sliema SLM 13

  Telefon

  21313353

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.00 am
  Sibtijiet Filgħaxija: 6.00 pm
  Ġranet Ferjali: 6.00pm

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Kappella “Ibqa’ magħna Mulej”

  Address

  Triq it-Torri, tas-Sliema

  Ħinijiet tal-Ftuħ

  Summer: 6.30am – 10.00pm
  Winter: 6.30am – 9.00pm