L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Il-Belt Valletta (Santu Wistin)

 • L-ewwel knisja bdiet tinbena fl-1571 mill-arkitett Ġirolmu Cassar, iżda l-knisja li hemm illum nbniet minn Giuseppe Bonnici fl-1765. l-Isqof Ġ.M. Camilleri kkonsagraha fl-1906 u l-Arċisqof Mons Mikiel Gonzi għamilha knisja parrokkjali fl-1968.

  Numru ta’ Parruċċani: 1,668

  Numru ta’ Familji: 650

 • Knisja Parrokkjali Ta’ Santu Wistin

  Data Tad-Dedikazzjoni: 1 Ta’ Lulju 1906

 • Kappillan

  Patri Alex Cauchi O.S.A.
 • Uffiċċju Parrokkjali

  Kunvent Santu Wistin

  Triq l-Ifran

  Il-Belt Valletta

  VLT 1452

 • Ħinijiet tal-uffiċċju

  It-Tnejn

  5.00 – 7.00 pm

  Il-Ħamis

  10.00 – 12.00 am

  5.00 – 7.00 pm

 • Telefon

  2123 8861 Uffiċċju

  2124 5934 Kunvent

 • Presbiterju Parrokkjali

  Patri Nazzareno Saliba O.S.A.
 • Quddies

  Ħdud u festi:  7.30; 9.30; 10.45 am; 7.15 pm

  Sibtijiet filgħaxija: 5.30pm u 7.15 pm

  Ġranet ferjali: 6.00; 7.15; 9.30 am; 7.15 pm

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Oratorju tal-Madonna taċ-Ċintura

  Indirizz:
  Triq l-Ifran il-Belt Valletta
  Ħinijiet tal-Ftuħ:
  7.00am – 12.00pm
  4.30pm – 6.30pm